Sme hriešnici, sme vinní pred Bohom a v tomto stave prídeme na súd, kde nie je sudca ktorý by sa dal podplatiť, ale je tam Sudca, ktorý je spravodlivý, neoblomný a preto je to Sudca dobrý. Zlý sudca by bol taký, ktorý by privrel oči, ktorý by odpustil ťažké prípady, ktorý by prepustil zločinca domov. Boh takýmto Sudcom nie je – On neodpustí ani jeden jediný hriešny čin. Tak ako neodpustil a neprivrel oči pred jedným malým odhryznutím si z ovocia v Raji, tak neodpustí žiaden hriešny čin. Toto je spravodlivosť.

Ale je tu náš zástupca na súde, je tu náš obhajca, ktorý koná v našom mene – volá sa Kristus. On povstane za nás na súde a bude nás obhajovať. Veľký Sudca mu povie:

– čím chceš obhájiť tohto zločinca? – A Ježiš mu odpovie:
– Ja som miesto neho dodržal celý zákon, celé desatoro a zaplatil som cenu výkupného – svoju vlastnú krv.

Veľký Boh na to zdvihne kladivko, klepne do stola a povie:
– Ak si ty obhajca tohto zločinca, ak si miesto neho zomrel, ak si vzal na seba jeho nespravodlivosť a dal mu svoju vlastnú spravodlivosť, ak si vyplatil jeho dlh do posledného haliera svojou krvou, tu môžem povedať len jedno:
– Nevinný! Dajte mu dolu putá z rúk a vpustite ho do neba…

Aký hlúpy je človek! Boh dal ľudskému pokoleniu možnosť spásy, dal mu Svojho Syna, ktorý je jeho obhajcom a spravodlivosťou, no väčšina sveta tohto Obhajcu odmieta!

O čo hlúpejší je od týchto pohanov ten, kto si hovorí kresťan, ale tiež tohto obhajcu odmieta pre svoju slabú vieru, pre svoju neveru.

Keď vo svete vás niekto obžaluje, čo hneď vykonáte? Či nebudete hľadať obhajcu, ktorý vás ,,vyseká” z obžaloby? Zveríte sa mu v takej viere, že mu poviete všetko, čo by ste nepovedal ani svojej vlastnej manželke, ani nikomu blízkemu. Vyspovedáte sa tomuto ľudskému obhajcovi a to tak, že mu zveríte všetko, celé vaše bytie a to vo viere, že tento obhajca vás dostane von z prípadu.

Prečo hľadajú bohatí ľudia dobrých obhajcov? Takých ktorí neprehrali žiaden prípad, alebo prehrali iba minimum prípadov? Aby vyhrali aj ich vec obžaloby. Čo urobia títo ľudia naproti obhajcovi? Absolútne sa mu zveria, v maximálnej viere ako slepé ovce. Poznáme to niektorí na vlastnej koži, iní z kníh či filmov.

Ale tu je Obhajca, ktorý vás ,,vyseká” z najhoršieho možného prípadu aký sa môže stať – večným zavrhnutím a odrezaním do neba. Tento Obhajca váš prípad bezpečne vyhrá, ak mu plne dôverujete, ak mu všetko vyznáte, ak sa na Neho budete plne spoliehať.

Ale beda! Väčšina tých, ktorí si hovoria kresťania, sa nezverujú do rúk tohto Obhajcu v plnosti, nevyznávajú mu všetky svoje poklesky, nemajú ku Nemu takú dôveru, lebo sa zverili do rúk rôznych svätcov, ľudí ktorí sa narodili z porušiteľného semena, rôznym duchom, zjaveniam, ľuďom, kňazom, náboženskému systému! Kristus ako obhajca ktorý zaručene vyhrá ich spor – je odsunutý alebo prekrytý ľuďmi, ktorí nikdy ich prípad nevyhrajú.

On, Kristus sa nenarodil z porušiteľného ľudského semena, On sa ako jediný človek na svete, narodil bez tohto semena prekliatia, On sa narodil z Ducha Svätého. On je všetkým, čo človek k životu potrebuje. Najprv hľadať nebeské kráľovstvo kde je Kristus kráľom, to ostatné nám bude pridané.

Ako je to možné, že sa zveruješ a zasväcuješ milý kresťan veciam, ktoré nepoznáš, ktoré sú narodené z ľudského porušeného semena, zasväcuješ sa obrazom, sochám, poverám, zjaveniam o ktorých Písmo hovorí – neverte! Ako je to možné, že miesto týchto nezmyslov, neprídeš do kancelárie Kráľa Kráľov, ktorá nie je kanceláriou povier a báchoriek, ale riadna kancelária skutočného súdneho procesu a tam sa nezveríš jedinému právnikovi ktorý ťa dostane z prípadu a to právnickým spôsobom?

Zver svoj prípad do rúk Krista a zaručene vyhráš. Zver svoj život Kristovi, ako jedinému Obhajcovi a On na 100% tvoj prípad obháji. Aby si Mu mohol dôverovať, potrebuješ Ho aj poznať. Prečo ideš za dobrým svetským právnikom? Lebo vieš o jeho kvalitách. Rovnako musíš poznať Boha, ako obhajcu a Toho, kto má moc. Spurgeon napísal:

„Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina!” (Oz 6,3)

Do kráľovstva svätého poznania nevnikáme naraz, ale postupne. Našou úlohou je učiť sa vytrvalo, krok za krokom. Neklesajme, keď vidíme naše vďakyvzdanie ako pomalé; verme, že raz nám svitne deň poznania. Pán, ktorý sa stal naším učiteľom, sa nás nevzdá, nech sa už učíme akokoľvek ťažko. Zatienilo by to Jeho slávu, keby naša ľudská obmedzenosť obmedzila Jeho učiteľskú prácu.

Boh nachádza svoju radosť v tom, že nás môže urobiť múdrymi. Máme sa držať Jeho učenia, nie takého či onakého poznania, máme sa snažiť o poznanie samotného Boha! Spoznať Otca, Syna a Svätého Ducha, Trojjediného Boha, je totožné s večným životom! Zotrvajme v tom a budeme mať podiel na úplnom poznaní.

Ak sa snažíme o spoznanie Pána, budeme uzdravení z našich rán, nájdeme útechu, ak nám ubližujú, a aj keby sme zomreli, budeme žiť. Keď zo srdca nasledujeme Pána na ceste života, toto všetko spoznáme čoraz dokonalejšie.

Drahý čitateľ, zostaň vždy pri Kristovi, snaž sa v Ňom spoznať Boha a dôjdeš k poznaniu večného života! Je to najdôležitejšie zo všetkých poznaní! Svätý Duch nás dovedie k poznaniu plnej pravdy.

Dôveruj Mu a očakávaj na Neho!