„Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.” (Pr 20,22)

Neunáhli sa! Nech sa upokojí tvoj hnev! Nepovedz a neurob nič na odplatenie krivdy! Nie je múdre uchopiť palicu a bojovať vo vlastnej sile. Nie je to konanie v duchu Pána Ježiša. Vznešenejšie je odpustiť a zabudnúť na krivdu. Udržiavaním bezprávia a uvažovaním o pomste brániš zahojeniu starých rán a tvoríš nové. Lepšie je odpustiť a zabudnúť.

Možno sa ti zdá, že buď musíš niečo urobiť, alebo utrpíš veľkú ujmu. No ty sa riaď radou dnešného zasľúbenia: „Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.”

Nestojí to žiadne peniaze a o to je to cennejšie. Mlč teda a očakávaj na Pána. Jemu povedz o svojej krivde tak ako Ezechiáš (Iz 36 a 37) a už to samo o sebe uľahčí tvojej duši. Zároveň sleduj zasľúbenie: „…On ti pomôže. “Boh nájde aj pre teba cestu vyslobodenia.

Ako to urobí, ešte netušíš ani ty, ani ja, ale vyslobodenie je isté. To, že ťa Pán vyslobodí, je pre teba mnohonásobne viac, než zamiešať sa do malicherných škriepok a pošpiniť sa v boji s neveriacimi. Nebuď viac nahnevaný! Prenechaj svoju vec najvyššiemu Sudcovi!