Tento týždeň

Opustenie sveta Zlosť, hnev Obžerstvo
Poslušnosť Rozjímanie o smrti O modlitbe
Nečistota Pýcha Pokora
Anton Pustovník Otec Paisij   

Apokalypsa – Ruský  krátky film o klamstve vedy a techniky, ktoré odviedli ľudstvo od Boha a priviedli ho k Apokalypse – kedy ľudstvo samo seba zničí. Veda, technika, nezmyselná Darwinova teória, Nitzchieho nadčlovek, ktorý sa dosadil miesto Boha, dnes žne to, čo zasial…

Predošlý týždeň

Staršie články

Staršie články

Témy zamyslení

Ukončené témy