Kto by si bol pomyslel, že katolíci nevedia prijať evanjelium milosti. Oni sa chcú spasiť a zachrániť sami. Chvála Bohu za tých, ktorým otvára oči, ale väčšinou sú katolíci hluchí na počúvanie a chápanie evanjelia, ktoré je v Písme jasne definované. Prichádzajú mi maily, správy, množstvo komentárov od katolíkov a ja to iba hádžem do koša, lebo ide o odpor voči Svätému Bohu a Jeho slovu. Evanjelium sa totiž hovorí raz a Boh koná. Buď sa človeka dotkne, Boh ho začne ťahať, alebo do neho udrie blesk a obráti sa okamžite – alebo vo väčšine prípadov katolíci odmietajú Krista a Jeho spásu. Božie slovo hovorí, že sa nikdy nevráti s prázdnou kam je poslané – buď Božie slovo človeka zachráni, alebo ho odsúdi. Je to smutné, ale väčšina katolíkov je slovom Boha odsúdených. Kristus prišiel na povstanie a pád mnohých – nielen tých ktorí Ním opovrhujú, ale hlavne tých, ktorí hovoria že veria – pritom veria len sami sebe a nie Kristovi a Jeho diele. Táto katolíčka dostala milosť, že keď počula slovo Boha, slovo sa ujalo a vyrástlo. Kiež by bolo viac takých katolíkov…

Článok je súčasťou nového projektu: www.tradicnaviera.com a tiež youtube video archívu