Kázeň R.C. Sproula. V katolíckej cirkvi sa nekáže evanjelium! Ak sa nekáže evanjelium z viery v dokončené dielo Krista, je takáto cirkev prekliata, preklial ju sám apoštol Pavol v liste Galaťanom.

Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty!  Gal 1:8

Každý kresťan ktorý káže iné evanjelium je prekliaty. Lepšie nekázať nič, ako kázať falošnú vieru…