Len v Bohu mám útechu (Modlitba poskladaná z Božieho slova)

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom. Moja duša očakáva na Hospodina, On je mojou pomocou, On je mojim štítom. On duši mojej život dal, nedal sklátiť sa mojej nohe. Hospodin je mojím hradom a môj Boh mi je skalou útočiska. Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá naveky. Hovorím Hospodinovi: Ty si Boh môj; počuj hlas môjho úpenia, ó Hospodine! Hospodin čaká, aby nás omilostil, dvíha sa, aby nám prejavil milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva. Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. On je môj Boh, budem Ho oslavovať a budem Ho zvelebovať. Lebo si bol Bože pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; Ty si štítom každému, kto sa k Tebe utieka.

Amen…

Ž 62:2, Ž 62:6, Ž 18:2, Ž 27:1, Ž 73:26, Ž 33:20, Ž 66:9, Ž 94:22, Ž 125:1, Ž 140:7, Iz 30:18, Ž 18:31, Ex 15:2, Iz 25:4