Sexualita – praktické kroky ako víťaziť proti sexuálnej nečistote

Predstavte si niekoho, ktorého veľkou slabosťou je čokoláda. Lekár mu povie: „Už žiadna čokoláda!” Dobre – on sľúbi Bohu: „Už žiadna čokoláda!” Svojej rodine sľúbi: „Už ani len tabuľku čokolády.” Zavolá svojmu duchovnému a dá sa zaradiť na modlitebný zoznam. Možno dokonca zájde za splnomocneným kazateľom, ktorý má dar vyhnať démona závislosti na čokoláde.

Ten človek to myslí vážne, všakže?

Ale čo potom urobí? Ak je taký ako väčšina z nás, prečíta si článok o neškodnosti konzumácie čokolády, počúva hudbu s čokoládovými textami a pozerá televízne filmy o výrobe čokolády. Stretáva sa s inými milovníkmi čokolády, aby si vymenili poznatky o spoločnom hobby, v kancelárii rozpráva čokoládové vtipy a rád si prezerá štýlové čokoládové motívy na veľkom nástennom kalendári.

Prehľadá noviny, aby našiel ponuky na čokoládu, a kupuje si pravidelne časopis o čokoláde s jeho zvodnými vysokolesklými fotografiami. Onedlho nato urobí ráno po ceste do práce obchádzku, ktorá vedie čisto náhodou popri obchode so sladkosťami. Otvorí v aute okno a nadýcha sa čokoládovej vône. Čoskoro si kúpi v stánku pri tomto obchode noviny. Ukradomky sa pozerá na tovar vo výklade: hmmm, pravá oriešková čokoláda s celými orieškami…

Jedného dňa si spomenie, že si musí súrne zavolať, a tiež hneď vie, kde je najbližšia telefónna búdka: pred obchodom so sladkosťami. A keď už tam náhodou je, tak prečo si rýchlo nevypiť kávu?

Tento úbohý človek nemá v úmysle porušiť svoje dobré predsavzatie a jesť čokoládu. Ale presne to skôr alebo neskôr urobí, jeho ľahkovážne správanie ho vedie priamo k tomu. Keď sa to potom stane, narieka: „Co bolo nesprávne? Veď som sa predsa tak modlil! A aj druhí sa za mňa modlili. Prosil som Boha, aby ma oslobodil – a teraz toto! Ach, myslím si, že to vzdám…”

LEN UTIECŤ!

Ak sme sa z príkladu o čokoláde nič nenaučili, tak potom aspoň toto: Samotné dobré predsavzatia a modlitby nestačia. Ak chceme nad pokušením dosiahnuť víťazstvo, potrebujeme jasné ciele a solídne stratégie, ktoré musíme dôsledne používať.

Co je naša prvá obrana pred nečistotou? 1. Korintským 6,18 nám hovorí: „Utekajte pred smilstvom!”

Obraz s útekom je jednoznačný. Ak ide o sexuálne pokušenia, zbabelosť vôbec nie je zlá. Kto váha („Mám, alebo nemám?”), ten už spolovice prehral. „Utekaj!” je devízou.

Príslovie 4,14-15 tento obraz ešte rozvíja: „Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju!”

Presne tak konal Jozef, keď ho chcela zviesť Putifarova žena:

„A stalo sa, keď len hovorila Jozefovi deň po dni, a keď jej neposlúchol, aby ležal po jej boku, aby bol s ňou, stalo sa teda jedného takého dňa, že vošiel do domu, aby tam konal svoju prácu. A nebolo nikoho z mužov domu tam v dome. A chytila ho za jeho rúcho a vravela: Lež so mnou! Ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von.” 1. Mojžišova 39,10-12

Jozef sa zdráhal nielen ležať s ňou, ale aj „aby bol s ňou”, a keď ho chcela prinútiť, utiekol.

Nepokúšajte sa udatne „odporovať” pokušeniu, keď môžete utiecť. Kto drží diétu, robí dobre, keď čokoládu obíde veľkým oblúkom.

UDRŽAŤ SI ODSTUP

Poviete svojim deťom: „Nehrajte sa pri diaľnici.” Čo očakávate? Že sa milé deti budú prechádzať pozdĺž násypu a budú liezť na zvodidlá pri odstavnom pruhu? Pravdepodobne nie. Deti protestujú: „Ale my sme vôbec neboli na diaľnici!” Môže byť. Ale keď budú dosť dlho skúšať, ako blízko diaľnice sa môžu hrať, tak ich autá raz zrazia.

O klasickej otázke „Ako ďaleko môžem ísť?” si nič nemyslím. Čo táto otázka znamená? Znamená: Koľko si môžem dovoliť bez toho, aby som zhrešil1? Povedz mi, kde je hranica, aby som centimeter pred ňou mohol zastaviť.

Biblia hovorí niečo iného. Pavol varuje mladého Timotea: „Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca” (2.Timoteovi 2,22).

Kto uteká pred nebezpečenstvom, ten sa každých päť metrov neotáča a nepýta sa: „Som už dosť ďaleko?” Duch poslušnosti vraví: „Keď mi môj nebeský Otec hovorí, že toto tu nieje správne, tak si udržujem odstup – nie dva centimetre, ale dvadsať metrov.”

PREDCHÁDZAŤ JE LEPŠIE AKO LIEČIŤ

Človek, ktorý musí veľa cestovať, zažije veľa sexuálnych pokušení. Veď prirodzené „brzdy”, ako manželstvo, rodina, zbor, atď., tu nie sú, keď som sám v cudzom meste. Anonymita, osamelosť a voľný čas môžu byť výbušnou zmesou.

Poznám veriacich mužov a ženy, ktorí tiež často cestujú, ale neupadajú do pokušenia. Avšak mnohí iní to nedokážu. Mali by so svojimi obchodnými cestami prestať, aj keby to azda znamenalo zmenu pracovného miesta, čo by predstavovalo nižší príjem.

Na konferenciách mužov ich prosievam, aby tí, ktorí sú veľmi často na cestách, porozprávali, ako riešia situácie sexuálneho pokušenia.

Jeden muž nám rozprával, že si po celé roky pozeral sexuálne filmy, keď bol po večeroch sám na hotelovej izbe. Až sa konečne rozhodol niečo proti tomu podniknúť. „Keď sa dnes ubytujem v nejakom hoteli, ako prvé požiadam na recepcii, aby z mojej izby odstránili televízor. Obvykle sa ma pýtajú: ,Prečo ho jednoducho nenecháte vypnutý?’ Trvám na svojom prianí (konečne zákazník je pánom) a doteraz to vždy klaplo. Televízor je preč, ja ho vôbec nemôžem zapnúť. Tak som Bohu preukázal, že to myslím vážne. Tento spôsob praktizujem už rok a môj život sa obnovil.”

Tento muž objavil niečo dôležité: Je vždy jednoduchšie vyhnúť sa pokušeniu, ako mu odolávať. V hodine, keď ste silný, urobte rozhodnutia, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa pokušeniam vo vašich slabých chvíľach.

PESTOVAŤ VNÚTORNÝ ŽIVOT

Pri knihe, ako je táto, existuje vždy nebezpečenstvo, že bude chápaná ako príručka „Sedem krokov k úspechu”. Je mi úplne jasné, že pár dobrých tipov a morálny apel nepostačujú na zvládnutie sexuálneho hriechu alebo zlomenie hlboko zakorenených zvyklostí. Tu neexistujú žiadne jednoduché zaručené recepty.

Nedokážem dosť dobre zdôrazniť, aké dôležité je prosiť, aby vládol v nás prebývajúci zmŕtvychvstalý Kristus. Morálne projekty na nápravu nepostačujú; existuje nebezpečenstvo, že nahradia hriech smilstva hriechom samospravodlivosti. Život veriaceho je viac ako manažment hriechu; to znamená, že Boh ma obnoví zvnútra a dá mi Svoju moc, aby som mohol viesť život v spravodlivosti.

Ale Biblia nás tiež vyzýva, aby sme určité veci, ktoré sú v našej moci, konali alebo zanechali, a keď to berieme vážne, prichádza často k zmene srdca. Mali by sme teda urobiť potrebné kroky s vedomím, že nie sú postačujúce, ale nutné. Napokon miesto, kde víťazíme v boji o čistotu, je tichá komôrka, v ktorej sme sami s Bohom, a spoločenstvo s našimi spolubojovníkmi v Kristu.

Kto je vždy len zaneprázdnený, ten už nemôže počuť, ako k nemu hovorí Boží Duch, Jeho Slovo a Jeho ľudia. Kto je nadmieru ustatý, ten už nezbadá, čo sa okolo neho a v ňom deje. Pri triezvom sebaskúmaní zbadáme, ktoré veci a situácie nás vedú do pokušenia, a potom ich môžeme priniesť pred Božiu tvár.

Hodiny, ktoré strávime s Bohom, sú studnicou, z ktorej vyteká naše posvätenie – a naša radosť. Upomínajú nás na to, kto sme a komu patríme. Naším domovom je nebo (porovnaj Filipským 3,20). Na tejto zemi sme „cudzinci a pútnici”, ktorí hľadajú „lepšiu vlasť”, „nebeskú vlasť” (porovnaj Židom 11,13-16). Na tejto zemi sme len na návšteve, a keď denne vzhliadame k nebu, kde je Kristus, dáva nám silu k víťazstvám nad hriechmi nášho starého človeka vrátane hriechov sexuálnych (porovnaj Kolosenským 3,1-5).

BOJOVAŤ BOŽÍM SLOVOM

Pán Ježiš proti útokom a satanovým pokušeniam citoval Božie Slovo (porovnaj Matúš 4,1-11). Keď prichádzajú útoky na našu čistotu, mali by sme uchopiť meč Ducha, to znamená Božie Slovo, aby sme ním bojovali (porovnaj Efezským 6,17). K tomu je však potrebné, aby sme sa biblické verše naučili naspamäť:

„Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.” Žalm 119,11

Vyhľadajte si verše, ktoré sú o sexualite a vás oslovili. Napíšte si ich, pripnite na chladničku alebo nástenku, alebo ich noste so sebou. Keď vás diabol bude chcieť pokúšať, postavte sa mu rozhodne na odpor. Biblia vám k tomu poskytuje vhodné slová. Majte ich pripravené.

JE TO MOŽNÉ!

Pán Ježiš poučil Svojich učeníkov, „že treba vždycky sa modliť a neustávať” (Lukáš 18,1). Často končíme na kolenách, keď sme prehrali boj. Bolo by ale lepšie, keby sme šli na kolená skôr, ešte predtým, než boj začne.

Príliš často uzatvárame prímerie s hriechom. Strpíme, že ovláda stále viac a viac oblastí v našom živote a našich domovoch.

Pán Ježiš na nás volá: „Nevzdávaj sa! Pros Boha o pomoc!” Možno to považujete za naivné; nasledujúci výrok ste už azda počuli príliš často: „Čítaj Bibliu a modli sa, a všetky tvoje problémy sa vyriešia.” Nie, nevyriešia sa všetky, ani sa nevyriešia samy – ale bez čítania Biblie a modlitby sa nevyrieši vôbec nič. Pán Ježiš vedel, o čom hovorí.

Jakub to tiež vedel: „Vzoprite sa diablovi – a utečie od vás” (Jakub 4,7).

Vyzýval by nás Boh, aby sme sa vyhýbali sexuálnym hriechom, keby to nebolo možné? Mnohí prežili tak veľa porážok, že už neveria, že je víťazstvo možné. Vzdali to. Ale Boh nás povolal a dal nám moc stať sa víťazmi, ľuďmi, ktorí zvíťazili nad hriechom (porovnaj Zjavenie 3,5).

Priateľ, ktorý bol takto premenený, mi raz povedal: „Ľudia sa zmenia až vtedy, keď ich zmena bolí menej, ako keby mali zostať takí, akí sú.” Mnohí kresťania muži – ktorí preto museli najprv padnúť do jamy zúfalstva – sa nachádzajú v svojpomocných skupinách pre závislých na sexe, kde sa učia ovládať svoj život. Existujú desaťtisíce kresťanov, ktorí sú živým dôkazom, že víťazstvo nad sexuálnymi pokušeniami je možné. Mali by sme si vypočuť ich príbehy, ďakovať za nich Bohu a druhým priniesť toto posolstvo nádeje.

Mnohí závislí, ktorí vôbec nie sú kresťanmi, boli vyslobodení prostredníctvom skupín ako Anonymní alkoholici. Keď samotní nekresťania (aj keď použitím mnohých biblických princípov) zakúsili takúto zmenu vo svojom živote, ako by sme potom nemali veriť, že Boží Duch by pri veriacich, v ktorých On sám prebýva, nemohol dosiahnuť oveľa viac?

Ak vám niekto na hruď priloží pištoľ a hrozí, že vás zastrelí, ak zapnete erotický film v televízii, zapnete ho napriek tomu? Nie? Potom ho nemusíte vidieť! Potom iba nedržíte na uzde svoje oči. Musíte sa naučiť nechať korigovať svoje nesprávne myslenie Božou pravdou, povedať svojim hriešnym impulzom NIE a nacvičiť si zdravšie návyky.

Je to možné. Televízor môžete vypnúť. Môžete sa pozerať inam, môžete ísť niekde inde. Nemusíte navštevovať tú internetovú stránku alebo hladiť prsia onej ženy, alebo sa nechať hladiť. Existuje možnosť. Požiadajte o Božiu silu (porovnaj 2.Petra 1,3-4).

„Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožné (podľa Božej vôle) žili na tomto svete.” Títovi 2,11-12

Ide tu o veľmi veľké témy Biblie, o milosť a spasenie. Náš boj so sexuálnym pokušením by nás mal znovu upozorniť na našu biedu pred Bohom -a mal by nám dať novú túžbu po našom konečnom spasení (porovnaj Rimanom 7,7-25).

Byť čistý po celý život – je to pre vás priveľa? Potom jednoducho začnite s nasledujúcimi 24 hodinami. Chcete mať jeden celý deň pokoj od sexuálnej vášne? Zavolajte si (modlitebnú) pomoc. Buďte múdry! Vyhnite sa pokušeniu! Choďte ku Kristu a zakúste Jeho moc!

Keď 24 hodín uplynulo a vy ste okúsili a videli, že Pán je dobrý (porovnaj Žalm 34,9), potom mu predložte nasledujúcich 24 hodín. Každé ráno sa znovu spoľahnite na Neho, len na tento jeden deň.

Nikdy Krista nepodceňujte. Boh je mocnejší ako hriech. Víťazstvo nie je možné až v nebi, ale už teraz! Boh sám nám to povedal: „Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom” (l.Jána 5,4).