Zem je guľatá alebo rovná? V Jozueho knihe sa zastavilo slnko…

Už sme sa na stránkach venovali problému rovnej zeme. Teraz sa budeme zaoberať jednotlivými skutočnosťami pod drobnohľadom. Najprv si ujasníme, čo hovorí o vesmíre Božie slovo. V dnešnej dobe, ktorá je plná heréz a nesprávnych pohľadov na svet a spásu, nie je sa čo diviť, že kresťania sa neoddelili od sveta a jeho zvodov, ale sa k svetu utiekajú, pritom svet patrí ešte načas diablovi. Preto miesto učenia biblie, kresťania sa klaňajú novému teľaťu – takzvanej vede. Vedec povedal, veda dokázala, veda vyvrátila – to je heslo dnešného veku. Kresťan okamžite reaguje tak, že sa obráti na nejakú osobnosť (pápež, patriarcha, nejaký významný kresťan) a podľa toho posudzuje čo je alebo nie je správne.

Je tu ale ešte nebezpečnejšia skupina takzvaných kresťanov, ktorí bibliu prekrúcajú, vykladajú ju podľa svojich chutí a to len preto, aby neboli na posmech, pretože ich boh – veda – je pre nich dôležitejšia ako písmo. Pritom veda by mala byť podriadená písmu, načo títo akože-kresťania zabúdajú. Pozrime sa v tomto diely na to, čo hovorí Písmo v oblasti plochej zeme. Najprv si tu ukážme vieru národov, ktoré dnešná veda považuje za primitívne, pretože vychádza z falošného učenia – evolúcie – kde sa človek vyvinul údajne zo zvieraťa. Pravda je však opačná – čím ďalej človek degeneruje a znižuje sa mu IQ. Aj preto sa dnes postaví pod pyramídy a rozmýšľa, ako tieto stavby tí hlúpi ľudia v tej dobe postavili, pritom by to dnes postaviť nedokázal. Ale nejdeme sa zaoberať evolúciou, ktorú už mnohí kresťania prehliadli. Pozrime sa vieru všetkých tých – hlúpych – národov, ako videli svet oni, na tomto ilustračnom obrázku nižšie. Našťastie nás z tmárstva vytrhla NASA a my sa dnes radujeme z toho, že tu máme krásne guľatú zem.

Vráťme sa k téme, čo biblia hovorí o vesmíre a našej zemi. Mnohí si určite pamätajú na záhadnú správu písma, kde sa v knihe Jozueho zastavilo slnko a mesiac, slnko stálo nejaký čas, ani sa nepohlo. Veda k tomu samozrejme pristupuje s výsmechom a mytológiou, ale Božie slovo je slovom nie klamára, ale slovom pravdy.

Joz 10:12-13: “Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov Izraelcom napospas, hovoril Józua s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela: Slnko, zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón! Slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň.”

Tu vidíme ako pristupuje Boh vo svojom slove k zemi. Nie zem sa točí a slnko stojí, lež slnko sa zastavilo. Falošní vykladači v súlade z ich bohom – vedou tvrdia, že tento verš máme chápať tak, že sa v skutočnosti zastavila rotujúca zem. Buďme preto presní a nedajme sa zmiesť týmito falošnými učiteľmi.

Zemeguľa sa podľa vedy točí rýchlosťou, ktorá presahuje 1000 km/h, niektoré zdroje hovoria až o 1600 km/h a to blízko pri rovníku, kde je údajne rýchlosť najvyššia. Táto rýchlosť je udaná preto, aby pasovala do heliocentrického systému, kde sa zem točí okolo svojej osi. Ale to je iba začiatok. Zem sa netočí len okolo svojej vlastnej osi, ona sa točí ešte okolo slnka a to rýchlosťou – 112 000 km/h! Ale ani tu sme neskončili z bludmi tohto veku, pretože zem spolu zo slnkom a celou našou sústavou, sa točí v mliečnej dráhe rýchlosťou 1 600 000 km/h! Ja sa divím, že v týchto závratných rýchlostiach, sú hviezdy každý večer na rovnakom mieste ako prikované. Vedci to zdôvodňujú tým, že aj hviezdy sa točia s celým týmto systémom a preto sa nám zdá, že stoja.

Asi sme naozaj zhlúpli počas tých stáročí, keď nemáme problém prijať tieto bludy. Nikto by neprežil ani tú rýchlosť 1000 km/h okolo svojej osi, nieto ešte tie ďalšie kolotoče.

Ale tu sa deje zvláštna vec – Boh zastavil podľa našich pavedcov ZEM! Nemohol zastaviť slnko ktoré predsa jasne stojí, Boh podľa vedy zastavil zem. Zem, ktorá sa rútila 1000 km/h okolo seba a 112 000 km okolo slnka. Odrazu tu bola stopka a predstavte si, ľudia nepopadali na zem, oni si nič nevšimli okrem toho, že stojí slnko na oblohe. Vieme si dobre predstaviť, že keď auto narazí v rýchlosti iba 100 km/h do múru, čo sa stane posádke. Ľudstvo sa v dobe Jozueho zastavilo v okamžiku z niekoľkonásobnej rýchlosti a nič si nikto nevšimol. Tento vesmír bez tvorcu, ako učí dnešná veda – je naozaj geniálny, ako sa z jedného veľkého tresku, stvoril tak dokonalý systém.

Zdravý rozum nám však hovorí, že táto paveda je pekný blud, ale aby sme nevyzerali pred svetom a okolím zle, musíme tento blud zastávať. Ale ak sa zamyslíme nad tým, že je to slnko, ktoré rotuje okolo zeme spolu z mesiacom, táto udalosť dáva zmysel, veď napokon Boh hovorí vo svojom slove a to doslovne, že sa nezastavila nejaká zemeguľa, ktorá sa otáča okolo slnka, lež sa zastavilo samotné slnko.

V dnešnej dobe sa celkom dobre darí fantasy literatúre, kde najväčšími fantasy scenármi sú vedecké štúdiá, ktoré ohlupujú človeka už od útleho veku, aby prijal tieto bludy za svoje a potom je len pochopiteľné, že biblia – Božie slovo – vychádza v tomto súboji na posmech. Diabol dokáže človeka oklamať ako malinu a bez Božieho slova, každý upadne v takéto a podobné nezmysly. Preto sa kresťania nemajú ohliadať na tento svet, ale majú veriť slovu Boha. Je dôležité, aby kresťan vedel a poznal nielen Tvorcu, ale aj Jeho geniálne dielo, čím utvrdzuje svoju vieru. Lebo napokon mu zostane iba kríž, na ktorom ani len Kristus nie je, pretože nie je podľa vedy možné, aby človek vstal zmŕtvych. Preto spolu s Dávidom pre tých, ktorí nepodľahli klamu zvodcu tohto sveta, môžeme smelo povedať:

Ž 8:4-5: “Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?”

Pokračovanie v téme…

Reklamy