Rozdelenie hriechov podľa východných mudrcov – PÝCHA

Hriechy k sebe priťahujú ďalšie hriechy a tak na východe pozorovaním vznikla tabuľka, ktorá ukazuje na hriechy, ktoré na seba naväzujú, zároveň ako proti nim bojovať.

Ťažké hriechy, ktoré slúžia ako hlavička, sú vzájomne medzi sebou prepletené. Z ťažkých hriechov vznikajú ľahšie hriechy. Každý hriech je urážkou Boha a zasluhuje večné zatratenie. Ale ak chceme kráčať po ceste očistenia sa od hriechov a boja proti nim, musíme poznať menšie a väčšie hriechy a ich náväznosti. Darmo sa niekto namáha vykoreniť hriech smilstva, keď nepozná náväznosti tohto hriechu – ktorým je mimo iné – napríklad obžerstvo!

V konečnom dôsledku si musíme uvedomiť, že sami boj proti hriechom nezvládneme, že za každým bojom musíme volať Pána, pretože bez Neho nič nezmôžeme.

Pýcha

Pýcha patrila v starej cirkvi západnej, medzi hlavné smrteľné hriechy. Aj keď pýcha vyzerá na prvý pohľad ako niečo silného – ukazuje silu pyšného človeka, pyšní ľudia vo svojom vnútre prežívajú veľa strachu. Boja sa o svoje majetky, o svoje privilégiá, svoju česť a postavenie. V neposlednom rade sa obávajú staroby, chorôb, úpadku, smrti. Pýcha si chce za každú cenu udržať svoj status – som niekto! A práve toto je dôvodom tak veľkého strachu zo života a smrti, pretože to čo si myslíme o sebe, je iba ilúzia – pravda je taká, že sme iba prachom, do ktorého Boh vdýchol ducha a keď tohto ducha od nás vezme, telo padne ako podťaté na zem.

Hriechy z pýchy: Strach, bojazlivosť, rúhanie, hanlivé myšlienky, odsudzovanie, pomstychtivosť, pokrytectvo, šialenstvo, závisť a ohováranie.

Z pýchy pochádza ťažký hriech – smilstvo. Pýcha vzniká z ťažkého hriechu – chválenkárstva.

K menším hriechom:

Ak máme v sebe chladnú lásku k ľuďom, sme odmeraní, priťahujeme k sebe hriech strachu a bojazlivosti. Strach a bojazlivosť okrem pýchy, vzniká tiež z nevery v Boha (ateizmus) alebo z malej viery, keď chýba kresťanovi pevná nádej na Boha a jeho prisľúbenia. Na pomoc si preto vyprosuj silu Ducha Svätého, pretože Pán nám povedal, že nám nedal Ducha bojazlivosti. Boj proti strachu a bojazlivosti – ak sa desíš nejakého miesta, choď tam s modlitbou a zotrvaj tam. To že máš veľa strachu znamená, že málo oplakávaš svoje hriechy a svoj biedny stav duše.

2Tm 1:7: “Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.”

Hriech ohovárania, okrem pýchy vzniká z hriechu pomstychtivosti a nenávisti. Z ohovárania vzniká hriech – mnohovravnosti, kedy človek má potrebu, neustále sa s niekým zhovárať o banálnych a nepotrebných veciach, ktoré často končia v ohováraní iných ľudí.

Hriech pokrytectva okrem pýchy vzniká tiež z hriechu svojvôle a ľstivosti (falošnosti). Z hriechu pokrytectva vychádza hriech klamstva a klamania.

Boj proti pýche:

Telesná práca, pôst, smäd, zdržanlivosť, bdenie. Učenie sa pokore v poníženosti skrze mlčanie a tichosť a to aj napriek vonkajším okolnostiam, ktoré nás môžu urážať a bodať pri srdci. Pamätanie na smrť, časté rozjímanie o smrti, modlitba k Bohu. Vnímanie samých seba, že stojíme neustále v Božej prítomnosti, mať Boha neustále na pamäti, napokon môže ísť o Jeho skúšku. Naučiť sa obviňovať pred Bohom, vyznávať hriechy. Nazerať do svojho vnútra a nie von, k iným ľuďom.

Ak odsudzujeme iných ľudí, máme často pamätať na svoje vlastné hriechy, aby sme videli svoju vlastnú zlobu, ako Pán hovorí:

L 6:42: “Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.”

Pýcha sa poráža pripomínaním si toho, že len z Božej milosti si kým si. Len z Božej milosti si takej a onakej národnosti, dostal si také a onaké talenty, preto si vyštudoval školy, zdravie máš z milosti a vôbec všetko okolo seba.

Ak máš problém s pýchou naproti ľuďom – opäť v tom viď Boha a Jeho ruku – že ak sa vo svojich očiach vidíš vyššie ako iní, je to len Božia zásluha, že ťa postavil do nejakej pozície. Pritom sám pre seba si mysli, že si najhorší človek na tejto zemi. Ak uvidíš človeka, ktorým opovrhuješ, spomeň si na toto – som horším ako tento človek.

Pokračovanie s hriechom smilstva…