J 10,12-16 Ja som dobrý pastier. J 10,14

Toto je potešujúce evanjelium, ktoré nám vykresľuje Krista Pána ako veľmi láskavého a učí nás, akou je On osobou, aké dielo koná a ako zmýšľa o ľuďoch.

Keď sa však spýtaš, či je Kristus zbožný, môžem bez pochybností povedať: Áno a môžem Ho predstaviť ako toho, ktorý je nad mojou zbožnosťou, a tvrdohlavo sa na to odvolávať. Lebo na tom stojím a na to mám aj pečať a listinný dôkaz v evanjeliu, že som jeho milá ovečka a On je dobrý zbožný pastier, ktorý hľadá svoju stratenú ovečku a koná so mnou celkom bez zákona. Nič odo mňa nežiada, ani ma neženie, nehrozí, ani nedesí, ale preukazuje mi samú lahodnú milosť. Skláňa sa ku mne a dvíha ma, aby som spočíval na Jeho pleciach a dal sa Ním niesť. Prečo by som sa teda bál Mojžišovej hrôzy a hromov a ešte aj diabla?

Veď spočívam v ochrane tohto muža, ktorý mi dáva svoju vlastnú zbožnosť a všetko, čo má, a nesie ma a drží, aby som sa nestratil, pretože neprestávam byť ovečkou, nepopieram pastiera, ani od Neho svojhlavo neodpadávam.