Evanjelium Ježiša Krista

Ranno-cirkevné učenie o spasení z viery a milosti

Luther a problematický list Jakuba ktorý evidentne odporuje Pavlovi

 Wilhelm Busch

Výklad evanjelií

 

Čítanie biblie