Pokračovanie predošlého článku…

Keď človek poznáva temnotu hriechu v akom sa nachádza, potom si kladie otázku: “Čo mám robiť aby som bol zachránený?”

Predstavte si, že idete denno denne okolo domu, ktorý má dvere a vedľa nápis – vojdi dnu a budeš spasený (zachránený od smrti) skrze Ježiša Krista.

“Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený! “(Sk 16,31).

Nikto – absolútne nikto ti nebráni v tom, aby si vošiel dnu! Ten dom s tými dverami aj niekoľkokrát v týždni obchádzaš, niekoľko rokov, ale si myslíš, že je to len nejaký reklamný trik. Ale tu sa raz zastavíš, či už so svojimi problémami, starosťami, plačom, zlou náladou a povieš si – nič mi nepomáha, všetko som skúsil aby som svoje starosti vyriešil – vstúpim do tých dverí a uvidím, čo je toto za vec.

A človek vchádza touto úzku bránou do podivuhodného svetla. A potom sa obzrie späť a rozpozná v okamihu zúfalú temnotu tohto sveta a na druhej strane dverí, vo vnútri domu vidí nápis: Vitaj vyvolený v Kristovi!!!

“Vošiel si, lebo som ťa ešte pred stvorením sveta vyvolil v Pánovi Ježišovi Kristovi!” (Pozri Ef 1,4)

Tu človek spoznáva, že hoci sa rozhodol veriť v Pána Ježiša Krista, nemá najmenšiu zásluhu na svojej spáse a nemá najmenší dôvod k chvále, ako je napísané:

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Spasenie nie je z vás, je to Boží dar; nie zo skutkov, takže sa nikto nemôže chváliť. Ef 2,8-9

Všetka sláva a vďačnosť za spásu tak náleží iba Bohu!

AMEN…