Príspevok čitateľa na internete…

Aký by to bol Boh, keby nevedel pred stvorením sveta, kto bude spasený a ako? Veď On všetko naplánoval a predurčil! Nevidíte tú nádheru poznania v praxi a v histórii? Tak slávne ríše…

Kýros veľký, Pánov vyvolený, keď o ňom čítate. Ten, ktorého zápisky hltal Alexander Macedónsky na svojich vojnových ťaženiach – boli jeho bibliou. Alexandrova úchvatná ríša, rímska úchvatná ríša, egyptská ríša, všetky vlády, moci sveta, čo je svet svetom. Mocné drtivé légie. David a jeho úchvatní statoční hrdinovia. Samson. To všetko Boh vopred vyvolil a určil, že sa to tak stane!

Ja, ktorý som celý život hltal dejiny, zrazu vidím o to väčšieho Boha, Boha bohov, ktorý im dal všetky tieto ríše, ich kráľov, cisárov, vládcov, prezidentov, čo všetci zložia k nohám Pána Ježiša Krista svoju moc! Aká nádhera a veľkosť Božia! To je predsa úchvatné. Ja to poriadne ani nechápem. Až keď túto pravdu Písma odhalí človeku sám Otec, človek až potom uvidí, že všetko bolo určené vopred z Božej vôle, kam až čo Boh dopustil, a čo zahatal.

Všetko je Jeho úrad, to je nádhera. Všetko je dielo zvrchovaného Boha! Aká veľkosť! Či On niekedy niečo nevedel? Čo by to bolo za Boha, ktorého človek mrzačí popieraním vyvolených osôb pre spásu? A nielen to. Duchovne mŕtvi ľudia by sa do neba tlačili pre svoje zásluhy a skutky a On by hľadel v úžase, vítal ich a v duchu si hovoril – hľa, tu prichádza ďalšia mŕtvola, ktorá ma prekvapila. Vitaj.

Nie!!! Do neba prichádzajú znovuzrodení svätí podľa Jeho vyvolenia a predurčenia! Akým spôsobom by mohli duchovné mŕtvoly vstať? Vari by Ten, ktorý vie o každom vrabcovi, každom vlase na mojej hlave, zrazu nevedel, koho určil k spáse a kto je vyvolený? Akého Boha popierači predurčenia vlastne chránia? Akú Bibliu čítajú? Ten, kto kastruje Božie slovo, de facto Božie slovo popiera.

Taký človek robí zo skutočného Pána pánov, Kráľa kráľov, Svätého, Zvrchovaného Boha – nemohúceho bôžika, ktorý trpezlivo čaká a čaká na naše rozhodnutie, ako to vlastne všetko dopadne; klepe sa a trpí, pretože nevie, kto mu srdce otvorí a kto nie.

Úbohosť takého evanjelia, také mrzačenie Božieho slova, mrzačenie veľkého a mocného Boha, do podoby nemohúceho starca, ktorý je vykastrovaný ľudskou podobizňou k obrazu padlého človeka.

——–

K tomu môžeme dodať už iba Amen a pridať pár veršov. A predsa mi nedá povedať, prečo dnes stojí kresťanstvo za fajku tabaku?! Pretože miesto pravého Boha, Kráľa Kráľov, ktorý o všetkom bezpodmienečne rozhoduje, sám zo svojej zvrchovanej vôle, urobil bôžika ktorý sa prispôsobuje ľudským túžbam!

A tak človek miesto viery a pevnej obhajoby Boha vo svete, sa hanbí a krčí a nedokáže povedať okoliu, čo za Boha to vlastne vyznáva a preto je dnes viera skrytá. Nie je sa čo diviť. Ohlasovať bôžika – akéhosi slabocha, ktorý plače, lebo je svetlo a láska a tma ho tlačí do kúta – to je naozaj na hanbu, takého bôžika hlásať. Ibaže Boh nie je takýto okyptenec, čo z neho ľudia urobili – neschopného krypla.

Pripomeňme si Písmo, aby sme poznávali nášho Pána Pánov a boli hrdí, že sme Jeho deťmi.

Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič; podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš? Dan 4:32

Ale náš Boh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. Ž 115:3

Takto prisahal Pán zástupov: „Veru, ako som zamýšľal, tak bude a ako som ustanovil, tak sa stane!!! Iz 14:24

Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné!!! Jer 27:5