KRISTUS PRICHÁDZA SÚDIŤ SVET

Druhá Adventná Nedeľa

Keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi. 1 Tes 4,16

Keď zaznie takýto hlas a posledná Božia trúba, budú slnko, mesiac a všetky stvorené veci privolávať: Zabíjaj, Pane Bože, zabíjaj! Tu sú bezbožní, ktorí Ťa nepoznajú, a falošní kresťania, tí, ktorí neboli poslušní Kristovmu evanjeliu, tí čo hanobili Tvoje meno, prenasledovali a zabíjali Tvojich svätých na zemi. Zabíjaj, je najvyšší čas, urob koniec všetkému tomu vyčíňaniu. Lebo to bude hrozná, neslýchaná búrka, akej nebolo od začiatku sveta, celé stvorenstvo si uvedomí, že nastal koniec.

Hromobitia, aké sa vyskytujú teraz, sú len predohrou a prípravou toho posledného hromobitia. Ale to posledné hromobitie bude tou Božou trúbou, ktorá urobí koniec celému tomuto svetu. Všetko stvorené bude k tomu volať: „Amen a Áno”. Lebo to bude opravdivá vojna a opravdivá bitka, ktorú bude viesť Kristus vo svojej sláve proti všetkým diablom v pekle a bezbožným na zemi.

V tejto bitke rozmláti bleskom a hromom všetkých svojich nepriateľov. Vtedy sa splnia slová z Jána 5, 27 – 29:

Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe; a dal Mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. Jn 5:26-29

Príď, Kriste, Svetlo sveta, premáha ma temnota mnohých hriechov, nerestí, ó, príď, Svetlo z výsosti!