Ako sa modliť? (Modlitba)

Modli sa tak, ako sa modlil colník z podobenstva, v pokore, nenápadne, vzadu, v tichosti, ale z hĺbky srdca. Mnohí ľudia prednášajú nádherné modlitby pred zborom alebo v cirkvi, používajú krásne slovné zvraty a hračky, svoju modlitbu okoreňujú biblickými veršami. To sú farizeji, ktorí sa radi a dlho modlievajú keď sú ľuďom na očiach. Je lepšie ak z hĺbky srdca povieš – Pane, som hriešnik, odpusť mi – ako keď budeš veľa slovami ukazovať svoju pýchu.

Inak ti to ešte poviem priateľu. Predstav si, že prebehol posledný súd, všetko je skončené a Pán Ježiš zo svojimi vyvolenými odchádza preč a teba tu necháva samého. Z druhej strany sa približuje k tebe pekelná temnota. Modli sa tak, akoby sa ti toto skutočne prihodilo a ty kričíš na Spasiteľa, aby ťa tu nenechával, aby sa zmiloval, aby ti odpustil, srdcevrúcim plačom budeš túžiť, aby sa Ježiš obrátil, zmiloval sa a prišiel po teba. Peklo sa k tebe približuje a ty o to viac na Spasiteľa v modlitbe kričíš.

Takto sa modli milý priateľu!