Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. J 20, 17

Keď je teda Kristus náš brat, rád by som vedel, čo nás môže zlomiť? Lebo rovnako, ako sa to deje u telesných bratov, deje sa to aj tu. Telesní bratia majú účasť na jednom majetku, majú zároveň jedného otca, jedno dedičstvo, inak by neboli bratia.

Teda aj my máme s Kristom účasť na jednom majetku a máme zároveň jedného Otca a jedno dedičstvo, ktoré sa delením nezmenší ako iné dedičstvá, ale bude stále väčšie a väčšie, pretože je to duchovné dedičstvo.

Čo je však teraz Kristovým dedičstvom? Jemu patrí život a smrť, hriech a milosť a všetko, čo je v nebi a na zemi, večná pravda, sila, múdrosť, spravodlivosť. On vládne a panuje nad všetkým, nad hladom a smädom, nad šťastím a nešťastím, nad všetkým, na čo sa len dá pomyslieť, či je to v nebi alebo na zemi, nielen duchovne, ale aj telesne.

A summa summarum, On má všetko vo svojej ruke, či je to večné alebo časné. Keď teda verím v Neho, budem mať spolu s Ním účasť na všetkom vlastníctve a nedosiahnem len časť alebo kúsok, ale všetko ako On, totiž večnú spravodlivosť, večnú múdrosť, večnú silu a budem pánom a vládnuť budem nad všetkým.