Never falošným lichôtkam – Spurgeon zamyslenia

Lichotiť ti budú tvoji nepriatelia… (5M 33,29)
Diabol, náš odveký nepriateľ, je klamárom od počiatku a jeho lichôtky a vyhrážky sú také presvedčivé, že sme náchylní im uveriť ako kedysi Eva.
Diabol hovorí, že stratíme milosť, svojmu poslaniu urobíme hanbu a zahynieme ako odpadlíci. My však verí­me v Ježiša Krista, zostaneme na Jeho cestách a budeme svedkami toho, že On nestratí nikoho z tých, ktorých Mu dal Otec. Diabol sa nám snaží nahovoriť aj to, že zosta­neme bez chleba a spolu s deťmi zahynieme od hladu. My však vieme, že Ten, ktorý nasycuje havrany, nezabud­ne ani na nás, dokonca nám prestrie stôl pred našimi nepriateľmi (Ž 23,5).
Diabol nám šepká do uší, že nás Pán nevyslobodí z pri­chádzajúcich nebezpečenstiev, a vyhráža sa nám tým, že sa pod mnohými skúškami zosypeme. Aké klamstvo! Pán nás nikdy neopustí ani sa od nás nevzdiali. „Nech ťa vy­slobodí teraz, ak chce!” – vyhráža sa náš odveký pro­tivník, keď nás uvedie do ťažkostí. Pán ho však umlčí tým, že sa nám ponáhľa na pomoc.
Diabol má veľkú radosť z toho, keď nás môže desiť smrťou. „Ako prejdeš cez valiacu sa vlnu smrti?” – pýta sa. Ale aj tu sa dokáže ako klamár, lebo smrť nám neuškodí, jej vlnami prejdeme, spievajúc žalmy.