Zvrchovanosť Boha II. (Audio – video)

Pokračovanie predošlého zamyslenia

Pavel Stegier pokračuje v rozprávaní o zvrchovanosti Boha tak, ako to zaznamenáva Písmo Sväté. Len málo kresťanov dokáže prehltnúť Božiu zvrchovanosť, pretože veria v boha, ktorého si sami vytvorili. Ak budeme neustále hovoriť, že Boh je láska, budeme potom musieť chrániť tohto bôžika od všetkého, čo by na neho mohlo uvrhnúť čo i len tieň zla. Preto kresťania dnes sotva poznajú Boha ako zvrchovaného, ktorý má všetko pod palcom, nič mu neunikne, nič Ho neprekvapí…