Na motív kázne Paula Washera.

Mnohí kresťania volajú druhých kresťanov k viere. Aké ponúkajú motívy, aby sa ľudia stali kresťanmi, prečo vlastne sú sami kresťanmi?

Je tu istá skupina, ktorá si hovorí – kresťanstvo prosperity. Ľudia ktorí boli podnikatelia a ešte viac zbohatli, hlásajú – príďte k Ježišovi, pozrite sa na mňa, nič som nemal, mal som malú firmu, uveril som v Ježiša a dnes som milionár. Poďte k Pánovi, uverte a aj vám Boh dá bohatstvo.

Ďalší hlásajú – Boh ma ochraňuje, nič sa v mojom živote zlého nedeje, všade samá spokojnosť, som vážený v práci, obdivujú ma priatelia, Boh ma ochraňuje od každej potupy a pádu. Poďte, staňte sa aj vy kresťanmi a budete na tom ako ja.

Iný zase hovorí – pozrite akú cestu mi Boh pripravil?! Vyrástol som v malej dedine, nič som nemal, boli sme chudobní a dnes žijem v Anglicku kde mám vynikajúcu prácu a to len vďaka tomu, že Boh stál na mojej ceste a všade mi otváral dvere. Príďte k Ježišovi a dá vám jasnú cestu, cestu spokojnosti a blahobytu.

Ďalší zase hovorí – pozrite sa na mňa, doteraz som nemal pokoja, ale teraz som uveril v Boha, mám dobré pocity, utešuje ma viera, utešujú ma modlitby, stal som sa spokojným. Aj keď ma svet hnevá, hnevá ma veľa vecí ktoré sa dejú vo svete, moja rodina nechce prijať vieru – ja nachádzam silu v kostole. Tešia ma omše, púte, krížové cesty, ružence – všade chodím kde tieto veci sú a takto upokojujem moje potreby. Príďte aj vy k Bohu a prežijete veľa krásnych duchovných zážitkov.

Iný hovorí – bol som na mieste zjavení. Moje srdce plesalo, tam som sa obrátil. Tá atmosféra, toľko ľudí, toľko úsmevov, toľko šťastných tvárí, plno stánkov s relikviami, spoločné modlitby, proste neopísateľné – príďte aj vy na tieto zjavenia, tu nájdete Boha a radosť.

Tamten zase tvrdí – chodím do zboru kde sa dejú zázraky a divy, kde náš farár má moc nás zhodiť pod silou Ducha svätého na zem, ľudia hovoria jazykmi, cítime sa ako prvotná cirkev. Tá atmosféra je nezabudnuteľná a silná, dokonca sa u nás dejú mnohé vyzdravenia – príď aj ty ku nám a uver v Pána Ježiša, ktorý koná zázraky ako sú zaznamenané v Písme.

Posledný človek hovorí – každý deň som na omši – napĺňa ma to istotou, toľko Bohu slúžim. Modlievam sa veľa a často, konám mnohé záslužné skutky a všetky tieto moje výkony, ma neuveriteľne uspokojujú a ja som takto duchovne naplnený. Uverte aj vy a budete duchovné nádoby.

Všetky tieto svedectvá sú krásne, zaujímavé, povzbudivé, majú iba jeden problém. Postavte ich vedľa svedectva Apoštolov a zhasnú ako fakle.

Pavol vydáva iné svedectvo, ako tieto sentimentálne výplody. Pavol bol bohatý muž, popredný farizej, vynikajúci znalec Písma, mal postavenie, mal peniaze, mal slávu a moc. Aké svedectvo Pavol vydáva potom, ako uveril v Krista?

Päťkrát po štyridsať palíc bez jednej dostal som od Židov, trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som stroskotal, deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách; 2Kor 11:24-25. Staňte sa nasledovníkmi Krista a aj vy budete mať takýto život.

Sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme. 2Kor 4:8-9. Príďte k Ježišovi aj vy, aj vy toto všetko zažijete!

Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. My živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. 2Kor 4:10-11. Uverte v Krista a aj vy budete mať tieto znaky.

Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný. 2Kor 12:10 Obráťte sa a aj vy nájdete v slabosti silu!

Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smädní, aj nahí, aj bití, aj bez prístrešia,aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme; 1Kor 4:11-12. Poďte aj vy ku kresťanskej viere a prežijete toto isté!

Opýtajte sa Štefana, prvého mučeníka, prečo sa stať kresťanom? Štefan vám odpovie, že on zomrel pre Krista, bol ukameňovaný, budete aj vy trpieť a chodiť v blízkosti smrti. Príďte k Pánovi, aby ste mohli byť pre Neho zabití.

Opýtajte sa Petra, ktorému Pán predpovedal ukrižovanie ako sebe, prečo byť kresťanom?

Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Jn 21:18

Pán predpovedá Petrovi, že doteraz si robil čo sám chcel, ale teraz ho Pán povedie, kam ani sám ísť nechce.

Čo hovoríte na motív kresťanstva? Ako sa vám páčia svedectvá týchto skutočných kresťanov? Dnes kresťania plačú nad sebou a nad svojim biednym životom. Pre vieru nie sú ochotní trpieť, stane sa im iba malé protivenstvo a už behajú ako splašení od jedného človeka k druhému, od jedného kňaza k inému, aby im pomohol, poradil, čo konať. Pokiaľ vo viere ide všetko bez problémov a protivenstiev, sú spokojní, sú tichí, ale akonáhle sa v ich živote vyskytne čo i len malá búrka, hneď sa nadúvajú, hrozia Bohu čo to dopustil na nich.

Dnes sa viera stala iba záležitosťou prosperity, ochrany, dobrých pocitov a zážitkov. Užívať si svet a veriť. Pavol dáva posledné pravdivé inštrukcie Timoteovi:

A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní, ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. 2Tim 3:12-15

Dobrí ľudia budú trpieť, zlí budú ďalších zvádzať na falošnú vieru, ktorá vierou kresťanskou zaručenie nie je. Dobrí budú volať ľudí k pravde a prečo? Lebo ich budú učiť podľa svätých písiem, ako Pavol prízvukuje Timoteovi a neodklonia sa tak, aby ľuďom šteklili uši ľudským učením, alebo hľadali stredné cesty a kompromisy, ako to urobili cirkvi tohto sveta.

Chceš trpieť? Začni kázať Krista každému koho stretneš a hneď budeš na smiech, alebo na pohoršenie. Koľkí ľudia v tvojej práci vedia že si kresťan, susedia, známi, priatelia? Ak sa budeš chváliť Kristom, hneď prídu protivenstvá, lebo diabol nenávidí jednu vec – hlásanie evanjelia! Toto je misijný príkaz pre všetkých ktorí uverili bez rozdielu:

Ježiš im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk 16:15

Ak sa budeš pýtať, prečo boli títo ľudia neustále prenasledovaní, je to pre toto: hlásali pravú vieru v Krista Ježiša, ako jedinej možnej cesty a jedinej možnej spásy, pritom neuhli vo viere pred nikým ani pred ničím. Toto je základ evanjelia, ktoré prináša pravé obrátenie. Obrátenia na ktoré sú chytaní dnešní kresťania sú nepravé a tak aj ich viera je rovnako nepravá. Lebo len z počutia Božieho slova, vyloženého podľa evanjelia apoštolov, sa obracajú duše k Bohu, pravým spôsobom, k pravému uctievaniu Všemohúceho Pána.

Na čom si sa stal kresťanom ty, na akom podklade? Na počutí pravého evanjelia, ktoré kázal apoštol Pavol, alebo na lacnej kolotočovej atrakcii, ktorá vyzerala ako kresťanská, ale nebola?! Viera je z počutia ako Božieho slova, tak z počutia správneho výkladu tohto slova. Toto je jediný princíp, na ktorom sa môže človek obrátiť. Akékoľvek iné obrátenia sú falošné a preto neprinášajú ovocie hodné viery v Krista…