Keď diabol na vás mieri (Sexualita)

Pokračovanie predošlého článku

Ak ste kresťanom, má vás diabol na muške. Moci zla vás prenasledujú, diabol vás chce dostať. Ak vás po smrti nemôže vziať so sebou do pekla, potom chce aspoň váš život tu na zemi urobiť peklom.

Spomínam si, že som ako študent počul, že sa istý veľmi známy farár dopustil cudzoložstva. Cudzoložstvo? Bol som vrcholne pobúrený. Také niečo by sa mne v živote nikdy nemohlo stať. Ja by som svojho Pána a svoju manželku nikdy nezradil. Nie, ja nie!

Z Božej milosti som skutočne nemal pohlavný styk s nikým iným, iba so svojou manželkou. Záležalo však na tom, aby som, pravdaže, bol aj prezieravý. Uznal som desivú pravdu: skutočne sa mi to mohlo stať! Len nerozumný človek verí, že všetko zvládne.

Ak veríte, že sa k vám nikto nevláme, necháte otvorené okná a peňažnú hotovosť voľne položenú v obývačke. Ak veríte, že sa vám v sexuálnej oblasti už nemôže nič zlé prihodiť, budete podobne ľahkomyseľný a hodíte za hlavu všetky ochranné opatrenia. Ale ako je v Prísloviach 16,18 pekne napísané:

„Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.”

Boh nás stavia pred voľbu: buď sa pred Ním pokoríme, alebo nás On pokorí (1. Petra 5,5-6).

„Mne sa nič také nemôže stať.” Radšej tejto vete neverte, lebo sa vám to predsa stane!

Raz som mal v dušpastierskej starostlivosti istú ženu, a zrazu som zbadal, že sa jej páčim. Vlastne desivé na tom bolo, že som to cítil už od začiatku a že mi jej pozornosť lichotila.

Keďže som k nej (ešte) nebol citovo pripútaný, pokúšal som sa najprv celú vec brať naľahko. Avšak hlboko vo vnútri som už počul poplašné zvonenie. Vedel som: pohybujem sa na zamínovanom území. Boh mi pripomenul, že každý prípad cudzoložstva, ktorý som poznal, začal „celkom nevinne.”

Utiekol som. Odkázal som ženu na jedného kolegu. Je možné, že sa urazila, ale bola to malá cena. Sám Boh vie, čo by sa ináč mohlo stať; radšej si to nechcem predstavovať.

Najohrozenejší sme obvykle vtedy, keď sme unavení, osamelí, skľúčení, deprimovaní alebo zahorknutí. Alebo ak máme problémy vo vzťahoch, predovšetkým so svojím partnerom. Radšej neverte, že diabol o tom nevie alebo že bude váhať, aby takéto situácie nevyužil:

„A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho – do času” (Lukáš 4,13).

Mali by sme si vziať k srdcu Pavlovo varovanie v 1. Korintským 10,12: „A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol.”

Páči sa vám moja aplikácia? „Ak si myslíte, že si nemusíte dávať pozor… potom môžete svoje meno hláskovať: h-l-u-p-á-k.

ZATAJOVANIE JE ZBYTOČNÉ

Porušovať Božie prikázania je podobné ako nedbať na zákon gravitácie; trest je istý.

„Nemýľte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život. A činiac dobré neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci.” Galatským 6,7-9

Každý hriech, aj sexuálny, vždy vyjde skôr alebo neskôr najavo. Vo 4. Mojžišovej 32,23 je napísané: „… vedzte, že trest za váš hriech vás postihne.” A Šalamún napísal: „Ten, kto chodí v bezúhonnosti, pôjde bezpečne; ale ten, ktorého cesty sú krivé, pozná sa” (Príslovia 10,9).

Uvedomte si: nikdy nie sme nepozorovaní. Pán Ježiš varoval svojich učeníkov: „Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. A preto všetko, čo ste povedali vo tme, bude sa čuť na svetle; a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch!” (Lukáš 12,2-3)

Jednou z najstarších satanových taktík je ukolísať nás, že sme v bezpečí, pričom nám našepkáva: „Poď, jednoducho to urob! Nikto to neuvidí, nikto sa to nedozvie.”

Ale to je lož. Niekto sa na nás vždy pozerá. Niekto je vždy o všetkom informovaný. A skôr či neskôr to budú vedieť mnohí.

Nikdy z toho nevyjdeme beztrestne.

Syfilis je možné liečiť antibiotikami. Kondómy môžu zabrániť otehotneniu. Ale na zlé svedomie neexistuje žiadny prostriedok.

Medicína ma môže ochrániť pred mnohými telesnými následkami mojich hriechov. Ale nemôže ma zbaviť mojej zodpovednosti pred Bohom.

Boh hovorí: „Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou” (Príslovia 28,9).

Ak nežijeme v čistote, stávajú sa naše modlitby a naša služba pre Boha bezcennými. Sexuálny hriech blokuje spoločenstvo s Bohom. Ak žijeme ovládaní nemorálnosťou, potom existuje len jedna modlitba, ktorú chce Boh od nás počuť: modlitba pokánia a prosba o odpustenie.

Achanov hriech stál život 36 izraelských vojakov, ako aj život jeho rodiny (čítaj v Knihe Józuovej 7).

Zdanlivo „súkromný” hriech jednotlivca môže mať strašné následky pre jeho blížnych.

Cindy mala dvanásť rokov, keď jej otec, farár, mal aféru s jednou ženou zo zboru a opustil svoju rodinu. Cindina matka, ktorá bola hlboko zranená, sa unáhlene znovu vydala, žiaľ, za neveriaceho muža. Perfektný škandál! Keď Cindy šla cez mesto, musela znášať súcitné a pohŕdavé pohľady ľudí. Ale prišlo niečo ešte horšie: Cindy má za sebou celú sériu nešťastných pomerov s mužmi, viac ako raz sa dopustila pochybných sexuálnych kompromisov. Je zodpovedná za činy, ktoré urobila, ale žne aj to, čo zasial jej otec (porovnaj 2. Mojžišova 20,5).

Každá žena, ktorej muž je závislý na pornografii, vám môže dosvedčiť, aké to má bolestné následky na manželské spolužitie.

Jeden farár sa zriekol svojho úradu pre homosexuálne vybočenia vo svojom živote. Keď som sa ho neskôr pýtal: „Ako by vám bolo možné pomôcť, aby sa to nestalo?”, krátko pouvažoval a potom povedal: „Keby mi bol niekto včas povedal, ako tým zruinujem svoju prácu a akú hanbu urobím Kristovmu menu, asi by som to nebol urobil.”

SPOZNAŤ DIABLOVE LŽI

Pán Ježiš o satanovi povedal: „Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je luhár a otec lži” (Ján 8,44). Diabol je majster v prefíkaných lžiach. Pán Ježiš nám naproti tomu hovorí pravdu, ktorá nás vyslobodzuje (porovnaj Ján 8,32).

Pavol v 2. Korintským 2,11 píše, že dobre pozná satanové úmysly. My ich, žiaľ, až príliš často nepoznáme. Musíme rozpoznať diablove intrigy, aby sme sa mu mohli včas postaviť na odpor. Aj Peter nás vyzýva, aby sme boli každého času pripravení na útoky diabla, ktorý obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral (porovnaj 1. Petra 5,8).

Keď vidím sexuálne vzrušujúci obrázok, často zavriem oči alebo otočím hlavu iným smerom a predstavujem si, že tento obrázok visí ako rybársky háčik na vlase udice, a keď budem čo len na okamih váhať, prepichne mi jazyk a „rybár” ma už má. Ale obrázok je taký pekný… Presne tak; veď ako ináč by nás nepriateľ chytil na háčik? Pokušenia vyzerajú vždy pekne, ináč by to neboli pokušenia.

Ale náš Boh je nekonečne mocnejší ako diabol: „… pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete” (1. Jána 4,4). „… ako máme všetko v jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou Toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti.” 2. Petra 1,3-4

Boh varoval prvých lúdí, že zomrú, keď budú jesť zo zakázaného ovocia. Diabol povedal: „Istotne nezomriete” (1. Mojžišova 3,4). Zakaždým, keď sme pokúšaní k sexuálnemu hriechu, musíme sa rozhodnúť medzi dvomi hlasmi – Božím a diablovým. Ktorému hlasu budete veriť?

SKUTOČNÉ USPOKOJENIE

Sexuálna predstava ma chce zviesť k žiadostivosti. Svet, telo a diabol ma bombardujú svojimi sľubmi: budeš sa cítiť ako muž, je to dobré na tvoju bolesť, tvoje sklamanie, tvoj stres, urobí ťa to šťastnejším. „Boh ti chce niečo odoprieť,” našepkávajú mi démoni.

Božie Slovo mi ukazuje, že sú to lži. Hovorí mi, že pravé šťastie nájdem len v Kristu. A teraz mám voľbu: komu verím – diablovi alebo Bohu?

Musím sa rozhodnúť medzi sexuálnym denným snívaním alebo spoločenstvom s Bohom. Oboje spolu nemôžem mať. Keď pochopím, že Boh mi dáva radosti, ktoré mi nemôžu poskytnúť žiadne sexuálne fantázie, je to prielom. Ale tento prielom nastane len vtedy, keď Boha hľadám aktívne – a keď pochopím, že moje fantázie sú len lacnou náhradkou namiesto Boha a že ten, kto sa za nimi ženie, vlastne od Boha uteká.

Keď môj smäd po radosti uhasí Kristus, stráca hriech svoju atraktívnosť. Svoje nie prchavým potešeniam nemorálnosti nepoviem preto, že nechcem žiadnu radosť, ale preto, že chcem pravú radosť – väčšiu, trvalú radosť, ktorú dáva len Kristus.

John Piper píše:

„Oheň radostí zmyselnej túžby musí byť uhasený ohňom radosti v Bohu. Ak sa pokúšame premôcť oheň túžby len zákazmi a hrozbami – a nech sú to aj najstrašnejšie varovania Pána Ježiša, nedokážeme to. Potrebujeme zázračnú zbraň zaslúbenia pravého šťastia. Úbohé plamienky túžby musíme zadusiť požiarom svätého uspokojenia.”

Kto pije zo studne nemorálnosti, bude mať ešte väčší smäd (porovnaj Ján 4,13). Len u Ježiša môžeme dokonale uhasiť náš smäd (porovnaj Ján 6,35). Buď nechám Pána Ježiša uhasiť svoj smäd, alebo sa budem rútiť ešte hlbšie do hriechu pri hľadaní niečoho, čo neexistuje.

Ako bude prebiehať zvyšok vášho života, závisí z veľkej časti na vašej odpovedi na otázku: Komu chcem veriť?