Zem je guľatá alebo rovná? Tieň slnka sa vrátil o 10 schodov naspäť (Biblia)

Ezechiáš chce dôkaz po Izaiášovi o tom, či sa uzdraví a Izaiáš súhlasí. Dáva mu návrh, kde si môže vybrať – či tieň slnka má Boh vrátiť alebo posunúť o 10 stupňov hore, alebo dolu.

2Kr 20:9: “Na to riekol Izaiáš: Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin učiní vec, ktorú hovoril: Či chceš, aby tieň postúpil o desať stupňov a či aby sa vrátil o desať stupňov a či by sa vrátil o desať stupňov?”

Už samotné náhle posunutie slnečného tieňa smerom hore, by bol zázrak. Ezechiáš si je vedomý toho, že posunúť tieň v smere otáčania sa slnka je síce nevysvetliteľný úkaz, ale ešte väčší div by bol, kedy sa tieň posunul naspäť – proti otáčaniu sa slnka.

2Kr 20:10: “A Ezechiáš odpovedal: Ľahko je tieňu nakloniť sa a tak postúpiť o desať stupňov. Nie tak, ale nech sa tieň vráti o desať stupňov nazpät.”

Istotne že aj my by sme chceli vidieť viac to, aby sa tieň vrátil. O čo v tomto príbehu ide? V tom čase používali izraelskí slnečné hodiny, ktoré ukazovali schody, ako to vidíme dolu na obrázku. Toto sú Acházové slnečné hodiny, na princípe schodov.

Po týchto schodoch klesal tieň a ľudia vedeli podľa toho, koľko je hodín. Izaiáš sľúbil Ezechiášovi, že tieň sa posunie naspäť, o desať schodov hore smerom k ránu – ako vidíme na obrázku! To by nebolo nijako možné, ale Bohu nič nemožné nie je a preto sa tieň skutočne vracia späť:

2Kr 20:11: “Vtedy volal prorok Izaiáš k Hospodinovi, a navrátil tieň po stupňoch, ktorý bol zišiel na slnečných hodinách Achazových, nazpät o desať stupňov.”

O čo tu ide v zmysle guľatosti zeme a otáčania sa zeme okolo slnka?! Ak by sa zem točila okolo slnka rýchlosťou 1000 km za hodinu, pri tejto veci by sa musela zem nielenže zastaviť, ale sa začať točiť opačne a to tou istou rýchlosťou, ako sa točí normálne, ibaže v protismere! Zdá sa vám to šialené? Tak šialené, ako je šialená teória heliocentrického systému a guľatosti zeme!

Akonáhle by sa zem zastavila z tej šialenej rýchlosti, o ktorej nám moderná veda hovorí – všetko by to ľahlo! Ale to nie je všetko. V tomto biblickom príbehu nielenže sa zem zastaví, ona sa začne točiť opačne, čo by sa rovnako apokalypse – konci sveta! No v písme sa nehovorí o nejakých závratných zmenách, v kľude sa slnko vráti dozadu, čím sa vráti aj tieň o desať schodov smerom dolu na hodinách Acháza.

Moderní vykladači vám budú hovoriť, že Boh zastavil celú slnečnú sústavu, ako v tých rozprávkach so zastavením času. Len preto to budú hovoriť, aby podporili moderný pohľad na svet. No pravda je taká, že zem stojí a slnko rotuje v kruhu okolo nej a preto zastaviť slnko a vrátiť ho o niekoľko hodín dozadu, nikto na zemi nepocíti ako zastavenie sa rýchlo rotujúcej zeme.

Preto pozor na vykladačov písma, ktorí neučia biblické zjavenie, ale obhajujú moderné satanistické výklady pavedy tohto veku…

Reklamy