Apologét a človek ktorý sa nebojí priamych debát ohľadom obrany evanjelia Dr. James Writte, na tému Rímsky katolicizmus. Zaujímavosti z debaty nielen namierené na kritiku katolicizmu, ale aj evanjelikalizmu, ktorý sám seba likviduje…

Katolícky popredný apologéet v USA prehlásil – že ani jedna dogma katolíckej cirkvi nestojí na Božom slove! Ani jedno slovo Ježiša Krista, nie je dogmatizované, ani jedna dogma katolíckej cirkvi nevychádza z úst Krista. Kritika nejednoty evanjelikálov, kde je však úplná a jasná zhoda v otázke spasenia bez debaty. Nejednota katolíkov, kde nie je zhoda v žiadnej dogme. Evanjelium je o Bohu a jeho milosti – v RKC je prekrútené evanjelium o človeku a jeho výkonoch. Výklad omše a mnoho ďalšieho…