2. Adventný týždeň

1. Adventný týždeň

48 týždeň v roku

47 týždeň v roku

——————————————

Ranno-cirkevné učenie o spasení z viery a milosti