Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Iz 55:1

Evanjelium je teraz plne kázané bez peňazí a bez platenia. Boh posiela Anjela na svet, zvoláva k sebe ľudí a chce vedieť, ako si predstavujú spásu.

Tu sa katolík dostaví k posvätnej prepážke, ktorá sa na chvíľu premení na aukčnú sieň a volá:

– Chcem kúpiť.
– Čo za spásu dáš, milý katolík?

Katolík ukazuje svoje plné ruky. Musí sa načiahnuť oveľa viac, pretože sotva udrží svoje dobré skutky. Má svoje zdravasy, otčenáše, bezpočet prekrižovaní so svätenou vodou. Má nekonečné kľakania pred oltárom a klananiu sa hostii. Preukazuje úctu sviatosti oltárnej a zúčastňuje sa na omší, atď. Keď príde katolík pred Boha, nesie veci, na ktoré sa spolieha, že ho spasia.

A tak milý rímskokatolík, katolík, prichádzaš, aby si získal spásu, že? A všetko toto si si so sebou priniesol?! Priateľu, je mi ľúto, ale musíš ísť preč s tvojou ľudskou činnosťou, pretože spása je “bez peňazí a bez platenia” a pokiaľ nie si pripravený prísť s s prázdnymi rukami, nikdy spásu nedosiahneš.

Ak máš niečo vlastné, nemôžeš spasenie prijať. Katolík hovorí:

– “Ale ja nie som heretik. Či nie som verný pápežovi? Čo nechodím sa ísť spovedať a tam dostanem odpustenie a zaplatím tak Bohu svoj halier?”

Vieš, môj priateľu? Pretože platíš svoj halier za spovedanie, nie je to na nič dobré, pretože to, čo je dobré, je ponúknuté “bez peňazí a bez platenia”. Svetlo, za ktoré zaplatíme, je veľmi zlá vec, ale to svetlo, ktoré dostávame z neba zadarmo, je  veľmi dobré, a robí naše srdcia radostnými. Odpustenie, ktoré prichádza a vychádza z Krista, je “bez peňazí a bez platenia”.

Protestant

Potom príde ďalší a hovorí:

– “Som rád, že ste s tým katolíkom dobre pracovali, nenávidím rímsku cirkev, som skutočný protestant a mám túžbu byť spasený.
– “Čo si priniesol ty, pane?
– “Neprinášam žiadne zdravasy, žiadne otčenáše, nenávidím všetky tie latinské výrazy. Ale dávam každú nedeľu na zbierky v cirkvi, som pozorný vo svojich modlitbách. Prichádzam do zhromaždenia hneď, ako sa otvoria dvere cirkvi. Idem do zhromaždenia trikrát v nedeľu. Chodím na modlitebné stretnutia a okrem toho platím každému dvadsať halierov, ale radšej by som zaplatil dvadsaťjeden, aby som nikoho neurazil.”

– “Ani kuraťu by som neublížil. Som vždy ochotný pomôcť chudobným, keď môžem. Ak nie som ja spasený, potom neviem kto by mohol byť. Som dobrým človekom, azda lepším ako moji susedia a myslím si, pane, že určite by som mal byť spasený, lebo mám len pár hriechov a ani tých pár hriechov neublížilo ľuďom. Ostatní ľudia mi ublížili oveľa viac ako ktokoľvek iný. Iba raz, alebo dvakrát za rok si vyhodím z kopýtka, človek musí mať sem tam aj kúsok zábavy. Uisťujem vás, že som jedným z najlepších, najčestestnejších, najtriezvejších a najnáboženských ľudí. ”

Dobre môj priateľu, je zlé, že sa povyšuješ nad katolíka, lebo ja len nerád vidím, keď sa dvojčatá hádajú. Obaja ste toho istého druhu, jeden za osemnásť a druhý bez dvoch za dvadsať. Ver mi, podstata katolíckej viery je spása zo skutkov a obradov. Ty síce nepraktikuješ takéto skutky a obrady, ale dúfaš, že budeš spasený svojimi vlastnými skutkami. Preto ťa posielam preč! Spása nie je pre teba, pretože je “bez peňazí a bez platenia.” Pokiaľ budeš sem nosiť tieto dobré skutky, nemôžeš spasenie dostať.

Uvedom si, že v skutkoch nenachádzam žiadnu vadu alebo chybu, tieto skutky sú sami o sebe dobré, no dnes ti nepomôžu, ani ti nepomôžu v súdny deň pred Božím súdnym stolcom. Rob tieto veci toľko, koľko chceš, sú dobré samé od seba. Ale vo veciach spásy ich musíš nutne opustiť a prísť ako zlý, vinný hriešnik a len takto si môžeš vziať spásu: “bez peňazí a bez platenia.”

Protestant nechápe a preto hovorí:

– Vidíš niečo zlé na dobrých skutkoch?
– Vôbec nie. Predstav si nejakého muža, ktorý stavia dom a ten muž bol tak hlúpy, že položil základ domu, do ktorého zasadil komíny. Ak by som povedal:

– Drahý priateľ, je to špatné, že si položili komíny do spodnej časti domu, do základov. Netvrdím, že sa mi nepáčia komíny, ale tvrdím, že komíny sú postavené na nesprávnom mieste.

Najprv musí tento človek položiť pevné základy domu, a potom, keď je dom postavený, na strechu si dá komínov koľko chce. Takto je to aj s dobrými skutkami a obradmi, tie totiž nie sú určené na postavenie základu. Základ musí byť vyrobený z oveľa pevnejšieho materiálu. Naša nádej musí stáť na Ježišovi Kristovi a len na Ňom. Musí stáť na jeho krvi a spravodlivosti, a keď budeme mať tento základ postavený, potom môžeme mať dobrých skutkov koľko len chceme a oveľa lepších. Ale pre základ sú dobré skutky úplne nevhodným materiálom a ten, kto ich použije na základ svojej stavby ktorá sa volá spása, uvidí, ako jeho dom spadne až do základov.

Človek jednoduchý

Ale vidíme iného človeka. Bol dlho preč a preto hovorí: “Pane, bál som sa sem dostaviť, nemohol som sem prísť a urobiť niečo pre svoju spásu. Nemám žiadne vzdelanie, nie som učenec, nemôžem čítať a ja by som tak veľmi chcel. Moje deti chodia do cirkevnej nedeľnej školy, kiež by niečo také existovalov mojom detstve. Nemôžem si prečítať žiadnu knihu a nemám žiadnu nádej, že sa dostanem do neba. Niekedy idem do kostola, ale tam chcú peniaze a mne sotva vystačia peniaze na život. Ak mi nejaké zvýšia, vtedy do kostola zavítam, ale kazateľ tam používa také dlhé slová, ktorým nerozumiem. Niekedy idem do kaplnky, aby som počul krátku kázeň. Poznám len tri piesne, ktoré spievajú moje deti. Chcel by som, aby kazatelia kázali tak ľahko, aké sú ľahké slová týchto piesní, a možno by som to pochopil. Ja nie som učenec, pane, myslím, že nebudem spasený. ”

Môj drahý priateľu, nemusíš tam vzadu stáť. Poď sem. Žiadna učenosť nie je potrebná pre nebo. Čím viac vieš, tým lepšie sa ti bude dariť tu na zemi, to je nepochybné, ale pre vstup do neba ti to nebude užitočné. Ak vieš dosť o tom, aký si zlý a hriešny a že Kristus je veľkým Spasiteľom hriešnikov ako si ty, to je všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si bol v nebi. V nebi je veľa ľudí, ktorí nikdy neboli schopní čítať.

Peter nebol oveľa múdrejší než akákoľvek nevzdelaná duša, ktorá hľadela na Ježiša a bola osvietená. Mám pre teba povzbudzujúce slovo. Či nevieš, že Kristus povedal, že chudobným sa hlásá evanjelium a okrem iného povedal:

– Ak sa neobrátite a nebudete ako malé deti, nevstúpíte do nebeského kráľovstva?

Čo to znamená, že musíme veriť evanjeliu ako malé deti? Malé dieťa nemá veľa vzdelania, len verí v to, čo mu bolo povedané. A to je to, čo musíš urobiť. Musíš veriť tomu, čo ti Boh hovorí. On hovorí, že Ježiš prišiel na svet, aby zachránil hriešnikov. Nie je to ťažké, že? Môžeš tomu uveriť, dokonca ľahšie ak si bez všetkého ľudského poznania a vzdelania.

Teraz vidím prichádzať muža ktorý hovorí: “Pane, budem spasený, keď som prispieval k stavbe kostola a na niekoľko chudobincov a vždy som dával na Božie dielo?! Vždy som pomáhal chudobným. Zarábam dosť veľké peniaze, ale nechcem ich hromadiť. Som veľkodušný a pomáham finančne tým, ktorí to potrebujú. Dostanem sa takto do neba?”

Priateľu, mám ťa moc rád a prajem si, aby takýchto ľudí bolo oveľa viac. Nie je nič lepšie a krásnejšie než štedrosť, ochota dávať chudobným a núdznym a prispievať k Božiemu dielu. Ale keď prinášaš tieto veci ako svoju nádej na spásu, drahý priateľu, nesmiem ťa oklamať. Nemôžeš si vstup do neba kúpiť zlatom. Prečo? Tam sú totiž zlatom dláždené cesty! Nie je snáď jasne povedané v knihe Zjavenia, že uličky tohto mesta sú z čistého zlata ako číry krištáľ? Ani barón Rothschild si nemôže kúpiť cestu do neba, aj keby za to vymenil všetky svoje peniaze a svoje bohatstvo.

Je to príliš vzácne miesto, aby sa dalo kúpiť za zlato a striebro. Keby sa celé bohatstvo Indie strávilo v jedinom okamihu, za jeden pohľad do neba, bolo by to k ničomu. Kristus nikdy nepredáva spásu, pretože nie je nič, čo by sa rovnalo jej hodnote. Čo sám Kristus kúpil, nemôžete kúpiť za zlato. On nás totiž nevykúpil porušiteľnými vecami ako zlato a striebro, ale jeho vzácnou krvou. Neexistuje žiadna iná cena, ktorá by mohla spásu vyplatiť. Ach, môj bohatý priateľ, ste na rovnakej úrovni ako váš najchudobnejší pracovník. Môžete byť dobre oblečený, váš pracovník bude mať staré handry na sebe, ste na rovnakej úrovni ohľadom spásy. Oh, moja dáma, satén nemá prednosť pred bežným ľanom v nebi. “Nikto nie je vylúčený len tí, ktorí sa vylúčili.”

Bohatstvo robí rozdiel tu na zemi, ale pod Kristovým krížom nie je podstatné. Musíte všetci prísť pod nohy Ježiša, alebo nechoďte vôbec. Poznal som kazateľa, ktorý mi povedal, že ho raz poslali k posteli umierajúcej ženy, ktorá bola veľmi bohatá v tomto svete, a povedala mu:

– Pán Baxter, myslíte si, že keď sa dostanem do neba, Betsy, moja slúžka tam bude so mnou? Kazateľ povedal:
– Neviem o vás veľa, ale Betsy tam bude. Pretože ak poznám niekoho zbožného, je to ona. – Dobre, povedala dáma, nemyslíte, že tam budeme rozdelení? Pretože si neviem predstaviť, že sedím s mojou slúžkou pri jednom stole. Nemá žiadny vkus, žiadne vzdelanie a nemôžem si to ani len predstaviť. Myslím, že by v nebi mali byť rozdiely.

– Ach, nemusíte sa obávať, milá Pani, povedal kazateľ, medzi vami a Betsy budú veľké rozdiely, ak zomriete v tomto stave myslenia, v akom sa nachádzate. Ten rozdiel bude na nesprávnej strane, pretože Betsy uvidíte v Abrahámovom lone, ale vy budete vyhodená von do tmy, kde bude plač a škrípanie zubov. Ak máte takúto pýchu vo svojom srdci, nikdy neprídete do nebeského kráľovstva.

Kazateľ hovoril s touto bohatou pani dosť jasne a ona sa veľmi urazila. Ale verím, že ona chcela byť radšej mimo neba, akoby si sadla so svojou služkou Betsy v nebi pri jednom stole. Rešpektujeme pôvod a podmienky tu na zemi, ale takéto veci nepoznáme, keď hlásame evanjelium. Keby som kázal zhromaždeniu kráľov, kázal by som rovnaké evanjelium, ktoré by som kázal baníkom alebo námorníkom. Kráľ na svojom tróne a kráľovná v jej paláci, nemajú žiadne iné evanjelium ako máme my. Ale pokorní a neznámi môžeme byť, keď stojíme pred nebeskou bránou doširoka otvorenou. Pre nás je to kráľovský spôsob príchodu – v pokore, tichosti, v neznámosti svetu a ľuďom. Táto cesta je pre chudobných aj pre bohatých, to je nebeské kráľovstvo – “bez peňazí a bez platenia”.