Kto mňa videl, videl Otca. J14, 9

Svoje umenie a štúdium začínaj s Kristom a pri tom natrvalo zostaň. A ak ťa tvoje vlastné myšlienky a tvoj rozum alebo ktokoľvek iný vedie a upravuje inde, tak jednoducho zatvor oči a povedz: Nesmiem a nechcem vedieť o žiadnom inom Bohu, jedine o Bohu v mojom Pánovi Kristovi.

Pozri: keďže Ho poslal Otec, tak On má určite vykonať a povedať niečo, čo pochádza z Otcovej vôle a príkazu, a my Ho máme počúvať tak ako samotný Boží majestát. Z Jeho úst nepočujeme nijaké iné slovo, jedine to, že prichádza pomôcť svetu a z Boha urobiť nášho priateľa. U Neho nevidíme nijaký iný skutok, jedine to, že prichádza a uskutočňuje práve toto: káže, trpí a nakoniec zomiera na kríži.

Pozri: tu sa mi otvára Otcovo srdce, vôľa a dielo a ja spoznávam práve Jeho. Je to niečo, čo inak nemôže nikto nikde vidieť a dosiahnuť, nech by so svojimi vlastnými múdrymi a šikovnými myšlienkami špekuloval a vystúpil akokoľvek vysoko.

Ak však nechceš dosiahnuť tento cieľ takýmto spôsobom, ale vystupuješ k Božiemu majestátu, musíš naraziť, predesiť sa a padnúť späť, lebo sám sa dostávaš preč z Božieho milostivého pohľadu a chceš zvedavo nazrieť do Jeho majestátu, ktorý je pre teba príliš vysoký a príliš ťažký.

Lebo mimo Krista nemôže naša ľudská prirodzenosť milosť a lásku v Bohu ani vidieť, ani dosiahnuť. Veď mimo Neho nejestvuje pre nás u Boha nič iné ako hnev a odsúdenie.