Bud má človek jediný cieľ vo svojom živote – Krista, alebo má cieľov viac vrátane Krista, čo nie je nič iné iba pokrytectvo. Náš Pán vyžaduje celého človeka, nič polovičatého. Kto nájde Krista, predá všetko čo má a kúpi Ho presne tak, ako sám Pán hovorí v podobenstve o perle, že všetok majetok predá a kúpi túto vzácnu perlu. Nič iného okolo seba nevidíme, iba pokrytecké kresťanstvo, kde ľudia ktorí sa nazývajú neoprávnene kresťania, si žijú svoje svetské životy s tým, že idú do kostola. Konajú cirkevné skutky, aby si zaslúžili spásu, ale nemajú ovocie viery, neodhodili svoj svetský život, lebo nenašli nikdy Krista.