A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! J 1 36

Toto je náš hlavný základ, aby sme vedeli, kde sú položené naše hriechy. Lebo zákon ich kladie na naše svedomie, ale Boh ich z nás berie a kladie ich na Baránkove plecia. Lebo keby tie hriechy ležali na mne a na svete, boli by sme stratení.

Hriech je veľmi silný a mocný. Ale Boh hovorí: Viem, že tvoje hriechy sú veľmi ťažké a nevládzeš ich niesť, preto, pozri, položím ich na môjho Baránka a vezmem ich z teba. Práve toto ti treba veriť. Ak tak urobíš, budeš slobodný od hriechov.

Lebo hriech môže byť iba na jednom z dvoch miest: buď visí tebe na krku, alebo leží na Kristovi, Božom Baránkovi. Ak hriech bude ležať na tvojom chrbte, si stratený. Ale ak je tvoj hriech na Kristovi, si oslobodený a budeš spasený.

A tak si vyber, čo z týchto dvoch chceš. Podľa zákona a práva by tie hriechy mali byť na tebe. Ale na základe milosti boli hodené na Krista, Baránka. Inak, ak by sa Boh chcel s nami súdiť, bolo by po nás.

To je celkom jasný text a silné slová.