Ježiš vstal z mŕtvych…

Aké veľkolepé posolstvo svetu, nad ktorým vládne hriech a smrť! Pohanstvo nemá odpoveď na otázku, čo je na druhej strane hrobu. V časoch Starého zákona aj židovský národ mal len obmedzenú vedomosť o skutočnosti vzkriesenia.

Smrť Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa a Jeho telesné vzkriesenie boli nevyhnutné, aby nám ukázali „cestu života“ (Žalm 16,11). Na základe Jeho vzkriesenia je tu istota idúca za hrob! Vzkriesenie je dôkazom toho, že smrť neznamená absolútny koniec. Po smrti existuje život. A aj naše smrteľné telo vstane k nepominuteľnej existencii.

Obdivuhodná premena húsenice na motýľa, alebo semiačka na úrodný klas, či nádherný kvietok – to sú svedectvá zo stvorenia, ktoré svojím spôsobom zvestujú túto veľkú pravdu.

Raz nastane pre všetkých, ktorí teraz Ježiša Krista nechcú prijať za svojho Záchrancu a Pána, zlé precitnutie: nastane vzkriesenie k súdu a večnému vzdialeniu od Boha.

Veriaci sa ale radujú z dobrého posolstva: Pán Ježiš Kristus „evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť“ (2. Timoteovi 1,10). Jeho vzkriesenie je zárukou ich vzkriesenia a ich večného šťastia v Božej sláve.

Ježiš Kristus hovorí: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Ján 14,19)