Niet inej cesty – M.Luther

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. J 14, 6

Stavaj, rob a hľadaj, čo len chceš keď príde k tomu, že človek musí vstúpiť do iného života a z tohto odísť, tak musíš ísť jedine touto cestou, alebo byť naveky zatratený.

Lebo hovorí Ježiš – ja som tá cesta, po ktorej sa prichádza k Otcovi, a nejestvuje žiadna iná. Ja a nikto iný som pravda i život. Musíš sa dostať k tomu, že sa budeš pridŕžať tohto Muža a že pevne zotrváš pri viere a vyznávaní a že sa budeš neprestajne cvičiť v tejto viere aj v utrpení, aj pri smrti, takže povieš:

Nepoznám nijakú inú pomoc a radu, ani záchranu a potechu, ani cestu a chodník, jedine môjho Pána Krista, ktorý pre mňa trpel, zomrel, vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesá. Na tejto ceste zostanem a prejdem po nej, i keby podo mnou a predo mnou boli samí diabli, smrť a peklo.

Lebo to je tá pravá cesta a most, pevnejší, bezpečnejší než akákoľvek stavba z kameňa, alebo železa a skôr sa zrúti nebo a zem, než aby táto cesta zlyhala alebo nás sklamala.