Záver roka – Charles Spurgeon

Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije.(J 7,37)

Hriešnik musí prísť k Ježišovi, nie k skutkom, učeniam, predpisom, ale k samotnému Vykupiteľovi, ktorý na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo kríža. Jedinou hviezdou nádeje pre hriešnika je krvácajúci, zomierajúci a vzkriesený Spasiteľ. Je veľkou milosťou, že môžeme prísť a napiť sa živej vody skôr, než sa zvečerí nad posledným dňom tohto roka!

Drahá duša, počúvni volajúce slová Spasiteľa! K pitiu nepotrebujeme šikovnosť. Piť dokáže vrah, zlodej aj pobehlica; hriech hnevu nie je prekážkou pre to, aby si prišiel ku Kristovi a veril v Neho!

Na to, aby sme smädnému ponúkli vodu, nepotrebujeme práve zlatý kalich alebo diamantmi vykladaný pohár. Prameňa Božej lásky sa môžu dotknúť akékoľvek špinavé, malomocné a nečisté pery; nemôžu ho nakaziť, práve naopak, ten, kto z neho pije, uzdraví sa a očistí. Ježiš Kristus je prameňom života! On volal: Poďte ku mne a berte vodu života zadarmo!