Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno. L 1, 40

Toto je myšlienka svätej Matky Božej vyjadrená v týchto slovách: Nič nie je moje vo všetkých týchto veciach a veľkých hodnotách, ale Ten, jedine Ten, ktorý robí všetky veci a sám uplatňuje svoju moc vo všetkých, Ten mi učinil takú veľkú vec.

Ja som len dielňa, v ktorej on koná, ale ja som k tomuto dielu ničím neprispela; preto ma nemá nikto chváliť, ani mi preukazovať česť, že som sa stala Božou Matkou; ale Boha a Jeho dielo treba vo mne ctiť a chváliť; stačí, že sa ľudia so mnou radujú a blahoslavia ma, že ma Boh použil na vykonanie takých skutkov vo mne.

Pozri, akým čistým spôsobom zvládla ona všetky veci v Bohu, ako sa nepúšťa do žiadneho diela, neprijíma česť a chválu, ale koná to, čo predtým, kým sa to všetko nestalo, nežiada si viac úcty ako predtým, nevychvaľuje sa, nevystatuje sa, nekričí do sveta, ako sa stala Matkou Božou, nežiada si úctu; ide a pokračuje v domácich prácach ako predtým: dojí kravy, varí, umýva riad, zametá, robí, ako má robiť pomocnica v dome alebo matka domácnosti v drobných, nevýznamných veciach, akoby tie nesmierne veľké veci a prejavy milosti nič pre ňu neznamenali.

Ostatné ženy a susedy ju nepokladajú za nič väčšie ako predtým; ona si to ani nežiada, ostala skromnou ženou medzi ostatnými nevýznamnými ľuďmi. Ó aké jednoduché, čisté srdce to je! Aké veľké veci sú skryté v takej nenápadnej podobe!

Keď som v hriechu putách žil,
Ty si sa zľutoval,
z potupy vyslobodil
a ku mne sklonil tvár,
z prachu si ma vyvýšil,
z biedy, smrteľnosti,
to všetko si učinil
zo svojej milosti.