Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)

Pozri duša moja, pozri hore ,hľa, na ukrižovaného Pána. Boh sa vtelil a nechal sa ukrižovať, aby si ty mohla žiť. Nato Boh prišiel na tento svet, nie je to nejaká náhoda, pretože On si vybral dobrovoľne smrť pre našu spásu.

Aký dlhý čas si duša moja chodila okolo krížov, ktoré ťa upomínali na Krista Pána a nevedela si, že tento symbol ukazuje na lásku Boha k nám hriešnym ľuďom. Keď si videla policajta hneď si vedela, že chráni majetok, životy a poriadok. Keď si zbadala požiarnikov hneď si vedela, že chránia budovy pred ohňom. Ale keď si videla kríž, nevedela si, že Ten na kríži tu visí preto, aby sme s Bohom mohli večne žiť, v Jeho nádhernom kráľovstve.

Kríž je vstupnou bránou do neba. Mnohí hovoria, že skončia v nebi, pretože žili dobrým morálnym životom, ale ak neprešli Kristovým krížom s vierou, minuli sa s nebom a samých seba oklamali. Nebuď aj ty duša taká pochabá a nemysli si, že do neba vedie iná cesta, veď Slovo Boha ktoré navždy platí hovorí:

J 14:6: “Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.”

Pozri duša moja, čo sa všetko na tomto kríži udialo. Pán Ježiš berie všetky hriechy celého sveta na tento kríž, na svojom tele, aby boli Bohom otcom odsúdené.

1J 2:2: “On (Kristus) je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.”

Aj ty duša moja, máš nespočetné množstvo hriechov, si dlžníkom Boha, dlžíš mu čistý život, v ktorom Ho máš milovať. Ale ty ho nemiluješ ako by si mala, pred obrátením si  Boha obchádzala, ignorovala, nenávidela a predsa, Jeho svätý Syn náš, vzal aj tvoj dlžobný úpis, roztrhal ho a pribil na kríž, kde bol zničený.

Ko 2:13-14: “Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.”

Takto sa modlia ľudia na celom svete, v modlitbe východu:

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine – na Kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. – Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, – Kriste Bože, a zachráň nás.

Vidíš duša biedna, čo všetko Boh pre teba urobil? Jeho krv ťa očistila od hriechov, keď vzal Boh yzop, čo je rastlina podobná špongii, namočil ju v Kristovej krvi, očistil ťa a stala si sa čistou a dokonalou pred Bohom. Nie sama zo seba, ale z Boha, ktorý všetko zariadil. Kráľ Dávid volal na Boha:

Ž 51:9: “Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh.”

Nato stojí tento kríž. Je tu pre všetkých ľudí. Všetko na ňom bolo vykonané, ohľadom spásy človeka. A predsa sa poobzeraj duša moja okolo seba, len málokto verí v Krista Pána a Jeho dielo. Ľudia vidia kríže v kostoloch, na kostoloch, na rázcestiach, na mnohých miestach, ale nikto neberie význam tohto symbolu vážne. Keď vidia požiarnika, každý vie, že hasí oheň, keď pozrú na kríž, nevedia že Ukrižovaný Pán očisťuje človeka a vovádza ho do svojho večného kráľovstva.

Duša nemocná, pozri sa do písiem, kde ľudí štípali hady na púšti a oni zomierali. Mojžiš postavil medeného hada a kto sa na neho pozrel a povedal – verím, že jediný pohľad na tohto hada ma zbaví hadieho jedu – ten bol zachránený.

Tak aj ty duša biedna, hľa, pozri na kríž Ukrižovaného a povedz – verím, že Kristus na kríži ma očistil, vzal moje hriechy a je bránou do nebeského kráľovstva, lebo je Božím Synom. Verím v Teba Kriste! Iba takto budeš mať z kríža osoh, ak stratíš vieru, míňaš sa večnej blaženosti. Písmo ti to potvrdzuje:

J 3:14-15: “A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.”

Duša drahá, pozri na kríž, na vykupiteľský symbol, ktorý má reálnu a historickú pravdu, kde sa raz jedného dňa, Boží Syn nechal od ľudí zabiť, aby mohli v ňom všetci ktorí veria, naveky žiť. Hľaď na bránu našej spásy, hľaď na Krista Pána, ktorý ti otvoril krížom cestu do neba, pretože iná cesta do neba neexistuje.

Nestrať vieru duša moja, pretože všetko, čo som ti tu napísal, strácaš ak neveríš. Kríž je účinný len pre toho, kto verí.

Mk 16:16: “Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.”

Vojdi duša moja do večnosti, všetko je už pripravené, hostina je nachystaná. Nebuď ako tí, ktorí sa vyhovárali, že nemôžu prísť, lebo kúpili voly, oženili sa, mali tisíce iných starostí, ako svoju spásu.

Chvál Boha zato, čo pre teba duša vykonal a ver. Neboj sa, len ver!

Amen…