Pavel Steiger nahovoril sériu krátkych rádiových prednášok, o absolútnom zvrchovaní Boha tak, ako to učí biblia. Postupne tieto prednášky sa tu budú objavovať. Začíname až druhou prednáškou, pretože prvá je iba zoznamovacia a tak neobjasňuje podrobne tieto princípy. Kto pochopí ako pracuje a funguje Božia zvrchovanosť, ten už nebude myslieť v podvodných výkladoch o Bohu, ako to dnes učí väčšina cirkví, ale si uvedomí veľkosť a moc, Pána Pánov a Kráľa Kráľov. Ale ako hovorí Pavel Steiger – takýto Boh sa nepáči väčšine kresťanov, ako ani jemu samotnému sa na počiatku nepáčil tento biblický pravdivý výklad.