Boh pokorných pozdvihne

„Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.” (1.Pt 5,6)

Toto Slovo je tiež vzácnym zasľúbením: ak sa pokoríme, Boh nás povýši. Pokora vedie k úcte: pokora je cesta vedúca k povýšeniu. Boh, ktorý nás pokorí, súčasne čaká, kedy nás bude môcť povýšiť, kedy budeme pripravení na to, aby sme zniesli Jeho požehnanie. Cenou víťazstva je pokora.

Mnohí sa koria pred ľuďmi, napriek tomu nedostanú vytúženú Božiu priazeň. Kto sa však pokorí pod Božiu ruku, toho večne milostivý Pán obohatí, pozdvihne, pomôže mu a obdarí ho radosťou.

Je však treba vyčkať, až príde čas povýšenia. Preto sa pokorme, hoci aj hneď teraz a urobme to znova a znova, či už nás k tomu vedú Božie skúšky, alebo nie. Ak nás ťaží mocná Božia ruka, nerobme nič iné, len to prijmime s pokorou a tichosťou. Povýšenie od Boha príde v pravý čas a jedine Boh vie, kedy to bude pre nás najvhodnejšie.

Prečo netrpezlivo voláme po zmene? Chceme hádam úctu skôr, než je Boží čas? Nie je to od nás trúfalé? Iste sme ešte nedospeli k pokore, inak by sme čakali na Jeho požehnanie s tichosťou a pokorou. Urobme to teda a zvyšok prenechajme na Neho!