Duchovný boj XXXV. Jakými prostředky možno si osvojiti ctnosti a jakým způsobem se jich má užívati, abychom po nějaký čas pouze o jednu usilovali.

KAPITOLA XXXV. Jakými prostředky možno si osvojiti ctnosti a jakým způsobem se jich má užívati, abychom po nějaký čas pouze o jednu usilovali. K získání ctností je třeba mimo to také rázného a silného ducha a vůle nikoli slabé a chabé, nýbrž rozvážné a statečné; třeba si též uvědomiti, že je nutno projiti mnohým protivenstvím…

Veľký Špiragov katechizmus (1907) Duch Svätý nás nenúti, ale nám necháva úplnú slobodu

3. Duch Sv. nenúti nás, ale necháva nám úplnú slobodu. Duch Sv. je podobný vodcovi; za týmto môžeme ísť alebo nie. Podobá sa zvlášť tomu oblakovému a ohnivému stĺpu, ktorý Izraelitom ukazoval cestu do zasľúbenej zeme. Duch Sv. je svetlo vychádzajúce od Boha; pred týmto svetlom možno i zažmúriť oči. ≪Privoliť volaniu Božiemu alebo nie,…

Loetánske litánie výklad – Výborná nádoba pobožnosti, Vas Insigne Devotionis

VÝBORNÁ NÁDOBA POBOŽNOSTI VAS INSIGNE DEVOTIONIS Zdá sa, že Cirkev má zvláštnu záľubu pre symbol nádoby, kalicha, pretože ho používa už tretíkrát, aby navonok vyjadrila ďalšiu vlastnosť najvznešenejšej Panny, a tak zdôraznila jej úctyhodnosť. Mária je tiež vyvolený „kalich z rýdzeho zlata” podobne, ako je to povedané o kňazovi Oniášovi, je cenným kalichom vykladaným drahými…

(Video) Katechézy o katolíckej omši – Krásny úvod Tridentskej omše, v novej omši už nie je

Mnohí katolíci chodiaci na novú omšu, ktorá je bežne vo svete vysluhovaná v rodných jazykoch, sa nazdávajú, že toto je omša katolícka. Len málokto z nich vie, že nová omša bola vytvorená na likvidáciu katolíckej viery. Je to omša, ktorá sa prispôsobila protestantizmu, ekumenizmu, synkretizmu. Nie je div, že od Vatikánskeho koncilu odpadlo od Cirkvi…

Duchovný boj XXXIV. Ctnosti musíme si osvojovati ponenáhlu tím způsobem, že se v nich cvičíme postupně a snažíme se nejprve o jednu a pak o jiné.

KAPITOLA XXXIV. Ctnosti musíme si osvojovati ponenáhlu tím způsobem, že se v nich cvičíme postupně a snažíme se nejprve o jednu a pak o jiné. Ačkoli pravý bojovník Ježíše Krista, toužící po vrcholu dokonalosti, nemá nikdy klásti meze duchovnímu pokroku, přece se musí jakousi zdrženlivostí mírniti jistý duch horlivosti, který obzvláště s počátku vzplane přílišným…

Vo svetle večnosti XVIII – 1. Hriech zo zvyku, zlý návyk zaslepuje myseľ

Úvaha XVIII. Hriech zo zvyku “Tam, kde sa páše bezbožnosť, dostaví sa aj opovrhnutie” (Prís 18, 3). 1. Zlý návyk zaslepuje myseľ Jedna z najväčších škôd, ktoré nám zapríčinil Adamov hriech, je zlá náklonnosť k hriechu. Preto sv. apoštol Pavol prelieval slzy, keď videl, ako ho zlá žiadostivosť pobáda k zlému, ktorého sa hrozil: „Ale…

Veľký Špiragov katechizmus (1907) Účinkovanie Ducha Svätého

2. Účinkovanie Ducha Svätého Duch Sv. udeľuje nasledujúce milosti: 1. Dáva všetkým ľuďom pomáhajúcu milosť. 2. Dáva mnohým ľuďom posväcujúcu milosť. 3. Dáva obyčajne sedem darov, zriedka mimoriadne dary milosti. 4. Zachováva a spravuje katolícku Cirkev. I. Pomáhajúca milosť. 1. Duch Sv. v živote našom často pôsobí na nás, keď rozum náš osvecuje a vôľu…

Zázraky s Pannou Máriou XXIII. Ako sa otrokyňa v USA stala dedičkou otrokára

Z OTROKYNE JEDINÁ DEDIČKA Príbeh, ktorý vám idem rozprávať, som počul od osoby, ktorá ho osobne prežila. Je svedectvom o detinskej dôvere voči Panne Márii a o jej dobrotivosti. Pani Lucia mala už vyše osemdesiat rokov, keď mi vyrozprávala tieto spomienky zo svojej mladosti. Jej otec bol majiteľom dosť veľkej plantáže na juhu Spojených štátov…

O kresťanskom manželstve I. Encyklika Pia XI. Casti connubii – Deti, vernosť, sviatosť

I. Dieťa, vernosť, sviatosť 5. Keď však pristupujeme k tomu, ctihodní bratia, aby sme vyložili koľké a aké veľké sú dobrodenia, pravému manželstvu Bohom poskytované, prichádzajú nám na um slová slávneho Doktora cirkvi, na ktorého sme si nedávno z príležitosti 1500-ročného výročia jeho smrti encyklikou Ad salutem spomínali: „Všetko to – hovorí sv. Augustín –…

(Video) Prijímanie na ruku je svätokrádež – katechézy o katolíckej omši

Mnohí katolíci chodiaci na novú omšu, ktorá je bežne vo svete vysluhovaná v rodných jazykoch, sa nazdávajú, že toto je omša katolícka. Len málokto z nich vie, že nová omša bola vytvorená na likvidáciu katolíckej viery. Je to omša, ktorá sa prispôsobila protestantizmu, ekumenizmu, synkretizmu. Nie je div, že od Vatikánskeho koncilu odpadlo od Cirkvi…

Veľký Špiragov katechizmus (1907) Duch Svätý – Milosť Ducha Svätého je nám potrebná

VIII. ČLÁNOK VIERY: DUCH  SVÄTÝ. 1. Milosť Ducha Svätého je nám potrebná. 1. Duch Sv. je tretia Božská osoba, teda Boh sám. Duch Sv. je teda večný, všadeprítomný, vševedúci, všemohúci. Hovoríme ≪Duch Svätý≫, lebo Otec a Syn skrze neho zjavujú svoju svätosť. (Scheeben) — Duch Sv. je Boh od Boha, ako svetlo zažína sa od…

Duchovný boj XXXIII. Některé pokyny ke zkrocení hříšných vášní a k získání nových ctností.

KAPITOLA XXXIII. Některé pokyny ke zkrocení hříšných vášní a k získání nových ctností. Ačkoliv jsem již mnoho mluvil o sebezáporu a pěstování ctností, zbývá ještě, abych tě upozornil také na jiné věci. Předně nedej se nikdy svésti k tomu, když si chceš dobýti ctností, abys volila ta duchovní cvičení, jež jsou náhodně rozvržena na jednotlivé…

Zázraky s Pannou Máriou XXII. Tureckí moslimovia chceli v roku 1571 dobyť Európu, proti sa postavil sám Pápež Pius V. s Pannou Máriou

Z DEJÍN ÚCTY POMOCNICE KRESŤANOV Európu znepokojovala reformácia a jej následky. Turci využili túto skvelú príležitosť a napadli zázemie kresťanských krajín. Už vyplienili a spustošili ostrov Cyprus a začali ohrozovať mocné Benátky. Opojení víťazstvami a hnaní vášňou po ďalších výbojoch sa zaprisahali, že si podmania kresťanskú Európu a vztýčia nad ňou znak polmesiaca. Mali obrovskú…