Web je predplatený aj na rok 2018. Už s jasným posolstvom kresťanskej biblickej viery. V Kristovi máme všetko –

  • On je Cirkev! Je hlavou cirkvi a základným kameňom. My sme iba údmi.
  • V ňom sme pokrstení! Sme pokrstení v smrť Pána, aby sme zomreli starému spôsobu života.
  • On je našim jediným kňazom! Kristus je kňaz a veľkňaz, ktorý sa za nás prihovára u Boha Otca.
  • On je našim Prostredníkom. Neexistuje iný prostredník medzi Bohom a človekom – len Ježiš Kristus!
  • Skrze neho máme odpustené hriechy. Jeho jediná obeta na kríži, zadosťučinila Božiemu hnevu a Jeho krv nás očistila od každej neprávosti a každého hriechu.
  • On je pravý chlieb a pravý nápoj. Viera v Krista dáva človeku pravý pokrm, ktorý zasýti zlomeného človeka, na rozdiel od pokrmov materiálnych.
  • Mimo Krista nie je spása. On je jediným prameňom života, On je živá voda, ktorá zaženie smäd každého, kto prahne po pravde…

On je náš Pán Pánov a Kráľ Kráľov. Preto odmietame všetky ľudské učenia a systémy, ktoré tieto kryštáľové pravdy zatemnili a preniesli ich na ľudí! On je Všetko! V Ňom je stvorený svet a vesmír, v Ňom je spása. Neexistuje inštitúcia alebo cirkev, ktorá by mohla dať to, čo dáva On – sám seba. On je cirkev, On je kňaz, On je jediný prostredník medzi nami a Bohom, skrze Neho máme odpustené hriechy, On je pravý pokrm a pravý nápoj, On je dverami do kráľovstva nebeského. Nič viac nie je potrebné – všetko je v Kristovi. Boh všetko stvoril kvôli svojmu Synovi, Boh vykúpil svoj ľud, krvou svojho Syna, Boh dal súd Svojmu Synovi a preto všetko ostatné, čo je mimo Krista, treba považovať za smeti! Lebo platí biblická pravda:

Lebo z Neho (Krista), skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen. Rim 11:36