Múdra odpoveď biskupa duší kresťanovi, ktorý sa na neho obrátil kvôli kolegovi, ktorý popieral neustále Boha

Odpoveď na list, v ktorom sa kresťan sťažuje, ako denno-denne ho kolega presviedča, že Boh neexistuje. Tento kresťan sa obrátil na srbského biskupa, ktorý žil veľmi zbožným životom a pozdvihol v krajine vieru v časoch komunizmu až tak vysoko, že ho kvôli hlásaniu evanjelia a jeho zbožnosti niekoľkokrát zatvorili. Od tohto biskupa dostal takúto múdru odpoveď:

Ak by som bol na tvojom mieste, povedal by som mu:

Mýliš sa, priateľ môj! Správnejšie by bolo, aby si hovoril: „Ja nemám Boha”. Lebo okolo teba je veľa ľudí, ktorí majú Boha, preto vyznávajú, že Boh existuje. Nehovor preto: „Neexistuje Boh”. Ohranič svoje tvrdenie na slová: „Ja nemám Boha!”

Mýliš sa! Hovoríš ako chorý, ktorý tvrdí, že nikde neexistuje zdravie!

Mýliš sa! Podobáš sa na slepého, ktorý hovorí: „Vo svete neexistuje svetlo”. Ale svetlo existuje a je všade. Len tento nešťastník nemá svoje svetlo. Správne by bolo, ak by povedal: „Ja nemám oči a nevidím svetlo”.

Mýliš sa! Hovoríš ako žobrák, ktorý tvrdí: „Na zemi neexistuje zlato”. Ale zlato existuje! I nad zemou i v zemi. Keďže on nemá zlato, správne by bolo, ak by hovoril: „Ja nemám zlato!”

Mýliš sa! Podobáš sa na nečestného človeka, ktorý hovorí: „Na svete neexistuje dobro!” Mal by radšej povedať: „Ja nemám v sebe ani stopy dobra”. A nie: „Nikde vo svete neexistuje dobro!”

Povedz mu aj toto:

Kolega, mýliš sa! Nesprávne vyhlasuješ, že neexistuje Boh. Lebo ak ty niečo nemáš a nepoznáš to, neznamená to, že to nikde neexistuje a že to nikto nemá. Kto ti dal právo hovoriť v mene celého sveta? Kto ti dal povolenie vyhlasovať, že tvoju chorobu majú všetci, že všetci sa nachádzajú v tvojom omyle? Kričíš, že neexistuje Boh. Vyhlasuješ to celému svetu. Bojuješ s pravdou.

Ľudia nechcú žiť pre Boha, ale aj pre nich Boh existuje a čaká ich, do ich posledného dychu na tejto zemi. Ale ak sa nebudú kajať, hoci len v poslednej chvíli, vtedy pre nich Boh prestane existovať v budúcom večnom živote. Nebudú zapísaní v knihe života. Preto ťa veľmi prosím, povedz mu:

Pre dobro tvojej duše, pre nebeské blahá, pre slzy, ktoré prelial Kristus a rany, ktoré prijal za nás hriešnych ľudí, zmeň svoje zmýšľanie! Kajaj sa! Naprav sa! A vráť sa do Cirkvi!