Heliocentrizmus je teória, rovnaká ako evolúcia. Alebo – ako ľahko veril Kalvín, či Luther biblii? (Plochá zem)

Kam sa to zase kresťania dostali? Čomu to dnes veria ohľadom zeme a vesmíru? S guľatou zemou sa stretol ako Kalvín, tak aj Luther, ktorí boli odporcami tejto myšlienky, pretože poznali Písma. Aj keď v tej dobe to boli iba občasné názory, obaja reformátori ich považovali za diabolské.

Čo máme s tým urobiť my dnes? Máme dve možnosti. Buď uveríme dnešnej modernej vede, ktorá sa rovnako ako aj s evolúciou, motá v oblasti teórie, alebo uveríme písmu tak, ako mu verili tí, ktorí ešte neboli pavedou moderného veku ovplyvnení.

V prvom rade si musíme overiť, kto stojí za projektom heliocentrizmu. Štyri jeho najväčšie osobnosti – Brunno, Galielo, Koperník a Newton – boli slobodomurári – nepriatelia kresťanstva. Nie je teda náhoda, že začali vrážať kliny do základov viery v Boha a to priamo do Božieho slova, podľa ktorého kresťania verili v to, čo videli na vlastné oči – z pozorovania prírody, ako to učí Pavol. A videli podľa písma len to, čo mohli ľahko pozorovať.

Žiaľ, mnohí kresťania dnes neberú písmo vážne a aj takí, ktorí si hovoria – biblisti, či reformovaní, sa postavili na stranu nepriateľov kresťanstva, aby nevyzerali pred svetom na posmech.

Poprieť heliocentrizmus v dnešnej dobe sa rovná tomu, že spochybníme slobodomurárske učenie spoločnosti NASA, ktorá nás celé desaťročia kŕmi lžami o vesmíre, vesmírnych projektoch, vojnách, obsadzovaní planét, pristátí na mesiaci. Preto je nemysliteľné pre mnohých kresťanov, že by sa postavili proti tejto diabolskej organizácii a hájili záujmy biblie, bez ohľadu nato, čo hovorí svet.

Boli časy, keď kresťania rovnako stáli na proti-biblickom učení o evolúcii a mnohí podnes v tomto učení proti Bohu stoja. Ale prišiel čas, aby kresťania začali evolúciu spochybňovať, narazili na odpor z vlastných radov, i keď celé písmo svedčilo proti tomuto bludu.

Aké ľahké to mali Kalvín a Luther, ktorí s evolúciou vôbec neprišli do styku a pevne verili, že človek je Božím stvorením, aké ľahké to mali v otázke vesmíru, kde verili v plochú zem, nad ktorou je klenba, ktorá oddeľuje vrchné vody od vôd spodných. Azda aj preto ich viera bola mocnejšia, pretože pozorovaním stvorenstva, jednoduchou metódou prišli nato, že Boh je Stvoriteľ a Jeho slovo platí, nie je metaforické, nie je poéziou.

Ak sa pozrieme dnes na kozmonautov, ktorí údajne boli vo vesmíre a na mesiaci, tak nám nemôže ujsť, že aj oni boli slobodomurári a ako sa zdá, nejaký obrátený kresťan nemal šancu letieť do kozmu. Slobodomurári sú bohovia sami pre seba, ktorí sa pasovali za strojcov novej doby v roli boha. Ich vysoko uznávaný učiteľ dávnej doby je Pytagoras, ktorý ako prvý sa pohrával na vážnej úrovni s myšlienkou heliocentrizmu, pričom sa stal vysoko váženým uctievačom pre slobodných zednárov, ktorí o ňom tvrdia, že bol zasvätený v tajnom učení ich rádu.

Napriek týmto pochybnostiam a vymývaním mozgov zo strany NASA a sveta, ktorému vládne diabol, svetlo plochej zeme sa čím ďalej tým viac presadzuje nielen medzi nekresťanmi, ale aj medzi samotnými veriacimi v Krista, pretože kresťania majú ten najjasnejší dôkaz a to – slovo písané Bohom.

Pozrime sa teda na niektoré pasáže písma a nedajme sa pomýliť akože-kresťanskými vykladačmi, ktorí sa postavia za svet, v ruke s mečom proti pravde a proti Božiemu slovu tak, že ho prekrútia.

Biblia hovorí o tom, že slnko je v pohybe, mesiac je v pohybe, naproti tomu o zemi jasne učí, že stojí, že je pevná! Písmo pozná veľmi jednoduchý princíp skúmania. Čím jednoduchšie, tým pravdivejšie. Boh svoje slovo nepísal pre mudrlantov, ktorí chcú všetko vykladať v zložitých vzorcoch, lež toto slovo je rovnako užitočné človeku jednoduchému, ako aj učenému a to s podmienkou, že k nemu pristupuje s bázňou a čo najjednoduchšou vierou, ktorá je v oblasti prírody a sveta, pozorovateľná očami.

Gn 15:12: “Pri západe slnka padol na Abráma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty.”

Len málokto by si niekedy v dávnych časoch pomyslel, že západ slnka vlastne nie je západom slnka, lež otáčaním sa zeme v rýchlosti vyše 1000 km/h, preto sa nám zdá, že zapadá slnko. Ak cítite tých 1000 km/h, tak ste hodní gratulácie, pretože túto šialenú rýchlosť, necíti žiaden človek na zemi. Ani ju cítiť nemôže, pretože je to blud! Písmo jasne učí, že slnko vychádza, zapadá, Boh mu dal v istom čase príkaz aby zastalo, aby sa vrátilo, čím sa vrátil tieň naspäť.

Biblia obsahuje rovných 240 veršov, ktoré podporujú plochú zem, s pohybujúcim sa slnkom, mesiacom a pripevnenými hviezdami na klenbe. Boh sa smeje dnešnej vede a pýta sa, kde boli, keď On kládol základy zeme:

Jb 38:4-5: “Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš! Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás!”

Na wikipédii čítame – heliocentrizmus je teória ktorá učí, že slnko stojí a planéty obiehajú okolo, vrátane našej zeme. Najprv si všimnime, že ide o teóriu. Rovnakú teóriu, akou je evolúcia. Pri evolúcii totiž čítame to isté – evolučná teória je učenie…atď.

Boh vložil otázku o zemi a svete, do oblasti viery a to úmyselne! Súčasná veda nemá ani jeden jediný dôkaz o tom, ako zem vyzerá! Rovnako ako nemá ani jeden dôkaz o evolúcii. Božie slovo v Božskej zvrchovanej múdrosti, predpokladá boje o vieru, ako zem vyzerá a preto nám hovorí:

Pr 25:3: “Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné.”

Tieto veci sa nedajú presne zmerať, jasne odpozorovať, v otázke tvaru zeme a sveta, necháva Boh veci v oblasti viery, aj keď mnohé skutočnosti hovoria viac o rovnej zemi, nie sú však jednoznačné tak, ako nie je jednoznačný heliocentrizmus. Je ale diablovou prácou, ktorý prekrúca už niekoľko storočí Božie slovo a zosmiešňuje ho, že sa mu podarilo v tomto bode zvíťaziť až v takom meradle, že sa evolúcia a veľký vesmír učia v školách ako pravda, i keď ide len o teórie – predpoklady, názory, fantasy.

Ak sa opýtate malého dieťaťa, ktoré nie je zaťažené teóriami, ako vyzerá zem, bude mať jasnú predstavu rovnej zeme. Pamätám si sám na moment, keď som ako malý chlapec prvý krát počul informáciu, že zem je guľatá, ako to mnou otriaslo, ako som mal hneď otázky – ako to, že ľudia, ktorí chodia dolu hlavou, nespadnú zo zeme, či ich nebolí hlava, keď sú na dolnej časti zemegule?! Ako dieťaťu sa mi zdal model guľatej zeme nezmyslený, ako rozprávka a predsa my ľudia sme tak ľahko ovplyvniteľní, že lož prijmeme za pravdu. Pritom ak sa nad tým zamyslím dnes, ťukám si na čelo, ako som mohol veriť v tak otreštenú fantasy, akou je guľatá zem?

Raz darmo, bez Božieho slova človek len blúdi, vymýšľa si svoje viery, povery, názory na život, svet, verí vo svoju dobrotu, spásu, že sa vyvinul zo zvieraťa, kde je dnes zvieraťom najinteligentnejším, a verí v guľatú planétu menom zem, ktorú odfotografovali kozmonauti, ktorí ďalej ako niekoľko stoviek kilometrov, od zeme nikdy neboli. Ako ľahko bez Božieho slova upadne človek do bludov.

Keď Kristus povedal, že po svojom druhom príchode, ho uvidí každý jeden človek na zemi (v jednom momente), vždy som si myslel, že Ježiš bude stáť na jednom bode vo vesmíre a zem sa bude otáčať a tak ho ľudia uvidia. Ježiš ako slnko – chvíľu ho uvidíme, pokiaľ sa zem znovu neotočí a Kristus nezapadne za obzor. Ale ak je zem plochá a Kristus príde zhora, ako nahor odišiel, uvidí ho v jednom momente každé oko, ako prichádza v oblakoch a veľkej sláve, zostúpi opäť na zem a bude súdiť národy podľa práva a evanjelia.

Mt 4:8: “A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu.”

Aj tento verš som bral iba ako metaforu, pretože nie je možné vidieť všetky kráľovstvá zeme naraz, keďže je zem guľa. Ale ak je zem plochá, je možné človeka vytrhnúť do takej výšky, že uvidí celú zem ako na dlani. No v takej výške nebol žiaden kozmonaut, pretože je to nemožné, aby rakety prekročili určitý bod nad zemou, kde ich akási odstredivá sila začne tlačiť smerom k zemi. Ani jedna raketa neletela nikdy priamo hore, lež každá jedna raketa bola v určitej výške tlačená k zemi a to až tak, že sa obrátila a smerovala k povrchu zemskému. (Všetky videá rakiet majú rovnakú dráhu letu – oblúk – pozri youtube).

Keď čítame všetky tie verše o vychádzaní slnka nad zemou, ako je to možné, že naše zdeformované myslenie si hneď predstaví otáčajúcu sa zem, keď tieto verše hovoria jasne a priamo:

Gn 19:23: “Slnko vychádzalo nad zemou, keď došiel Lot do Coára.”
Ex 17:12: “Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň; Áron a Chúr podopierali jeho ruky jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka.

Ježiš hovorí o vychádzajúcom slnku:

Mt 5:45: “Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.”

Biblia aj keď sa to nezdá, je v niektorých frázach veľmi doslovná, zvlášť čo sa týka pohybu v prírode. Azda by nám Boh chcel zatajiť, že všetko je inak, vari by nám klamal? Veď hovorí o pevnej zemi, ktorá stojí pevne, na stĺpoch, slnko vychádza, zapadá a nie že sa točí zem. Ako ľahko bez Božieho slova upadnú do omylu tí, ktorí ho študujú, ale v zmysle svojej vlastnej svetskej viery.

Nie darmo nejaký svätec, keď chcel vyložiť evanjelium človekovi, ktorý bol nasiaknutý ezoterikou vtedajšej doby povedal, že ak nevyleje svoj pohár vedomostí do poslednej kvapky, nemôže mu evanjelium zvestovať, teda naliať do pohára prázdneho! Tak aj kresťan musí vykonať dnes – vyliať všetko preč, odhodiť všetky svetské učenia, teórie a naliať si čisté Božie slovo bez ohľadu nato, čo povie svet. Ak sa svet bude smiať z toho, ako veríme, radujme sa – viera kresťana stojí vždy proti svetu a jeho vieram a preto je svetom nenávidený.

Mt 10:22: “A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.”

Kristovo meno sa odráža v každom písmene Božieho slova. Spurgeon povedal, že nech mu niekto ukáže nejaký verš z Písma, on tam vždy nájde Krista.

Aké veľké je Tvoje meno Všemohúci Zvrchovaný Bože, ako predivne vládneš vo svete a dávaš poznanie maličkým, ktorí nie sú múdrymi tohto sveta…

Amen…