Paul Washer – všetko je o Kristovi. Tvoje narodenie, život, spása, smrť, večnosť, svet, veci vo svete, vesmír, príroda – za všetkým je Kristus. Skrze Neho Boh stvoril svet, skrze Neho ho udržuje, skrze Neho svet vykúpil, skrze Neho stvorí novú zem a nové nebo. Len skrze Krista. Všetko je skrze Krista. Kto je Kristus pre teba?