Pred prijatím evanjelia musíš vedieť toto: Peklo je tvoja vlasť a diabol tvoj otec

Nad žeravou jamou, plnou ohňa, síry a démonov, sme zavesení na nitkách, ktoré nás držia aby sme dolu nespadli. Ale v jeden deň príde Boh, láskavý a dobrý Boh a tento dobrý Boh odstriháva túto nitku a my padáme dolu do pekla – to je deň našej smrti. My to takto dnes nevidíme, žijeme si svoje sebecké životy, kde samých seba pokladáme za dôležitých, významných, chválime sa čo sme dosiahli, chválime sa svojim zdravím. V tom najlepšom príde Boh a on má milión spôsobov, ako sa náhle naša sláva, sila, moc a zdravie, zo dňa na deň stratia a náš život končí. Boh berie nožnice a cvak – padáme do našej vlasti, tam kam patríme – do večného pekla!

Mnohí ľudia ktorí nečítajú Boha a jeho sväté slovo povedia, Boh takto nekoná, on za nami beží až po bránu pekla, on plače nad tým, aby sme sa obrátili – ale títo ľudia nepoznajú dobrého Boha a démona – ktorý sa volá človek!

Pán Ježiš nám ľuďom hovorí – váš otec je diabol a vy konáte jeho skutky!

Dnešná liberálna doba, ktorá neprišla naraz, ale postupne sa vkrádali zlé učenia a myšlienky do lona samotnej Cirkvi, pod pláštikom pravej viery – hovorí o veľkosti človeka a o Bohu ktorý je slabý, plačúci, láska a len láska. Takýto Boh je modla, ktorej sa klania väčšina kresťanstva.

Boh nenávidí hriech a každý kto na sebe hriech nosí, je pre Boha objekt hnevu! V jeden mizerný deň niekto vymyslel myšlienku, že Boh miluje hriešnika a nenávidí hriech. Ten človek nikdy Božie slovo nevidel, inak by nenapísal takúto lož! Ale táto myšlienka sa šírila ako oheň a zaplavila všetky učenia a všetkých kresťanov bez výnimky. Boh cez svoje sväté slovo hovorí:

Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. Ž 11:5

Boh nenávidí toho, čo miluje neprávosť! Kde sa tu vzalo toto liberálne, proti Bohu útočiace učenie?! Urobiť z Boha modlu, ktorá sa klania človeku, lebo ten úbohý človek pácha hriech, ale on za to ani nemôže. Takto diabol cez pomýlených teológov zbavil ľudí zodpovednosti za hriech. Dávid ktorý Boha pozná hovorí:

Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, zlý človek nepobudne pri tebe, Ž 5:4

Zlý človek pri Bohu nemá nárok aby existoval – ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. Ž 5:5

Boh sa ani len nemôže pozrieť na nespravodlivého. Keď si čítame tieto verše, mnohých ľudí napadne – ja som spravodlivý, celkom dobre žijem, pracujem, nekradnem, platím dane, mám rodinu. V tom je celý problém, že človek nevie čo znamená byť spravodlivým. Jediný spôsob ako byť spravodlivý je ten, že veríte v Krista pravou vierou! To je jediná spravodlivosť ktorú Boh prijíma. Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Spravodlivosť nie je nič, čo máme v sebe, čo by obsahovali naše skutky a náš spôsob života.

Boh zavrhne tých, ktorí stoja proti Nemu, ktorí sa chvália samými sebou, svojimi skutkami.

Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia. Ž 21:8

Boh stvoril človeka, ktorý padol do hriechu a tým rozbil obraz Boha ktorý v ňom bol zakorenený. Z človeka po páde Adama sa stáva zlosyn najvyššieho stupňa. Človek koná presne to, čo konajú diabli – Boha nenávidí, rúha sa mu, odmieta ho, dokonca tvrdí že neexistuje. Diabli sa tešia ľudskému pokoleniu, pretože pracuje samo od seba v zlosti a nenávisti proti Bohu. Preto Boh povedal, že my ľudia – dedičstvo ktoré si vytvoril, sa obrátilo proti Nemu a tak na nás platia tieto strašné slová:

Moje dedičstvo (ľudia) je ku mne ako lev v lese: pozdvihlo proti mne svoj hlas, preto ho nenávidím. Jer 12:8

Boh nenávidí svoje dedičstvo, ktoré pozdvihlo proti Nemu svoj hlas. Teraz si povieš, takto to nehovorí moja teológia, takto to nekáže môj farár, takto to nehovorí pápež – takto to hovorí Boh! To je tvoj problém! Preto viera v Boha v sebe zahŕňa vieru v PRAVÉHO Boha a nie Boha, ktorého si si vykúzlil.

Všetky tie liberálne ,,kecy” o veľkosti človeka a Bohu ktorý sa mu klania, sú z nevedomosti a falošnej viery, ktorá sa usadila v mysliach kresťanov. Druhý Vatikánsky koncil nebol dôvodom pádu Cirkvi – ten pád bol postupný, bolo to šmýkanie sa celé stáročia po šikmej ploche zlých učení, ktoré priviedli napokon Cirkev do stavu v ktorom je. Keby Cirkev počúvala Boha, čo hovorí, čo chce a ako koná. No pre mnohých bolo Božie slovo ťažké a neprijateľné a tak si vymysleli nové učenia, aby si šteklili uši!

Nič nepočujete v Cirkvi, len ako nás Boh miluje a my hrešíme, hrešíme a myslíme si, že je všetko v poriadku. Veď Boh je láska – ale pozrime sa čo hovorí Boh o tých, ktorí hrešia, zvlášť o modlároch, ktorí majú miesto Boha bôžika, ktorí milujú modly tohto sveta:

Celá ich zločinnosť bola v Galgale, áno, tam som ich znenávidel, pre zlobu ich skutkov vyženiem ich zo svojho domu; viac ich nebudem milovať, všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. Oz 9:15

Toto hovorí Boh o modlárstve a dnes najväčším modlárstvom je to, že katolík nepozná Boha tak, ako sa sám prezentuje cez svoje slovo, ale si vytvoril Boha, ktorý je modlou pred ktorou sa klania.

A preto je tu priepasť plná ohňa, ktorá sa vola peklo a my nad ňou visíme na slabej nitke, pokiaľ nepríde Boh, ten mocný a silný Pán a neprestrihne túto nitku, čím padneme bez akejkoľvek milosti do pekla.

Démoni sa na nás pozerajú odspodu a kričia – spadni už, spadni sem dolu – tu je tvoja vlasť! My to nevidíme, sme slepí voči duchovnému svetu, ale náš pád je zaručený. Príde deň nášho zúčtovania a my sme si nahromadili Boží hnev na deň súdu.

Keby sme rozjímali o potope sveta, pochopili by sme spravodlivosť a oprávnenosť Božieho konania. Taktiež pri mestách Sodoma a Gomora. My vieme spolu s Bohom tieto mestá odsúdiť, žili tam veľmi zlí a zvrátení ľudia, ale Boh nehovorí o ľuďoch v týchto mestách, ako o niekom vzdialenom – on hovorí o nás! My sme Sodomčania, my sme ten ohavný nepriateľský ľud, ktorý Boha zavrhol a vytvoril si Boha odlišného, podľa svojej vôle a svojho zmýšľania, ktorý poslúcha človeka a nie naopak, alebo sme Boha odhodili.

Kde učí dnes Cirkev o hroznom Božom súde a ešte horšom Božom oprávnenom hneve? Nikto si ani len nevie predstaviť, aký hrozný bude deň súdu. Kresťanstvo zaspalo pretože sa človek vzdialil od Božieho slova a toho, čo Boh chce. To isté sa stalo Izraelcom, tiež nedokázali zniesť slovo Boha ktoré hovoril cez prorokov a tak prorokov radšej zabili, aby nemuseli počúvať slovo od Tvorcu sveta a vesmíru. Boh nás varuje pred našou slepotou a pred Jeho hnevom:

Teraz zblízka vylejem na teba svoj zápal a vyplním na tebe svoj hnev, posúdim ťa podľa tvojich ciest a uvalím na teba všetky tvoje ohavnosti. Moje oko sa nezmiluje a nebudem šetriť, ale uvalím na teba tvoje cesty a tvoje ohavnosti budú uprostred teba. Vtedy budete vedieť, že ja som Pán, ktorý bije. Hľa, deň! Hľa, prichádza! Ez 7:8-10

A Zjavenie Jána hovorí, že kto sa bude klaňať modlám tohto sveta, zažije niečo hrôzostrašného, kto sa bude klaňať šelme, ktorá ovláda tento svet:

Aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Zjv 14:10

Bude mučený pred samotným našim Pánom Ježišom Kristom! Náš humanizmus a liberalizmus nás naučil falošnej viere, kde sme stratili bázeň pred Bohom, stratili sme strach hrešiť. Myslíme si, že tie naše spovede sú Bohu veľmi milé, keď nejaké tie svoje hriechy vyznáme – my ale nepoznáme svoje srdce a svoju odpornú dušu, ktorá Boha znevažuje a posmieva sa mu, ktorá je temná ako sám lucifer! Boh hovorí, že naše zmýšľanie, všetky naše myšlienky sú od mladosti zlé, zlé a zlé. Sebecké, egoistické, zamerané na seba! Pozrite sa okolo seba, v ľudnatom meste, v dopravnej premávke, kdekoľvek kde vidíte ľudí – všetci sú potencionálni vrahovia, odporní smilníci, klamári, podvodníci, chamtivci – samozrejme vrátane nás samotných.

Preto visíme nad priepasťou horúceho pekla a démoni vykrikujú, ako vykrikujú starí mazáci na nováčikov – spadni už, spadni sem ku nám – tu pochopíš čo je peklo reálne! My sa už ani pekla nebojíme a preto sa vymysleli postupom storočí teórie o slabom pekle, o pekle ktoré nie je večné.

Boh je láska a to veľká láska. Keď nad tým rozjímame v pravde, žasneme. My keby sme boli v roli Boha, kde ľudia – tie červy pozemské – by nás neustále urážali slovom, skutkom, hriechom – v okamžiku by sme trhali nitky a ľudia by padali do pekla ako muchy. Ale pozrime sa ako koná Boh. On nechá nás, tie odporné červy s démonickým srdcom, žiť dlhé roky v zbure, necháva nám aj 80, 100 rokov života, dáva nám zaopatrenie do života, mnohým dáva dokonca veľké majetky, aby si mohli viac užiť. Toto je nepochopiteľné! Ako môže mať Boh, Svätý Boh, ktorému sa klaňajú všetky mocnosti v duchovnom svete, poslúchajú ho všetky telesá a hviezdy ktoré stvoril, dokonca aj zvieratá konajú čo majú v programe – (majú svoje pudy – ani tie neurážajú Boha) – takú lásku a trpezlivosť nad nami? Človek a diabli, Boha neustále špinia a Boh je trpezlivý. V tichosti znáša všetky urážky a opovrhovanie – ale iba po deň svojho hnevu!

Zjavenie Jána hovorí o tak strašnom Božom hneve, že odsúdenci budú chcieť zomrieť, ale smrť už nebude, budú večne žiť a preto budú volať na smrť, aby sa vyhli Božiemu svätému hnevu, ktorý je horší ako samotná smrť:

Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách, a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?“ Zjv 6:15-17

Ľudia budú chcieť byť zabití a preto kričia na skaly – spadnite na nás, Boží hnev je neznesiteľný – budú chcieť radšej zomrieť, ale nebude sa dať.

Boh nenávidí naše modly, naše výdobytky technické ktorými proti nemu hrešíme, naše snívania, naše smilstvá, naše výklady Božieho slova, ktoré je prekrútené naruby, kde sa človek javí ako dobrý a Boh ho preto miluje. Nie! Absolútne nie! Toto sa nikde v Božom slove nedočítate! Toto je falošná liberálna teológia, ktorú zastávajú dokonca tí, ktorí si hovoria – konzervatívni, ktorí si hovoria tradiční! Nie! Toto Boh nie je, toto je falošný obraz Boha. Toto je to, prečo Pavol varuje kresťanov, že po jeho smrti prídu do Cirkvi falošné učenia a väčšina im prepadne. Toto je to, prečo Pavol varuje, že prídu učenia ľudské, ktoré prekrútia slovo Boha a budú si navzájom ľudia štekliť uši! My si myslíme, že tie zlé učenia prišli v poslednom čase – oni tu boli už počas života Apoštolov.

Uvedomujeme si vôbec, že visíme teraz nad peklom a že nie je isté, či tohto dňa nespadneme dolu? Uvedomujeme si ten hrôzostrašný stav, ten stav duchovný, ktorý nechápeme cez zmysly, že každou sekundou sa blížime k smrti a peklu? Kedy začneme konať pokánie a čo je to vlastne pokánie?

Jedinou vecou, ako nespadnúť do pekla, je pevne sa chytiť Kristovho kríža a viery v Božieho Syna! Boh aj keď prestrihne niť nášho života, tým že sme objímali spásonosný kríž vierou v Krista, napadáme dolu. To je jedná možnosť záchrany! Držať sa kríža vierou znamená nehrešiť proti Bohu, konať čo sa Jemu páči, prijímať čo nám denne dáva.

Mnohí ľudia povedia, prečo som spadol do pekla, veď som veril v Krista. Keď si veril v Krista, prečo si miloval hriech a svet? Prečo si páchal nehanebné hriechy, ktorými si Boha urážal ešte horšie ako pohan? Boh očakáva od pohana že ho bude urážať, ale keď ho uráža ten, ktorý mu hovorí – môj Pane?! Konať si ako ja chcem, a potom sa vyspovedať a zase konať ako chcem ja a nie Boh – to je horšie ako byť pohanom. Či nehovorí Pán, že je lepšie keď je človek studený ako vlažný?! – lepšie keď bude neveriaci, ako človek ktorý hovorí – Pane, Pane – ale jeho srdce je ďaleko od Boha a on sa stará o svet a nie o Boha a Božie veci?!

Viera, pevná viera v Boha, to sú jediné ruky, ktorými sa dá objímať Kristov kríž, nad priepasťou horúceho pekla! Viera ktorá nesie skutky viery, ktorá nesie ovocie Ducha Svätého – to je jediná moc ako sa držať kríža. Tie naše skutky a ovocie Ducha je dokladom, že sme zakorenení v Kristovi a že objímame jeho svätý kríž skutočne!

To nie je o nedeľnom chodení do kostola, o spievaní piesní, o modlení sa naučených modlitieb – to je o obrátenom srdci, o obrezanom srdci ktoré chváli a miluje Boha preto, lebo Ho pozná tak, ako sa sám Boh predstavuje. Ako Boha mocného, silného, spravodlivého a láskavého – no len a len v kríži Ježiša Krista. Ak človek neobjíma Kristov kríž vierou, padá do večného pekla bez mihnutia oka.

Všetky tie nové teológie o ľútosti nad hriechom a takomto spasení sú proti slovu Boha, ktorý nič také neučil a nepovedal. Ľútosť je možná len ku Kristovi a jeho krížu. Dnes sa ale učí, že keď prejaví žid ľútosť voči Bohu, bude spasený lebo si uvedomil svoj hriech, podobne moslim k alahovi, hinduista k šivovi. Aké odporné učenie. Boh dal svojho Syna a LEN jeho ako zmiernu obetu za ľudí! V nikom inom nie je spása čítame na sviatok Krista Kráľa – ako je to možné, že tu vznikli učenia, ktoré obišli nehanebne Krista a Jeho vykupiteľské dielo, dostali sa dokonca do katechizmov a to nie nových, ale tých starých, ,,overených”. Boh určil MUŽA na spasenie – muža – Ježiša Krista!

Boh je spravodlivý a jeho spravodlivosť musí odsúdiť toho, kto pácha hriech. Neexistuje zľutovanie sa nad človekom, ktorý hreší! Preto prišiel Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal hriechom za tých, ktorí v Neho veria. Preto Boží Syn bol ranený Bohom Otcom, lebo niesol naše hriechy na svojom tele!

Ale to tom nabudúce, čo znamená Kristus, kríž a jeho vykupiteľské dielo…

Modlitba:

Pane Bože Všemohúci! Aký som slepý a hluchý k Tvojmu Svätému slovu. Ty nás karháš, usmerňuješ, nechceš aby sme skončili v pekle, no napriek tomu my ťa nepočúvame a tak ty musíš uplatniť na nás svoju spravodlivosť. Musíš nás spravodlivo odsúdiť a ty to konáš oprávnene, kde uplatňuješ svoj svätý hnev. Bože Svätý. Ja som hriešnik, veľký hriešnik, ktorý ťa uráža a neposlúcha. Nepočúvam tvoje sväté slovo, lepšie mi je počúvať to slovo ktoré vynašiel človek, lebo je milšie mojim ušiam, aj keď je falošné. Daj mi silu aby som prijal tvoje slovo tak, ako si povedal, daj mi silu aby som tvoje slovo uplatňoval vo svojom živote a aby som ho aj ďalej predával a nezamlčoval. Daj mi silu hlboko si uvedomiť svoj hriech, uvedomiť si vážnosť pekla a celou silou sa primknúť k Spasiteľovi – Ježišovi Kristovi skrze vieru. Prosím ťa o túto vieru, daj mi jej čo najviac, daj mi vieru skutočnú – nie vieru v bôžika ktorého som si vytvoril cez ľudské učenia – ale v Boha, Teba, Tvojho Syna a jeho dielo, ktorým si nezaslúžene vykúpil človeka cez kríž Kristov. Daj mi poznanie a daj mi strach a hlbokú bázeň, aby som sa bál Tvojho hnevu, aby som sa bál večného pekla, o to viac sa držal Kristovho kríža, ktorý je jedinou záchranou pred večným zatratením. Daj mi prosím silu, aby som odhodil všetko čo ma spája s týmto svetom a čo ma ovláda, aby moje ruky viery neslabli a neprestávali tak pevne sa kríža Kristovho držať. Ďakujem ti, chválim Ťa, velebujem Ťa, vyvyšujem Ťa zato, že si nám ľuďom, ktorý máme srdcia ako démoni, dal možnosť spásy, čo si urobiť nemusel a ani podľa práva nemal. Ďakujem ti za spásu a pomôž mi, aby som ju vo svojom živote plne uplatňoval a už neuhol ani naľavo, ani napravo…

Amen….