Sexuálna čistota – Boj myšlienok v hlave

Pokračovanie predošlej kapitoly

Peter študoval v seminári, chcel sa stať pastorom. Jedného večera sa pohádal so svojou manželkou. Odišiel do kaviarne, aby mohol v pokoji premýšľať. Čoskoro sa dal do reči s mladou ženou, ktorá tam posedávala. O niekoľko hodín neskôr bol s ňou v posteli.

Prišiel ku mne celkom zlomený. „Ako to mám povedať svojej žene? Bude mi môcť odpustiť? Všetko to prišlo tak zrazu, bolo to ako blesk z jasného neba!”

Skutočne? Peter pracoval vo dne i v noci, aby zvládol svoje štúdium. Svoju manželku a deti postupne vnímal ako niečo prekážajúce. Už sa neuchádzal o manželku a nemal jej už čo povedať.

Potom si začal prezerať erotické časopisy a pozerať podobné filmy. Vrcholom bola táto noc „blesk z jasného neba”.

Skutočnosťou je: sexuálny hriech nikdy neprichádza ako blesk z jasného neba, ale je logickým konečným výsledkom celkom každodenných procesov. Ak sa vzťah už viac nepestuje, otvára sa človek cudzím sexuálnym predstavám.

Náš zajtrajší charakter je výsledkom našich dnešných myšlienok. Pokušenia môžu prichádzať zrazu, hriech sám osebe nie. Ani protiklad pevnú chrbticu v morálnych otázkach a otázkach viery nezískame cez noc. Oboje je výsledkom procesu, ktorý môžeme veľmi dobre ovplyvniť.

Stávame sa tým, čo si myslíme. Našu sexuálnu morálku meníme sériou vždy nových rozhodnutí a konaní, ktoré môžu byť úplne nepatrné a zdanlivo nevinné krátky pohľad sem, letmá myšlienka tam. Náš mozog je podobný filmu v kamere. Čo naň exponujeme, to sa objaví na obrázku, či už dobré alebo zlé.

ODKIAĽ POCHÁDZA HRIECH

Človek, ktorý upadne do sexuálneho hriechu, je obvykle celkom prekvapený: „Ako sa mi to len mohlo stať?” Odpoveď Biblie je jasná:

„Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania.” Matúš 15,19

„Počuli ste, že bolo povedané starým: Nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci.” Matúš 5,27-28

Farizeji zdôrazňovali to vonkajšie. Pán Ježiš postavil latku vyššie: Túžba, pochádzajúca zo sexuálnych myšlienok, je nielen zdrojom sexuálneho hriechu, ale je už hriechom samotným. Pán Ježiš zatvára dvere pred chytráckou predstavou, že muž môže ženu vyzliekať v myšlienkach a zostať pritom čistý.

Sexuálna túžba sa živí všetkým jedlým, čo sme v našom mozgu uložili. V našom mozgu sa ale nachádza to, čo sme tam prostredníctvom našich zmyslov vpustili. Obrazy a slová v našom vnútri pochádzajú buď z vecí, ktoré naše oči videli a naše uši počuli, alebo zo spracovania týchto vecí prostredníctvom našej fantázie.

Akým človekom sa staneme, závisí od toho, čo sme vpustili do nášho mozgu. Ak čítame Bibliu a dobré knihy, vedieme rozhovory o biblických otázkach alebo pomáhame ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, otvárame sa pre Božiu spravodlivosť.

Staré príslovie je pravdivé: „Zasej myšlienku, zožni skutok; zasej skutok, zožni zvyk; zasej zvyk, zožni charakter; zasej charakter, zožni osud.”

Skutky, zvyky, charakter a osud všetky začínajú myšlienkami, a myšlienky pramenia z toho, čo sme zanechali v našom vnútri. Náš najdôležitejší sexuálny orgán je náš mozog!

Ako je to s vami? Kŕmite svoju pohlavnú túžbu alebo ju necháte zomrieť hladom? Kŕmite vašu vášeň pre Krista alebo ju necháte zomrieť hladom?

Ktoré túžby sa u vás prejavia ako silnejšie? Tie, ktoré najviac kŕmite.

CHRÁNIACE HRANICE

Aby sme našu čistotu mohli chrániť, potrebujeme vnútorné „ploty”.

Na stupnici od 1 do 10 môžeme závažné aféry alebo závislosť na pornografii zaradiť na priečky 9 až 10. Ale otázka je: čo patrí na spodné priečky tohto rebríčka, teda stupne 1, 2 a 3? Lebo tam sa koná alebo vôbec nekoná prevencia proti katastrofám na najvyšších priečkach.

Často povieme, že by sme radi chceli byť čistí, no potom urobíme rozhodnutia, ktorými to bez váhania sabotujeme. Rozhodnutia majú následky. Kto chce iné následky, musí urobiť aj iné rozhodnutia.

Jeden muž mi napísal:

„Ako niekto, kto sám stroskotal, rád varujem ľudí pred „počiatočným konaním”, ktoré môže často položiť základ pre závažné, veľké hriechy. Príležitostná masturbácia sa niekomu nemusí javiť ako tragická, ale kam vedie? Že sa jedného dňa vyspíte so ženou vášho najlepšieho priateľa? Alebo s prostitútkou? Možno sa o 10 rokov budete musieť postaviť pred súd za sexuálne zneužívanie detí. Hriech vždy vedie k ďalším hriechom. Ako často som počul, že ktosi povedal: „Taký zlý predsa nie som.” Vždy k tomu dodávam: „Ešte nie.”

Celé roky som do nášho supermarketu nevstupoval určitými dverami, lebo tam stála polica s erotickými časopismi. Neskôr moja vnútorná disciplína zosilnela, takže som sa mohol pozerať mimo. Ale pokým som k nej dospel, držal som sa pravidla dverí. Bolo nepohodlné, ale bola to len malá cena za ochranu mojej čistoty. Doma máme televízor, ale nemáme káblovú prípojku. Nie že by sme boli proti káblovej televízii, ale nechceme mať v našej obývačke ešte viac pokušení.

Nedokážem vám povedať, aké hranice a pravidlá si musíte stanoviť; pre každého je to iné. Možno by ste sa mali vyhýbať určitým častiam mesta. Alebo nikdy nejsť sám na služobnú cestu.

Hranice a ochranné ploty sťažujú pokušeniam vstup do nášho života. Základnou myšlienkou je, že nemôžeme posilniť našu sexuálnu čistotu, ak budeme ďalej žiť ako doteraz. Mnohé svoje zvyky musíme zmeniť. Sme ako vojaci, ktorí musia udržať strategicky nesmierne dôležité postavenie.

Náš veliteľ hovorí: „Nado všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život” (Príslovia 4,23).

„Nado všetko” to znamená, že to musí byť celkom prvé na našom programe dňa. Musíme chrániť svoje vnútro pred novými zdrojmi pokušenia. Nesmieme nepriateľovi dodávať ešte aj muníciu, ktorou nás môže ostreľovať.

Vaše „telo”, vaše staré Ja bude prirodzene požadovať, aby ste ho sýtili aj naďalej. Kričí: „Mám hlad!” Ale vy ho odbijete, pričom sa modlíte: „Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť; obživ ma na svojej ceste” (Žalm 119,37). Vy sami môžete pomôcť, aby bola vaša modlitba vypočutá, tým, že odvrátite svoje oči. (Aké by to bolo, keby ste si tento verš zo žalmu odpísali a prilepili na váš televízor?)

Nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu, ale stať sa novými ľuďmi obnovením svojej mysle (porovnaj Rimanom 12,2). Boh nás vyzýva, aby sme umŕtvovali žiadosti, ktoré nás chcú ovládnuť (porovnaj Kolosenským 3,5). V Kristu sme novým stvorením, ľuďmi, ktorí sú odetí Jeho spravodlivosťou (porovnaj 2. Korintským 5,17.21).

Najlepšou ochranou nášho myšlienkového života je srdce, ktoré je posvätené a sýti sa Božím slovom a Jeho Duchom srdce, ktoré hovorí Áno tomu, čo sa lúbi Kristu, a Nie všetkému, čo sa Mu nepáči.

JEDOVATÉ HADY A VANILKOVÁ ZMRZLINA

Môžem s vami urobiť malý pokus? Teda: nemyslite na hady. Opakujem: nemyslite na hady, veľké, slizké hady, ktoré v noci vyliezajú z vašej vane a plazia sa do vašej postele. Ešte raz: nemyslieť na hady!

Na čo ste práve mysleli? Prirodzene, že na hady!

Teraz, prosím, myslite na váš obľúbený dezert. Napríklad na ovocný šalát so šľahačkou. Alebo na jahodovú zmrzlinu. Alebo na jablkovú štrúdľu s vanilkovou polevou. Myslite naň intenzívne.

Ešte stále ste mysleli na hady? Nie, až teraz, keď ich znovu spomínam. Faktom je: náš mozog neznáša vákuum. Chce byť stále niečím naplnený. Nečisté myšlienky sa dajú zahnať čistými myšlienkami.

„A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť a ak nejaká chvála, o tom premýšľajte.” Filipským 4,8

Je ťažké vymazať už existujúce škodlivé súbory dát v pamäti nášho mozgu, ale môžeme zabrániť, aby k nim pribudlo ľubovoľne veľa nových škodlivých dát. Je to jednoduchý zákon príčiny a dôsledku: čím viac čistého a čím menej nečistého vpustíme do našej mysle, o to ľahšie môžeme odolať pokušeniu.

„Lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností , ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista” (2. Korintským 10,4.5). Keď prichádzajú zlé myšlienky, opravíme ich a nahradíme Božou pravdou.

Martin Luther raz povedal, že nemôžeme zabrániť tomu, aby vtáci lietali nad našou hlavou, ale môžeme zabrániť, aby si na nej postavili hniezdo. Nemôžeme zabrániť svetu v bombardovaní nás jeho obrazmi, ale nesmieme pripustiť, aby sa tieto obrazy v nás usadili.

Živnou pôdou pre masturbáciu sú blúdiace oči a bezuzdné myšlienky. Masturbujúci chce svojím správaním obvykle utlmiť nejakú bolesť, napríklad osamelosť, stratu odvahy, odmietnutie alebo strach. Za čisto sexuálnotelesnou túžbou sa skrýva hlbšia príčina. Túto príčinu musíme priniesť pred Boha a prosiť Ho, aby naplnil trhlinu v našom vnútri. Osvedčenou pomocou je aj terapeutický monológ, napríklad takýto: „Tento porno časopis nerieši žiadny z mojich problémov, iba ich ešte zhoršuje.”

Nestačí povedať: „Odo dneška už nemasturbujem.” Dobré predsavzatia neuhasia túžbu. Ak si nedáme pozor na naše oči a myšlienky, čoskoro znovu upadneme do starých zvykov. Víťazstvo je možné.

Nedávno som hovoril s jedným človekom, predtým sexuálne závislým, ktorý už dva roky nemasturboval. Ale víťazstvo nemôže prísť, ak náš mozog naďalej kŕmime „pohonnými hmotami” pre naše sexuálne túžby. Kľúčom k víťazstvu tohto brata bolo, že svoje myšlienky podrobil disciplíne.

V protiklade k iným telesným potrebám nie je pohlavný styk bezpodmienečne nevyhnutný (porovnaj 1. Korintským 6,12-13). Bez jedla a pitia zomrieme, bez pohlavného styku nie. Je jedno, aká silná môže byť túžba, skutočne nikdy nepotrebujeme robiť pohlavný styk. Ako to vyjadril jeden priateľ: „Ešte nikto nepraskol, pretože mu príliš stúpol tlak spermií.”

V akej miere prestaneme „kŕmiť” našu túžbu, v takej ju začneme dostávať pod kontrolu a vnútorný tlak klesne.

AKO PÔSOBÍ SEXUÁLNA TÚŽBA

Vášnivé sexuálne myšlienky sú vnútornou promiskuitou (miešaninou, chaosom), a kto si namýšľa, že jeho problém sexuálnej túžby sa stratí, keď sa ožení, ten sa veľmi mýli. Kto sa ako mládenec obzerá za inými ženami alebo masturbuje, bude to robiť aj ako ženatý.

Posadnutý vášňou poletuje od jednej predstavy k druhej, od jednej partnerky k ďalšej. Sexi manželka nieje žiadnou zábezpekou proti závislosti na pornografii. Sexuálna závislosť je choroba duše, ktorej možno čeliť len pokáním a zmenou života. (Zmenu života spomínam zámerne; mnohí lúdia robia neustále pokánie, aby zase znovu upadli do starého otroctva.)

Sexuálne závislý človek žije takpovediac so slučkou okolo krku. Neustále čaká na ďalšiu aféru a ona prichádza či už reálne, alebo vo fantázii.

Mnohí sexuálne závislí sa pokúšajú vyhovárať, že ich manželka ich nevie uspokojiť. Ale odkiaľ majú svoje túžby? Zo sexuálnych filmov a časopisov, v ktorých sa supermani a modelky vrhajú navzájom na seba. No u Boha platia iné kvality. „Vaša ozdoba nech nieje vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti.” 1.Petra 3,34

ZMLUVA S MOJIMI OČAMI

Jób povedal: „Uzavrel som zmluvu so svojimi očami; ako by som mohol teda pozrieť na pannu?” (Jób 31,1). Jób sa zaviazal pred Bohom, že bude strážiť svoje srdce, pričom strážil svoje oči.

Nasledujúce verše (Jób 31,212) opisujú strašlivé následky, ktoré by mohli prísť, keby Jób svoju zmluvu nedodržal.

Urobili ste takúto zmluvu so svojimi očami? Predsavzali ste si, že hneď odvrátite svoj pohľad, ak uvidíte niečo, čo by vás chcelo zviesť k cudzoložstvu? Praktizujete túto zmluvu o čistote, keď prechádzate po pešej zóne v meste, idete autom alebo keď sedíte pred televízorom, počítačom či v domácej skupinke?

Rozprávali ste o svojej dohode iným kresťanom a prosili ste ich o ich príhovorné modlitby a napomenutia?

DETOXIKAČNÁ TERAPIA

Ak chce zločinec niekoho otráviť arzénom, nedá mu hneď veľkú dávku, ale tu a tam trošku, až kým obeť postupne zoslabne a nakoniec zomrie. Arzén pôsobí pozvoľne.

So sexuálnou nemorálnosťou je to celkom podobné. Vkráda sa do života kresťanov a ich rodín a necháva ich pomaly zomierať na otravu. Denne prijímame jed v malých dávkach, tu trochu, tam trochu. Tento román, tamten televízny program, tento film, onen časopis, tu malý flirt, tam špinavý vtip.

Tento duševný arzén nás otravuje celkom pozvoľne, takže dnes sa necítime oveľa ináč ako včera ale sme zreteľne iní ako pred piatimi rokmi. Veríte tomu? Áno? Potom povedzte Bohu: „Pane, viem, že tieto sexuálne predstavy ma otravujú. Daj mi múdrosť a rozhodnosť obrátiť sa k nim chrbtom a venovať sa veciam, ktoré sa páčia Tebe.”

Kto dosť dlho je a pije správne veci, môže postupne zo svojho tela arzén vyplaviť prirodzene za predpokladu, že medzitým neužíva ďalší!

Ak spoznáte, že niečo je pre vás jedom, a už dlhšie to neužívate, stane sa niečo zázračné: vaša túžba po tomto jede poklesne a vy znovu vyzdraviete. Rimanom 7 popisuje s bolestnou zreteľnosťou, ako nás naša žiadostivosť môže ovládnuť. Avšak už mnoho ľudí našlo po dlhých rokoch závislosti na sexe a pornografii víťazstvo a oslobodenie.

Už desaťročia verím tomu, že záplava erotických obrázkov v médiách je jedom. A predsa, občas ešte vždy pocítim chuť si ich pozrieť, no inštinkt odvrátiť pohľad od nich zosilnel. Nazvite to, ako chcete odvrátenie pohľadu sa mi stalo druhou prirodzenosťou. Občas ešte klesnem, ale už nie tak často ako pred rokmi. My ľudia máme hriešne zvyklosti, ale Boží Duch nám môže pomôcť, aby sme si osvojili nové, zdravé návyky.

Pomocou dohody, ktorú som uzavrel so svojimi očami, a s Božou pomocou a milosťou som si zvolil cestu života a požehnania. Keď poviem pokušeniu NIE, hovorím Bohu ÁNO a On sa raduje a je oslavovaný.

A nikto z toho nemá väčší úžitok ako ja sám.