Brožúrka PDF – Čítanie Písma za jeden rok, v štyroch verziách vrátane trojtýždňového žaltára

Vytvorená brožúrka, ktorá bude pravdepodobne vydaná, teraz je k dispozícii k vytlačeniu doma v PDF, ktorý sa dá dolu stiahnuť. V tejto brožúrke sú 4 druhy čítania Písma. Kto chce čítať iba historické knihy – za jeden rok to zvládne. Kto chce čítať poučné knihy a prorokov, rovnako za jeden rok sa cez to dostane. Ak chce niekto čítať evanjeliá, tie sú rozdelené na pol roka, do 180 dní. Za rok by teda prečítal evanjeliá dva krát. Rovnako skutky Apoštolov, ich listy a Zjavenie, je rozhodené na pol roka, teda dva krát za rok. Tieto čítania sa dajú kombinovať – kto sa chce zdokonaliť v listoch, ten sa sústredí na listy, kto chce viac čítať historické knihy, ten sa zameria práve tam. Alebo si môže človek vybrať viac námetov, alebo aj všetko naraz a prečítať celé Písmo behom jedného roka.

K tejto brožúrke je pripojený aj žaltár, teda rozpis žalmov, kde človek prejde všetkými žalmami behom troch týždňov, formou – ranné, denné a večerné žalmy. Fotografie prvého výtlačku na laserovej tlačiarni sú pod textom.

Odkaz na PDF súbor