Kresťania po evolúcii útočia na ďalšiu métu – je zem guľa, alebo je zem plochá?

Keď som prvý krát počul o tom, že zem by mohla byť plochá, poťukal som si na čelo. Zvlášť ma zarazilo to, že čím ďalej, tým viac ľudí na svete prestáva veriť v oficiálnu verziu. Hodil som to za hlavu. Druhý krát som sa s tým stretol u moslima, ktorý podľa koránu vo videu vykladal, prečo je západná heliocentrická predstava omyl. Hovoril, že ak zem letí rýchlosťou 1100 km/h okolo vlastnej osi, ako sa učíme v škole, pri vzlietnutí lietadla musia nastať problémy. Ak lietadlo bude letieť v smere otáčania zeme, musí uraziť do cieľa za iný čas, ako keď bude letieť proti otáčaniu. Pomyslel som si – títo moslimovia nám sem prinesú tmárstvo. Našiel som na to jednoduché vysvetlenie, že gravitácia pôsobí aj na predmety vo vzduchu, kde tieto predmety spolu so zemou stoja kolmo.

Tretí krát som sa s touto vecou stretol pred dvomi týždňami u kresťanov a tu som spozornel. Povedal som si, budeme to skúmať. Dva týždne sme na web moc toho nedali, skúmali sme túto vec, prekladali mnohé videá a články z angličtiny, zaoberali sme sa tým, čo bude pravdy na tejto veci. Nejdem tu nikoho presvedčovať, nejdem tu vytvárať novú vieru, len idem spochybňovať. Spochybňovaním sa často odkrývajú podvody viac, ako dokazovaním.

Vo svete vznikli a vzniká mnoho vedeckých skupín, ktoré sa zamerali na túto oblasť. V Čechách a na Slovensku sa táto vec zatiaľ vedecky neskúma, ale inak tomu nebolo ani v prípade evolúcie.

O čo ide nám? O Bibliu! Či sa veda bude zaoberať kreacionizmom alebo flat earthom, je mi ukradnuté. Ja však zastávam názor, že ak veda protirečí Biblii, tá veda je diabolská. Prakticky to nie je veda, ale iba oblasť teórie. A tak tu máme evolučnú teóriu a máme tu ďalšiu teóriu veľkého tresku. Sú to len teórie, pretože sa nedajú vedecky dokázať. Ako málo kresťanov si uvedomuje, že vesmír je úzko spojený s evolúciou. Veľký tresk je toho dôkazom.

Poďme teda premýšľať. Táto oblasť nám príliš nejde, prijímame všetko z druhej ruky a berieme to za svoje. Pavol nám hovorí, že Boha môžeme spoznať zo stvoreného. Ale ak nespoznáme zo stvorenstva Boha, stvorenstvu dáme korunu slávy – Boh nás uvrhne do tmárstva našej vlastnej mysle a budeme páchať neprávosti.

Ako ľahko veríme vo vzorcoch, ktoré nás naučila škola, rodina, okolie. Boh ale chce, aby sme skúmali prírodu a vesmír a vzdali Mu vďaku zato, čo pre nás stvoril. Dávid nech nám je v tomto učiteľom, pretože jeho žalmy nás učia o Bohu stvoriteľovi. My radi hovoríme, že Boh je stvoriteľ a tak málo Mu v tejto veci vzdávame chválu a berieme Jeho slovo vážne.

Dva modely sveta

Od počiatku stvorenia sa objavujú dva modely sveta. Jeden je ten, že zem je plochá, druhý je ten, že zem je guľatá. Ak si myslíme, že Koperníkom sa spustila nejaká nová pravda pred 500 rokmi o guľatosti zeme, sme na omyle. Koncept guľatej zeme súperil s konceptom plochej zeme počas celej éry ľudstva. Pozrime sa na Hebrejský koncept zeme, ako verili podľa Písiem.

Židia verili, že zem je plochá, má však spodnú časť kde je Sheol, kde sú zosnulí ľudia, nad zemou je klenba (kopula), ktorá oddeľuje vrchné vody od spodných vôd. V strede hore je otvor pre nebeské bytosti, ktoré tadiaľ prichádzajú a odchádzajú. Pod kopulou sú dve svetlá – mesiac a slnko, rovnako tak hviezdy.

Teraz sa pozrime na koncept heliocentrického sveta. Najprv musíme zabudnúť na tie krásne obrázky, kde je údajne zem vyfotografovaná ako veľká guľa.

Samého ma to najprv prekvapilo, že ide o prácu vo photoshope. Tieto obrázky guľatej zeme sú fikcia, nie sú reálne. Reálne nedokážeme zem vidieť z bodu, kde by sme ju mohli pozorovať viac, ako z vesmírnej stanice ISS, ktorá skutočne nad zemou lieta a dá sa sledovať  online. Stačí si zadať do vyhľadávača ISS online camera a môžete pozorovať zem. Toto sú jediné reálne fotky zeme, ktoré ľudstvo má. Všetky tie ostatné fotografie zeme z veľkej vzdialenosti je hoax. Nahrané video na youtube zo stanice ISS je napríklad tu:

Môže sa nám zdať, že zem je mierne zaoblená, ide tu zase o efekt rybieho oka. Ak by sme túto istú kameru obrátili hore hlavou, zem sa prehne naopak, bude vyzerať ako lavor. To môžeme vidieť z kamier, ktoré vypustili rôzni amatéri na balónoch, ktoré sa dostali do výšky niekoľko kilometrov nad zem.

Tiež mnohí ľudia majú otázky ohľadom pristátia na mesiaci, kozmonautov vo vesmíre, kde je údajne beztiažový stav. Ak zem nie je guľa, gravitácia hrá úplne iný význam. Nie darmo NASA spolupracuje s Holywoodskými štúdiami. Môžete si dnes vyhľadať zábery, ako sa natáčali mnohé vesmírne scény, na akých maketách sú postavené – mnohé pod vodou v bazénoch a podobne. Týmto sa zaoberať nebudem, lebo toto sú iba povrchné veci. No už tu nás musí zaraziť jedna záležitosť – žijeme v Matrixe – alebo skôr vo veľkom podvode, ktorý zosnoval diabol, aby poprel Božie Slovo Bibliu a nahradil ju vierou vo vedu?

Konšpirácia

Slovo konšpirácia sa objavuje v 60. rokoch a má tento význam – každý človek a teória je konšpiračná, ak nesúhlasí, odporuje, oficiálnej verzii, (ktorú malá nemenovaná skupina ľudí vydala a je záväzná pre celý svet). Je daná žiakom v školách na celom svete, vyučuje sa na vysokých školách, vedci sú odchovaní na evolúcii a iných teóriách. Podpora týchto teórií, pokusov, tejto vedy je zastrešená veľkými organizáciami, ktoré sa tvária veľmi vážne a udávajú trend. Jednou z mnohých je napríklad NASA, ktorá je vytvorená slobodomurármi a rovnako je tak nimi aj riadená.

Aj tento článok spadá do oblasti konšpirácie, pretože odporuje oficiálnej verzii, prinajmenšom ju spochybňuje. Rovnako tak konšpiračná je aj evolúcia, lebo odporuje oficiálnemu učeniu. Ľudia tieto učenia prijímajú bez skúmania a premýšľania. To čo nás Pavol nabáda, aby sme skúmali svojim rozumom a zmyslami, my prenechávame na iných ľudí, ktorí premýšľajú za nás a dajú nám už hotovú teóriu. Nie darmo boli vytvorené spoločnosti, ktoré skúmajú správanie ľudí, psychiku, sociálne pokusy. Tieto skupiny dokážu ovplyvniť dianie vo svete a to tým, že nastolia masovú paniku. Na tomto systéme boli zvrhnuté mnohé vlády, robia sa tak prevraty v štátoch, rovnako tak sa vnucuje ľuďom takzvané – oficiálne učenie, ktoré sa pretaví do škôl. Týmto systémom celé národy dokážu stratiť svoju identitu. LGBT je vynálezom týchto inštitúcií. Pokiaľ stará generácia sa už prerobiť nedá, lebo vyrástla na iných princípoch, iných hodnotách, sústredenie temných síl, je na generácie nové – malé deti, žiakov, školy a takto vyjde úplne nová generácia ľudí, s odlišným myslením ako mali ich predkovia.

Čo je na tom zlé je to, že všetko toto úsilie smeruje k potlačeniu Biblie a Boha. Rovnako tak rodina. Za málo generácií sme dospeli do bodu, kedy sa u mladých ľudí rodina javí iba ako papier, je zbytočná, žije sa na divoko, cudzoložstvo sa berie ako niečo prirodzené, obdivuje sa manželstvo ktoré zaniká hrobom, rozvod je dnes nielen normálny, ale priam nutný, po niekoľkých rokoch je dobré zmeniť partnera, pornografia je súčasťou sexuality človeka. Je veľmi podstatné, čo sa deti vyučujú v škole. A práve škola je dobrým základom pre mocenské skupiny, ktoré od malička deťom vnucujú ich názor, deti učia strácať schopnosť skúmať, porovnávať a preto ich skúsenosť je nahradená zaručeným učením, ktoré však stojí proti Bohu a Jeho Slovu!

Aj kresťanská spoločnosť, učila deti a formovala ich – ale to bolo v súlade s Písmami, kdežto diabolská moc pôjde proti Písmam. Písmo nás varuje, že náš boj nebude s ľuďmi, i keď to tak vyzerá – ale bude s temnými zloduchmi, ktorým ľudia budú slúžiť:

Ef 6:12: “Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.”

Vráťme sa k téme.

Hľadanie dôkazov

Ak budeme hľadať dôkazy pre guľatú zem tak prídeme k bodu, kedy zistíme že nič v rukách nemáme. Veríme v guľatosť zeme preto, lebo na každom kroku sú naše mozgy masírované zemeguľou. Všade máme photoshopové zemegule, kde sa len pozrieme. Ani by nás nenapadlo, že by všetko mohlo byť inak. Diabol využíva naše zatemnenie mysle hriechom a vie akú pýchu v sebe nosíme. Ak máme titul, je pre nás dôležitejší ako pravda. Preto mnohí vedci, ktorí skúmajú prírodu a vesmír, prídu k zisteniam, ktoré odporujú zaužívanej vede, ale ich tituly im bránia k tomu, aby sa postavili za pravdu. Takto by padla ich dôležitosť a uznanie sveta. Radšej sa klaňajú diablovi, ktorý im ukazuje celú zem, že im ju dá, ako Bohu, ktorý je Pravda.

Skúmali sme mnohé dôkazy, čítali vyvrátenia, pozerali videá a hlavne vyšli von do sveta a sami pozorovali. Dôkazy sú vraj v zaoblení zeme, kde sa nám z horizontu stráca napríklad loď, potom je tu Foulcovtovo kyvadlo, pozorovanie tieňov v jeden čas na viacerých miestach a mnoho ďalších. Všetky tieto dôkazy majú problémy.

My naozaj nevieme, ako zem vyzerá! Čo však vieme je to, ako vyzerá mapa plochej zeme. Je to prekvapivé, ale letecká mapa je odlišná od glóbusovej mapy a to značne. Tu si ukážeme jednoduchý pokus, ktorý si každý môže overiť sám doma. Otvoríme si google maps a zadáme si vzdialenosť medzi Johannesburgom, ktorý je v Južnej Afrike a mestom Rio Gallegos, ktoré je na Juhu Ameriky. Medzi týmito mestami údajne vzdušnou čiarou je vzdialenosť cca 8100 km.

Neexistuje medzi týmito veľkými letiskami priame spojenie. Neexistuje ani priame spojenie medzi Johannesburghom a Argentínskym Buenos Aires, ktorý je niekoľko tisíc kilometrov severnejšie od Rio Gallegos. Všetky lety idú cez severné mesto v Brazílii – Sao Paolo.

Ak sa chcete dostať z Johannesburgu do Buenos Aires alebo do Rio Gallegos – všetky lety tam a späť idú cez Sao Paolo. Podľa mapy glóbusovej ide o obchádzku. Do Sao Paolo je vzdialenosť len o 500 km menšia, ako do Rio Gallegos. Lietadlá si ale nadchádzajú, podľa tejto mapy o cca 3600 km. Dalo by sa to chápať, že spoločnosti chcú mať zástavky a tak zarobiť. No i tak by si každý rád priplatil, aby bol rýchlejšie na mieste cieľa. No žiadna trasa medzi Johannesburgom a Buenos Aires, či Rio Gallegos nie je. Prečo? Pretože glóbusová mapa je omyl! Je to podvod! Nesedia kilometre a nie je ani reálna.

Na tomto 3D obrázku je logické, že by bolo najideálnejšie, aby priame spojenie išlo po tejto trase. Ale trasy všetkých lietadiel idú cez sever – pozri mapu dolu. Je to šialené, ale iba na prvý pohľad:

Pozrime sa teraz na reálnu mapu, ktorú používa letectvo. Ja tu použijem mapu z roku 1945, ktorá podnes je v platnosti. Táto mapa bola veľmi presná, používaná počas druhej svetovej vojny.

Mnohí z vás si povedia, že mapa na glóbuse a mapa plochá, ktorú používa letectvo je zhodná – absolútne nie! Sú to dve úplne odlišné mapy a sú tam aj úplne odlišne zakreslené kontinenty, aj keď na prvý pohľad sa zdá, že sa zhodujú s tým, čo máme na zemepisných mapách.

A teraz sa pozrime na reálnu mapu.

Na tejto mape vidíme, prečo ide let do Rio Gallegos cez Sao Paolo a Buenos Aires. Ten let ide priamo, kdežto na glóbuse si let nadchádza, čím lietadlo údajne preletí oveľa väčšiu vzdialenosť. Na tejto mape ale vidíme, že tento let ide priamo a bolo by hlúpe nezastaviť v Sao Paolo a v Buneos Aires. Mapa glóbusová je iba hračka.

Podobne aj spojíme Austráliu a Južnú Afriku a iné časti sveta, divíme sa, prečo lety letia divne. Je to preto, lebo glóbusová mapa je hoax. Táto mapa z roku 1945 je reálna mapa a to, že sú tam krajiny akoby sploštené oproti oficiálnym mapám je dané tým, že takto skutočne vyzerajú! Takto vyzerá skutočne náš svet…

Obzor

Ak nepoužívame rybie oká a skreslené objektívy, obzor je vždy rovný, pokiaľ len dovidíme. Naše oko je nám dôkazom.

Na podporu zaoblenej zeme sa používa vzorec, kde sa nám objekty vo vzdialenosti strácajú. Ide o takzvané zakrivenie zeme.

Tak napríklad loď ako sa vzďaľuje, postupne mizne, až vidíme iba stožiar – teda zašla za horizont. Na plocho však nevidíme žiadne zaoblenie, na diaľku sa nám zdá, že zaoblenie vidíme. Toto je veľmi dlhá téma nato, aby sme ju tu vyložili, ale určite sa k tomu vrátime. Pozrime si iba krátke video, že ak máme ďalekohľad, alebo dobrý zoom na fotoaparáte, uvidíme objekty na mori, ktoré sa nám zdá, že zašli za horizont, ale to je iba optický úkaz.

Tu je video, kde okom nevidíme vzdialenú loď, ale ju z toho istého miesta uvidíme optikou.

Mnohé testy, prečo sa nám objekty strácajú, sú vysvetlené pod zadaním do vyhľadávača – flat earth horizon test…

Ako je ďaleko mesiac a slnko?

Niekoľko desaťročí chodím po tejto zemi a nikdy ma nenapadlo, že by mesiac mohol byť tak blízko. Práve v tomto období, keď je ešte nočná zima, bol krásne viditeľný mesiac. Ak odbúrame predstavu, že je vzdialený 400 000km tak sa zarazíme – mesiac je veľmi blízko. Ak máme fotoaparát zo zoomom 50 a viac, tak mesiac sa nám priblíži takmer hmatateľne. Rovnako tak slnko. Obyčajným pozorovaním prídeme nato, že nie je možné, aby slnko bolo 15 miliónov kilometrov vzdialené, keď lúče z neho vychádzajú ako keď zažneme lampu – teda niečo blízke.

Ak by slnko bolo 15 000 000 kilometrov, potom by lúče boli rovné, vzdialené, ak by vôbec boli a slnko by na tú vzdialenosť nemenilo veľkosť, čo mi okom vidíme, že to odporuje tak veľkej vzdialenosti slnka od zeme.

Hviezdy

Podľa NASA sú hviezdy vzdialené milióny až miliardy kilometrov. Hviezda Severka je údajne vzdialené okolo 430 miliónov kilometrov. Ak sa zem točí okolo osi vyše 1000 km/h, okolo slnka rýchlejšie, galaxia sa točí v rámci mliečnej dráhy a tá letí celá šialenou rýchlosťou vesmírom – ako je to možné, že severka je stále na severe? Ak by sa naša zem pohla v osi čo i len o 100 km, celý vesmír by sa musel v miliónoch pretočiť, aby sme mali na severe hviezdu, vzdialenú 430 miliónov kilometrov. Rovnako tak aj celá hviezdna obloha má stále miesto na nebeskej oblohe.

Diabol keď vymyslel lož, vždy mala trhliny a nedokonalosti. Pokiaľ Boh stvoril všetko dobré, diabol a jeho lži mali chyby.

Nechcem sa tu zaoberať výpočtami a ďalšími dôkazmi pre a proti. Teraz chcem ísť tam, kde som doma, do Písma.

Biblia

Jeden kresťan raz v jednom videu povedal, že máme brať knihu genesis veľmi vážne, pretože sa tam hovorí, že Boh stvoril zvieratá podľa druhov. Ak je to tak, potom je evolúcia iba rozprávka. Boh stvoril mačkovité zvieratá, psovité, ryby, vtáky, a to ešte aj určité druhy týchto zvierat. Tým pádom nedošlo k žiadnemu vývoju, ale všetko bolo stvorené naraz!

Tento kresťan povedal veľkú pravdu a vďaka tomu vieme, že evolúcia je podvrh. Ale on preskočil prvé kapitoly a verše, kde sa píše o vesmíre – stvorení sveta.

Boh najprv tvorí svetlo. Nie slnko a mesiac – ale svetlo, ktoré oddeľuje svetlo a tmu. Dovtedy svetlo nebolo potrebné, duchovný svet azda svetlo nepotrebuje – nevieme. Ale hmotný svet potreboval svetlo a Boh ho stvoril. Oddelil tak svetlo od tmy, zároveň oddelil deň a noc.

Gn 1:3-5: “A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo. A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy. A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň.”

Ešte nebolo slnko a mesiac, ale už bolo svetlo a tma. Už bol prvý deň a prvá noc. Boh ukazuje nebeskému stvorenstvu, ako bude fungovať zem ktorú stvoril, že bude mať deň a noc. Svetlo dovtedy nebolo, Boh ho stvoril, ale ešte nedal zdroj svetla, slnko. V zjavení Jána čítame o novej zemi a novom nebi:

Zj 21:23-25: “A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietily v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje, a jeho sviecou je Baránok. A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle, a kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť. A jeho brány sa nebudú zavierať vodne, lebo veď noci tam nebude.”

Boh tu hovorí o duchovnom svetle a to reálnom. My keď čítame napríklad verš – svet ležal v temnote, ale veľké svetlo (Kristus) ho svojím narodením osvietil – Písmo nemá na mysli nejaké imaginárne svetlo – ale veľmi reálne svetlo! Nové nebo a nová zem, nebude potrebovať už pozemské svetlo, sláva Božia nás bude osvetľovať. Tu ide o iný druh svetla, ako svetlo stvorené v genesis.

Poďme ďalej: Písmo hovorí:

Gn 1:6-7: “A Bôh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd! A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak.”

Tu oddeľuje Boh vody od vôd a to oblohou. Tento preklad nie je príliš dobrý. Ak ideme do strongových čísiel, Boh tu hovorí o klenbe. Boh tvorí nad zemou klenbu, ktorá je z pevného materiálu. To nájdeme v iných veršoch. Český študijný preklad nám túto pasáž oveľa lepšie prezentuje – čítajme:

Gn 1:6-8: “I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.”

Ak si pozrieme židovský obraz sveta, úplne sa zhoduje s písmom. Boh stvoril zem ako okruh zemský, niektoré preklady hovoria – zemekruh. Nie guľu!

Iz 40:22: “On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia sú jako kobylky; on rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stánok na bývanie,”

Pavlíkov český preklad dokonca hovorí, že Boh tróni nad klenbou zeme:

Iz 40:22: “Hle, ten, jenž trůní nad klenbou země, takže její obyvatelé jsou jako kobylky, jenž roztahuje nebesa jako závoj a rozpíná je jako stan k bydlení,”

Boh stvoril zem na vodách, ako keď roztiahneme plachtu a to na vode:

Ž 136:6: “ktorý roztiahol zem na vodách, lebo jeho milosť trvá na veky,”

Zase ak sa pozrieme do židovskej predstavy zeme, Boh má stan postavený nad zemou, v neprístupnom svetle pre nás ľudí.

Boh oddeľuje spodné vody, kde vychádza súš, od vrchných vôd, ktoré oddeľuje klenba (nebesia). Teda medzi zemou a vodami okolo zeme, je podľa písiem klenba. Tá klenba raz bola otvorená pri potope sveta – nie celá samozrejme, ale okná tej klenby. Roháček to preložil takto – píše o prieduchoch:

Gn 7:11: “V roku šesťsto života Noachovho, druhého mesiaca, sedemnásteho dňa toho mesiaca, toho dňa sa roztrhly všetky žriedla velikej priepasti, a otvorily sa prieduchy nebies.”

ECAV preklad:

Gn 7:11: “V šesťstom roku Nóachovho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies

Katolícky preklad:

Gn 7:11: “V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty.

Všetky tieto verše hovoria o tom, že nielen spodná voda sa zdvihla, ale sa aj otvorili akési otvory na nebesiach – na ochrannej klenbe zeme. Teda vrchná voda, oddelená klenbou, bola pustená zvrchu na zem.

Toto je pre temné sily neprípustná formulácia, pretože by dokazovala celosvetovú potopu sveta. Po mnohých dôkazoch, kde na Ararate sa naozaj našiel obrys lode, sa temnota rozhodla ustúpiť v potope, dala ju iba do oblasti lokálnej. Zem bola guľatá a tak zaplavená bola iba časť zeme. Ale ak je zem plochá a vody vstúpili nad najvyššie vrchy – potopa bola jednou ohromnou katastrofou, Božím súdom, presahujúcim súd Sodomy a Gomory.

Tu vidíme, že v akých rovinách premýšľame, tak Písmu aj chápeme.

Apoštoli ani len neuvažovali o guľatej zemi, keď videli Ježiša ako vystupuje hore do nebies. Oni mali predstavu o zemi plochej, kde na vrchu klenby je otvor a Ježiš tam vystupuje. Roháček pri Ježišovom krste prekladá:

Mt 3:16: “A keď bol Ježiš ponorený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho.”

Správny preklad by bol – otvorila sa klenba a videl Ducha Božieho.

Krst Krista musel byť veľký divotvorný zážitok. Otvorila sa klenba – teda – nebesia – ako prekladá Roháček – a cez tento otvor zaznelo slovo Boha Otca:

Mt 3:17: “A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.”

Keď Ježiš vystupuje na nebo, odohrá sa toto:

Sk 1:10-11: “A jako v tom, čo (Ježiš) odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.”

Ježiš tak, ako bol vzatý do neba, príde nazad z neba. Ak bol Ježiš človek, čo bol, vystúpil mimo zem, do oblastí neba vo fyzickej forme – fyzickom tele! Ale on ide iba tam, odkiaľ prišiel – sám totiž hovorí a opisuje nebo, kde nikto nebol, ale On odtiaľ zostúpil na zem:

J 3:11-12: “Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva. Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?!”

Keď sa Ježiš vráti, uvidí ho každé oko na zemi. Vždy keď som čítal tento verš, nedával mi zmysel. Ako môžeme Ježiša vidieť naraz všetci na zemi, ako sa vráti v sláve?! To by musel krúžiť okolo zeme. Ale ak je zem plochá, ako verili Izraeliti, potom Ježiša každý v sláve bude vidieť hneď, ak zostúpi s vojskom nebeským z neba na zem:

Zj 1:7: “Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň.”

Mt 24:30: “A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.”

Rovnako tak znamenie na nebi. Toto som bral tak, že keď sa zem bude otáčať, každý uvidí toto znamenie, keď bude zem správne natočená. Ale toto znamenie bude pevné a bude vidieť neustále.

Ježiš hovorí o padajúcich hviezdach. Ak by boli hviezdy miliardy kilometrov, sotva by sme mohli povedať že hviezdy budú padať na zem.

Zj 6:12-13: “A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo jako srstené vrece, a mesiac bol celý jako krv, a nebeské hviezdy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasený od veľkého vetra.”

Písmo hovorí o hviezdnej oblohe ako o stane, ktorý Boh rozvinul a zase ho zvinie.

Ž 104:2: “Odievaš sa svetlom ako rúchom; rozťahuješ nebesia, ako pokrovec,

Biblia hovorí o zemi ako o nehybnej, ktorú pevne upevnil, ktorá má stĺpy. Tých veršov je veľa, iba niečo:

Ž 104:5: “Založil si zem na jej stĺpoch tak, že sa nepohne na večné veky.

Ž 93:1: “Hospodin kraľuje. Obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol.

Ťažko pochopíme žalmom, ak ich budeme vnímať heliocentrickým pohľadom. Dávid veľmi dobre vie, že zem stojí na vodách a že vody nebesia (klenba) oddeľuje vrchné a spodné vody. On sa tak modlí:

Ž 148:4: “Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré ste zhora nebies!

Prorok Amos píše o klenbe nad zemou:

Am 9:5-6: “Lebo Pán Hospodin Zástupov je to, torý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klenbu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme; Hospodin je jeho meno.”

Pavol bol vytrhnutý do tretieho neba, ani sám nevedel či sa mu to zdalo, či tam bol fyzicky alebo v duchu:

2Kor 12:2: “Znám človeka v Kristovi – pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba.”

Sú mnohé a mnohé verše, ktoré začneme chápať inak, ak spoznáme vďaka Božiemu Duchu, že diabol urobil jeden veľký podvod na celom ľudstve, aby ľudia uverili v niečo, čo neexistuje. My berieme Písmo nie príliš vážne, mnohé verše berieme iba metaforicky. Preto Písmo ustúpilo vede a veda sa stala novým bohom. Kresťania sa utiahli do modlitební a kostolov a tam si v tichosti šepkajú modlitby bez sily a moci Ducha.

A divte sa či nie – prví ktorí napadli pochybnosti nad evolúciou a teraz nad zemou, sú práve kresťania! Tí kresťania, ktorí by mali hájiť Slovo Boha, boli naučení, že ide iba o náboženskú knižku a nech si veria doma ako chcú. Takto sú totiž kresťania ako prví na muške, ktorí budú pre Slovo Boha posmievaní a práve preto bojujú sami proti sebe a ukazujú, čieho sú ducha!

Svet má svoje teórie, ktoré sú údajne správne a kresťania nech sú ticho. Ale Boh to nedovoľuje, mnohým ľuďom otvára oči.

Katolíci boli tak podvedení temnými silami, že Biblii neveria, nečítajú ju a prekrúcajú. Veria v ľudské slová. Protestanti zase vyhodili z Písma všetko, čo je nadprirodzené a tak sa z Písiem stáva iba akási morálna príručka pre človeka.

Ale my sa musíme desiť, lebo Slovo Boha je správne a nie metaforické! Je presné, i keď nie je učebnicou matematiky alebo fyziky, ale čo Božie slovo povie, to sa desivo presne napĺňa a objavuje ako pravda, i keď to môžeme považovať za rozprávky a mytológiu.

Keď som čítal Luthera kvôli tomuto, on sa nezaoberal týmito vecami, tak napísal, že slnko vychádza chodí nad zemou a potom zapadne. Bodka.

Písmo hovorí, že zem má rohy, strany, od východu až po západ sa nesie Boží hlas a podobne. Tiež že zem má konce. Písmo nepočíta s inou zemou, ako s plochou. Pozrime sa teraz nato, že mnohí mocní ľudia, vedia o plochej zemi. Satanistická organizácia proti BOHU OSN, má ako znak skutočný tvar zeme vo vlajke.

NASA a diabol

Preto sa ešte na záver pozrime, ako NASA vznikla. Admirál Byrd, slobodomurár 33 stupňa, teda najvyššieho, chcel ako mladík preletieť Antarktídu. Údajne ju aj preletel, čo je nezmysel. Nie je divu, že sa tam dva krát potom vrátil. Prvý krát tam boli nacisti, ktorí Antarktídu tiež skúmali. Prečo Hitler skúmal Antarktídu?

Opäť si pozrime skutočný tvar zeme podľa leteckej mapy. Ak je zem guľa, nad Antarktídou by sme mali preletieť. Pravda je však taká, že to nie je možné a mocní sveta dobre vedia prečo. James Cook, moreplavec, oboplával túto pevninu a nameral vyše 60 000 km! Británia urobila rovnakú plavbu s presnými prístrojmi a namerala obvod antarktídy – 69 000 km! V čom je problém? Rovník je podľa glóbusu najširšou časťou zeme – logicky. Ibaže rovník má obvod iba 42 000km! Čo to znamená? Že antarktída je širšia ako rovník? Matematicky nemožné, ak ide o guľatú zem. Ale ak je zem plochá, tento údaj nás nemôže prekvapiť.

Potom je samozrejmé, že cez severný pól lietajú lietadlá, no cez južný pól nič neletí, lebo tam žiaden pól nie je! Antartkída obkolesuje zem po okrajoch. Pozrime si obrázok – Antarktída je to biele na okraji.

Prečo mali mocní sveta záujem skúmať túto časť? Čo je za Antarktídou? Podľa Písiem tam je počiatok klenby, ktorá siaha od zeme až k nebesiam. Nechceli sa títo mocipáni presvedčiť o tejto veci a zamrzol im úsmev na perách, keď zistili že biblia má pravdu? Prečo diabol zmazáva stopy o antarktíde?

Sovieti rovnako skúmali túto zem, vyhadzovali výbušninami kusy ľadu, ktoré boli hrubé aj niekoľko kilometrov a nakoniec narazili na vysoké skaly. Viac nevieme.

Vráťme sa k letcovi, ktorý údajne Antarktídu preletel. Admirál Byrd, pokračoval vo výskume ktorí robili nacisti. Predpokladá sa, že spolu s Nacistami, pri jeho druhej prieskumnej akcii, ale to je politika a to nás nezaujíma. Na niečo však prišli a v angličtine si môžete pozrieť video, kde tento Admirál hovorí akoby o mimozemských bytostiach, veľmi rýchlych a presných v streľbe, ktoré odvrátili ich skúmanie. Čo je to za sci-fi?

My biblisti však pátrame inak.  Stará hebrejská viera hovorí, že kraj zeme je stráženy cherubínmi. Dokonca je nakreslená aj mapa, kde Anjeli na okrajoch zeme strážia.

USA išlo do Antarktídy s celou vojenskou flotilou. Načo v takej zbroji? Mali tam byť šesť mesiacov, po dvoch mesiacoch doslova ušli! Hovoria potom o mimozemšťanoch a tak prichádza ďalšia nová viera – mimozemské civilizácie. Písmo ale hovorí:

Zj 7:1: “A potom som videl štyroch anjelov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi ani na mori ani na niktorý strom.”

Hneď po návrate tohto Admirála vzniká NASA, ktorá má odviesť od Antarktídy pozornosť, k veľkému vesmíru, obsadzovaniu planét a tiež k dobytiu mesiaca.

Antarktída ukrýva biblickú pravdu – klenbu – a tak miesto skúmania a hlásania pravdy, je ľudstvu odvrátená pozornosť niekam inam. Začína sa pretekať vo vesmírnych programoch. Ako na Ruskej, tak na Americkej strane je jeden podvod za druhým. Niekto dobre vie, že biblická pravda by mohla byť odhalená, tak vzniká vesmírna mánia, hviezdne vojny, ako do budúcnosti obsadíme iné galaxie, ako sa našli iné obývateľné planéty a podobné nezmysly. K tomu tu chodia mimozemšťania medzi nami. Odpad od biblie je obrovský. Plochá zem na posmech. Každý kto s týmto príde, je stredoveký spiatočník. Kresťanstvo sa stáva iba nemohúcim náboženstvom, v oblasti morálky sa dá šikovne zneužiť aj na ochranu tých, ktorí by mali byť potrestaní.

Antarktída je dnes prísne strážená, pre laické expedície sú povolené skúmania, ktoré nikam nevedú, iba ku kusom ľadu a ku skalám. Samozrejme tieto malé expedície sú pod dohľadom. Rovnako tak nie je dovolené bojovať v tejto časti zeme. Ktovie prečo? USA po návrate z expedície Admirála Byrda, urobila jadrové pokusy v blízkosti klenby, vo výške až 400 km nad zemou. Aké výsledky dosiahli, nevieme, ale bolo zakázané bojovať v tejto oblasti.

NASA pripúšťa, že sa nedokáže dostať vyššie ako 2000 km nad zem! Je tam nejaké ochranné pásmo, ktoré nepustí rakety aby tade preleteli a dostali sa k mesiacu či slnku, ktoré môže byť veľmi nízko?

Raketa Challenger mala prejsť túto hranicu, aj s posádkou ľudí, ktorí boli iba pokusnými obeťami. Ak sa pozrieme ako letel Challenger, neznáma sila odvracia jeho priamy smer a odvracia ho oblúkom smerom k zemi, kde vybuchuje.

Môžeme vyfotiť zem z veľkej diaľky? Ak sme uzatvorení, čo sa zdá že sme, tak sotva. ISS zábery sú jediným dokumentom, ako zem skutočne vyzerá zvrchu.

Boh nás obdaril rozumom, aby sme nežili z druhej ruky, ale aby sme skúmali svet a obdivovali Boha. Aj keď tento článok nemá čo spoločné s priamou spásou v Krista a dá sa prežiť aj bez tejto veci, mnohé chybné pohľady na Písmo sa nám ozrejmia a pochopíme oveľa hlbšie, čo nám Boh v Biblii zanechal. Nejde iba o náboženskú knihu, ale o knihu PRAVDY.

Pochopíme Dávida, keď sa modlí, ako On zmýšľa o hviezdach, svete, Bohu, nebi. Ako zmýšľa Jób, pretože práve v tejto knihe je najviac ukázaný vesmír a poriadok sveta.

K niektorým veciam sa vrátime v iných článkoch detailne. Preskúmame stvorenie iba dvoch svetiel, ktoré panujú nad dňom a nocou. Potom ďalšie témy. Písmo má tak veľkú škálu veršov o tejto problematike a my sme oslepli a uverili diablovi a jeho lžiam.

Existujú veľmi dobré aplikácie do mobilu, ktoré nám ukazujú z pozorovania postavenie slnka, mesiaca, v ten ktorý deň a to na zemi ktorá nie je guľa. Pretvoriť myslenie je dosť ťažké. Ak začneme sami premýšľať, zistíme že veci sú inak, ako nám ich svet ukazuje.

Môžeme sa pýtať, kde bol Mojžiš celý mesiac, keď išiel pre prikázania, ktoré boli na kamenných doskách? Mohol on vedieť či nebol mimo tento svet, rovnako ako to nevedel Pavol, keď má pochybnosti, či bol v tele alebo v duchu mimo našu zem? A prečo Mojžišovi žiarila tvár, žiarou ktorá bola svätá? Mohol Ježiš čerpať silu na vrchoch, kde sa modlil, lebo bol bližšie k svojmu Otcovi? Tých otázok začne mať človek stále viac a zrazu pochopí, že Písmo je veľmi mocné a pravdivé. Eliáš odišiel do neba. Rovnako Enoch.

Gn 5:24: “A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh.” 

Ak spoznávame Boha z jeho stvorenstva, musíme sa zdesiť. On je naozaj mocný a veľký! Jeho slovo platí!

Nech je zvelebený náš Pán Ježiš Kristus.

Amen…