Ohováranie je dnes tak bežnou vecou vo svete, že aj u kresťanov sa prehliada, keď sa šíria o niekom inom zlé či nepravdivé reči, kto práve medzi nimi nie je. Médiá nám predkladajú ohováranie – teda – šírenie zlého mena inému človeku – ako niečo normálne. A ľudia klebety zase veľmi radi počúvajú a preto je ohováranie a klebetenie dobrý biznis.

No my kresťania sa máme varovať pred touto pliagou a nielen neohovárať iného človeka, ale ani nepočúvať ohovárania. Sú kresťania ktorí sa snažia nerozprávať o iných, na druhej strane si radi vypočujú, čo sa o druhých hovorí. Aj preto sú médiá ako TV, rádio, denníky, internet, veľkou zbraňou mocností zla, pretože hlavnou náplňou týchto vecí, je šírenie zlého mena iným ľuďom. Ak by sme nenávideli ohováračov, tak by tieto média nemali o čom písať, ale opak je pravda. Preto sa kresťan musí mať na pozore pred médiami a veľmi starostlivo si vyberať, čím bude sýtiť svoje srdce. Najlepšie je sa vracať do Slova živého Boha a jeho varovania si neustále opakovať, až sa nezakorenia v srdci a človek nebude od tejto pliagy ohováračstva, úplne oslobodený…

Biblické verše k rozjímaniu…

Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin. Lv 19:16

Sadáš a ohováraš svojho brata, na syna vlastnej matky váľaš hanu. Ž 50:20

Kto ohovára tajne blížneho, toho zničím; neznesiem pyšné oči, srdce naduté. Ž 101:5

Ohovárač neobstojí v krajine; násilníka nech stíha nešťastie, aby padol. Ž 140:12

Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Prís 11:13

Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Prís 16:28

Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela. Prís 18:7-8

Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Prís 20:19

Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk rozhnevanú tvár. Prís 25:23

Kde niet dreva, hasne ohen, kde niet ohovárania, tíchne svár. Prís 26:20

Všetci sú spurní vzbúrenci, chodia a ohovárajú, sú len bronz a železo, všetci sú skazení. Jer 6:28

A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa nesluší: naplnení všetkou neprávosťou [smilstvom], zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. Rim 1:28-31

Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nechcel, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nechceli; aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohovárania, našepkávania, pýchy, nepokojov… 2Kor 12:20

Podobne ich ženy (nech sú) čestné, nie ohováračné; striezlivé a vo všetkom verné. 1Tim 3:11

Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. 2Tim 3:1-4

Starší mužovia nech sú striezliví, čestní, mierni, zdraví vo viere, láske a trpezlivosti; podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra, Tít 2:2-3

Bratia, neohovárajte sa navzájom! Kto ohovára brata alebo posudzuje brata, ohovára zákon a posudzuje zákon. A ak posudzuješ zákon, nie si činiteľom zákona, ale sudcom. Jak 4:11

A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. 1Pt 2:1-3

Podobne aj jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Ajhľa, aký malý oheň, a akú veľkú horu zapáli! Jazyk je ohňom; svetom neprávosti medzi našimi údmi stáva sa jazyk: poškvrňuje celé telo, a rozpaľovaný peklom zapaľuje beh života. Jak 3:5-6