hardonpater

(Video) Sprievodca pre katolícku rodinu v tejto dobe zmätku IV. posledný diel

Rodina sa ocitá v chaose. Dokonca samotná Cirkev z mnohých strán mlčí v oblasti hriechu, rozvodov, zvráteností ktoré sa uzákoňujú v takmer každom bývalom katolíckom štáte. Rodičia pošlú deti do školy, kde sú učené veciam, o ktorých často ani rodičia nemajú potuchy. Nie každý si môže dovoliť vyučovanie detí doma. Preto je veľmi potrebné, aby…

duchovnyboj

Duchovný boj XXIX. Jakou obratnou lstí drží ďábel ve své moci ty, kteří uznávají svůj ničemný život a chtěli by se z toho stavu vysvoboditi, a proč se naše předsevzetí často míjejí výsledkem

KAPITOLA XXIX. Jakou obratnou lstí drží ďábel ve své moci ty, kteří uznávají svůj ničemný život a chtěli by se z toho stavu vysvoboditi, a proč se naše předsevzetí často míjejí výsledkem. Kteří již poznali, že život, jejž žijí, je špatný, a chtěli by jej změniti a řádně napraviti, ty ďábel obyčejně klame a nad…

katarinalaboure

Katarína Labouré IX. Pravá dcéra lásky

PRAVÁ DCÉRA LÁSKY Poznámka: Je až zarážajúce, ako sa táto sestra posväcovala počas života potom, čo sa stretla s Pannou Máriou. Aké je zarážajúce, že dnes sa mnohí takzvaní ,,vizionári” tiež stretnú údajne s Pannou Máriou a ich život je plný výstredností, svetáctva, pýchy a nesvätosti, koľko duší zvádzajú mnohí vizionári na falošnú cestu nepravej…

duchovnyboj

Duchovný boj XXVIII. Jakého druhu boje a lsti užívá ďábel proti těm, které má spoutané otroctvím hříchu

KAPITOLA XXVIII. Jakého druhu boje a lsti užívá ďábel proti těm, které má spoutané otroctvím hříchu. Jakmile ďábel dostal někoho pode jho hříchu, o nic neusiluje více, než aby ho stále víc a více zaslepoval a odváděl ode všech myšlenek, jež by ho mohly přivésti k úvaze o jeho nanejvýš nešťastném životě. A nejen ho…

pannamariapomocnica

Zázraky s Pannou Máriou XVI. Pod Tvoju ochranu

POD TVOJU OCHRANU Dňa 25. mája 1935 japonské mesto Sendai oslavovalo tristé výročie smrti svojho najslávnejšieho muža. Volal sa Daimyoa Date Masamune. On povolal do svojho kraja prvých hlásateľov evanjelia. Pod vedením blahoslaveného Ľudovíta Sotela vyvinuli tam bohatú a plodnú činnosť. Rozpoviem vám, čo som v Obihiro zažil pri jubilejnej oslave Daimyoa. Veriaci vedeli, že…

loretanskelitanie

Loretánske litánie výklad – Panna Mocná, Virgo Potens

PANNA MOCNÁ VIRGO POTENS V encyklike „Ad coeli Reginám” o kráľovskej dôstojnosti Panny Márie, ktorú pápež Pius XII. zverejnil 11. októbra 1954, Svätý Otec okrem iného píše, aby sa teológovia a kazatelia, keď hovoria o Márii, vystríhali dvoch krajností: Majú sa varovať pred neodôvodnenými názormi, ktorých zveličujúce výrazy prekračujú hranice pravdy, ale na druhej strane…

mupom

Matka ustavičnej Pomoci IX. (1946) Deviatniky a deväť sobôt

Deviatnik je jedným z najväčších prostriedkov na získanie veľkých milostí a vypočutie vo všetkých potrebách. P. Mária má osobitnú záľubu v týchto pobožnostiach a odmeňuje ich osobitnými milosťami. Preto keď je niekto v zármutku, núdzi, trpí chorobou tela, duševným utrpením, keď ho prenasledujú pokušenia, znepokojuje opustenosť, trápi zúfalstvo, alebo keď chce pomôcť niektorému zo svojich…

katarinalaboure

Katarína Labouré VIII. Biele katolícke vojsko

Keď nebeská Kráľovná v noci medzi 10. a 19. júlom dve hodiny strávila so sestrou Katarínou Labouré v dôvernom rozhovore, prejavila aj tú žiadosť svojho srdca, že túži po ľaliovom vojsku, ktoré by mohla obdariť svojou obzvlaštnou dôverou a obsypať svojimi zvláštnejšími milosťami. Prevedenie tejto žiadosti svätej Panny bolo určené otcovi Aladelovi. Jeho vyvolila Matka…

mupom

Matka ustavičnej Pomoci VIII. (1946) Obraz a spojenie schizmatíkov s katolíckou cirkvou

Obraz P. Márie Ust. Pom. a spojenie schizmatikov s katolíckou cirkvou. Lev XIII. hovorí, že viera je základom spásy a duchovným darom. Vieru nám sprostredkuje P. Mária, ktorá nám dala pôvodcu viery a sama pre vieru bola blahoslavená. Ona premohla všetky bludy. Preto máme s dôverou prosiť P. Máriu, aby zjednotila všetkých kresťanov do jedného…

katarinalaboure

Katarína Labouré VII. Dojímavé príbehy čo vykonala zázračná medaila Panny Márie

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIE V júni r. 1914., dopravili ťažko chorého človeka do našej nemocnice. Mal štyri dietky. Mohol byť asi tridsaťročný. Nohu mu celkom voz rozdrúzgal. Nešťastie stalo sa na poli, a ešte k tomu večer, takže len pozde sa mu dostalo pomoci, Rana jeho sa strašne nakazila. Lekári usúdili hneď, že je nutné odrezať nohu,…

pannamaria

Tajomstvo Panny Márie 1947 (Sv. Grignion) – Zasvätenie sa nebeskej Matke – komplet Ekniha

Dnes sa objavuje vo svete mnoho verzií Zasvätenia sa Panne Márii od Svätého Grigniona. Najznámejšie je 30 dňová príprava, na konci ktorej je zasvätenie sa nebeskej Panne. Aj keď to vyzerá vierohodne, tieto postupy sú neskoršou verziou, ktorú Svätý Grignion vydal. Grignion vydal práve túto malú a ľahko pochopiteľnú brožúrku – Tajomstvo Máriino, kde necháva…

pannamaria

Tajomstvo Panny Márie 1947 (Grignion) VII. Vnútorné cvičenie tejto pobožnosti, záver a modlitby

VII. VNĚJŠÍ CVIČENI V TÉTO POBOŽNOSTI Kromě vnitřního cvičení v této pobožnosti, o němž jsem právě mluvil, jsou vnější cvičení, a ani ta nesmíme opomíjeti a zanedbávati. První je, dáti se Ježíši Kristu některý význačný den rukama Mariinýma, jejímiž otroky se stáváme. Přijímati tohoto dne na tento účel a stráviti jej v modlitbě. Toto zasvěcení…