Čítanie písma svätého, v 150 najdôležitejších príbehov, je vhodné čítanie nielen pre deti, aby získali základný prehľad o Božom slove a Jeho prihováraní sa ku nám ľuďom, ale aj pre mnohých dospelých, ktorí sa strácajú v poznaní Boha, z Jeho prameňa – z Jeho slova.

Obriezka znamením Božej zmluvy

Keď mal Abrám deväťdesiat rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný, urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Vtedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto: Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy; i králi vyjdú z teba. Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojim potomstvom, a to cez pokolenia – ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec; a budem im Bohom. Gn 17:1-8