Pán prichádza! Mt 21, 1-9 Luther zamyslenia

Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice. Zach 9,9

Kristus bude určite Kráľom, ale bude to chudobný, biedny kráľ, ktorý ako kráľ vôbec nevyzerá, ak naňho pozeráme a hodnotíme Ho podľa vonkajšej nádhery, akú pred svetom predvádzajú svetskí králi a kniežatá.

On necháva iným kráľom ich nádheru, paláce, zámky, zlato a majetok, necháva ich, aby jedli, pili, obliekali sa, budovali a bývali lepšie ako iní ľudia; ale oni neovládajú umenie, ktoré ovláda tento chudobný, žobrácky Kráľ Kristus. On prináša pomoc, a to nie iba proti jednému hriechu, ale proti všetkým hriechom; nie iba proti môjmu hriechu, ale proti hriechom celého sveta.

On prichádza a chce odstrániť nielen chorobu, ale aj smrť, a to nielen moju smrť, ale smrť celého sveta. Prorok hovorí, že toto treba povedať dcére Sion, aby sa nepohoršovala pre Jeho biedny príchod. Zatvor oči a otvor uši, a nepozeraj, v akej biede vstupuje na oslovi do mesta, ale počúvaj, čo sa ti káže a zvestuje o tomto chudobnom Kráľovi.

Človek môže vidieť Jeho biedu a chudobu, môže vidieť, že On vstupuje ako žobrák na oslovi, bez sedla a ostrôh. Ale človek nevidí, že On sníme z nás hriechy, porazí smrť, dá nám večnú svätosť, večnú spásu a večný život, to človek nevidí. Preto to musíme počuť a veriť.