150 najväčších biblických príbehov. II. Pád človeka do hriechu Gn 2,25 – 3:1-24

Čítanie písma svätého, v 150 najdôležitejších príbehov, je vhodné čítanie nielen pre deti, aby získali základný prehľad o Božom slove a Jeho prihováraní sa ku nám ľuďom, ale aj pre mnohých dospelých, ktorí sa strácajú v poznaní Boha, z Jeho prameňa – z Jeho slova. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden,…

Čo je to cirkev?

Každý človek chce patriť do pravej cirkvi. Preto ľudia chodia a hľadajú správnu cirkev, správny zbor. Keď sa udomácnia vo svojom zbore, v cirkvi, nedajú naň dopustiť, hovorievajú, že sú v pravej cirkvi. Každá viditeľná cirkev o sebe hovorí, že je tá pravá cirkev. Katolíci hovoria, že mimo cirkev nie je spása. Pravoslávni radi udávajú…

Božie slovo má a musí obviňovať ľudí. Ale ktorý kazateľ vám ho povie, ktorá cirkev? Beda viere tohto veku a beda ľuďom, ktorí sa postavili na ľudské učenia!

Koľko hnevu je uvaleného na Božie slovo?! Ak citujeme Božie slovo, ľudia sa búria, zastrájajú, vyhrážajú, hnevajú. Hovoria – nechajte nás spať v našej mizernej ľudskej viere, v našich obradoch, v našich rapotaniach modlitieb, v našich povrchnostiach. Cirkvi sa prispôsobili človeku, učia slovo ľudské, Božie slovo je zatajované a skrývané. Preto začnime s refrénom, ktorý…

Kde sa stratilo druhé Božie prikázanie z katechizmu? Ako vlastne toto prikázanie znie? Iba Bohu sa klaňaj, hovorí Anjel apoštolovi Jánovi!

Katechizmus pre dietky z roku 1938 má takéto znenie desatora: 1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať bohov iných predo mnou, aby si sa im klaňal. 2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo. 3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. 4. Cti otca svojho i matku svoju. 5. Nezabiješ. 6. Nezosmilníš. 7. Nepokradneš. 8. Nepremluvíš krivého…