Opustenie sveta Zlosť, hnev Obžerstvo
Poslušnosť Rozjímanie o smrti Modlitba
Nečistota Pýcha Pokora

Tento týždeň

Predošlý týždeň

 

Témy zamyslení

Ukončené témy