1 Ježiš prijal hriešnikov; Mŕtvym dušiam život dal Kto v hriechoch veľkých bludoch bol Od Boha sa vzdaľoval! Je nádej, tým čo majú bôľ: Ježiš prijal hriešnikov.

2 Hanba, smútok nás bolí Jeho reč, utešuje Boh odpustí hriech zahojí Choroby uzdravuje Pevne sa zachyť Jeho slov: Ježiš prijal hriešnikov.

3 Ovce, diabli zvábili Ježiš ich na očiach mal; Duše, čo cestu stratili Pastier si ich z lásky vzal Zvolil On si ich za žiakov: Ježiš prijal hriešnikov.

4 Hriešnik som, tiež prichádzam S prekajúcim priznaním. Spasiteľ milosť mi dal sám Zbavil ma hneď všetkých vín Chcem spievať dušou radostnou: Ježiš prijal hriešnikov.

5. Pod kríž rýchlo utekaj Vyznaj že si človek zlý Srdce, ty Ježišovi daj Sám sa nikto nespasí. Každým dňom kráčaj svätosťou: Ježiš prijal hriešnikov.