Evanjelium Ježiša Krista

Ranno-cirkevné učenie o spasení z viery a milosti