„Odpratal tvojich nepriateľov.” (Sof 3,15)

Aká to bola porážka! Satan bol zbavený trónu v našich srdciach rovnako ako aj v nebi. Kristus ho zbavil moci, ktorú mal nad nami. Môže nás síce ešte trápiť, ale už na nás nemá nárok. Už mu nepatríme, nemôže spútať naše duše: Syn nás vyslobodil a skutočne sme sa stali slobodnými (J 8,36).

Ten dávny nepriateľ ešte žije a žaluje na veriacich, ale Pán vymeral koniec aj tejto jeho činnosti: náš veľký Obhajca žalobcu umlčí. Pán utíši našich nepriateľov a obráni nás, aby nám diablova lesť nemohla nijako uškodiť.

Ešte stále nás zlý duch napáda ako pokušiteľ a pokúša sa nám zahniezdiť v srdci, ale Pán ho aj odtiaľ vykáže. Ešte sa zvíja ako smrteľne ranený had, ale už nemôže panovať. Ešte nám predkladá rúhavé myšlienky, kedykoľvek má na to príležitosť, ale čoskoro si vydýchneme, lebo Pán mu prikáže umĺknuť a odpratať sa ako porazenému.

Pane, naplň to zasľúbenie pri každom, komu práve dnes pripravuje ľstivý satanov hlas pokušenie a pád. Osloboď nás od nepriateľov a osláv sa pred nimi. Kiežby prišiel už čas, keď prevezmeš plnú vládu na nebi aj na zemi! Amen.