My nevieme ako zem skutočne vyzerá a aké má rozmery (Plochá zem)

V dnešných časoch, kde sa veda tvári ako Boh, predkladá nám ,,zaručené” dôkazy o svete v ktorom žijeme, sa nám sa môže zdať, že vieme o našej zemi takmer všetko. Ale pravda je taká, že my nepoznáme ani len rozmery našej zeme, nepoznáme ako naša zem skutočne vyzerá. Aj keď biblicky veríme, že zem je plochá, nad ktorou je klenba, predsa len nevieme, aké hrubé steny ľadovcov sú na južnej strane. Môže ísť o niekoľko sto kilometrov, ale aj o tisíce.

Niektoré štúdia sa domnievajú, že za Antarktídou sú ďalšie zelené krajiny a až za nimi je ďalší ľad a kupola, alebo klenba. V dokumente, ktorý vypracovali dlhým pozorovaním Brazílski vedci s názvom – Earth Convexe – sa domnievajú, že za ľadom na jednej strane zeme je zelená krajina, ktorú je údajne vidieť z veľkej výšky za pomoci balónov a preto budú skúmať tento poznatok.

Lovci záhad hneď vybehnú s predstavami, že ak je zem plochá a za ľadovcami sú ešte ďalšie svetadiely, zaiste tam žijú ľudia, alebo mimozemšťania, alebo si tam užíva bohatá elita tohto sveta, ktorá o tejto lokalite vie. Všetko toto sú domnienky. Podľa židovského modelu zeme, je pod zemou Sheol, miesto odpočinku mŕtvych, iný názor hovorí o pekle pod zemou. My ale nevieme, akú hĺbku zem má! Písmo sa napodiv zmieňuje, že Boh postavil zem na pilieroch, takže naša predstava odhaliť veľkosť zeme sa ešte viac stráca. FBI podľa dokumentov meria vzdialenosti na zemi plochej. Rusi vo svojich dokumentoch sa zmieňujú, že skutočne nevedia, aký má zem tvar.

My sa pozrime do písma, ktoré nás nechalo v tejto veci v oblasti viery. V Jóbovi čítame:

Jb 38:4-6: “Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš! Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás! Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň”

Toto sú pre nás absolútne neznáme otázky, na ktoré nemáme žiadnu odpoveď. Moderná veda, ktorá oklamala človeka, že všetkému rozumie – nedokáže na tieto otázky dať nielen presvedčivú odpoveď, ona nedokáže dať žiadnu odpoveď. Veda sa zahalila do predpokladov a teórií, ktoré mnohými knihami, filmami, dokumentami, počítačovými programami a modelmi, neustále prezentuje svetu ako pravdu, ale otázku z Jóba, veda vyriešenú nemá, pretože všetky tieto vedecké predstavy zeme, sú iba fikciou.

Google vytvoril takýto fiktívny model guľatej zeme, dal svojmu modelu určité rozmery, ktoré sa v realite nezhodujú so skutočnosťou.

Ak je zem plochá, čo je väčší predpoklad ako zem guľatá, aj tak nedokážeme zmerať veľkosť zeme, pretože nevieme kam až siahajú ľadovce. Sú miesta, kde sa akoby odrážalo slnko od kupoly, sú iné miesta, kde k žiadnemu odrazu nedochádza. Ak by ešte za ľadovcami bola zelená pevnina, sme viac a viac stratení v tom, aké rozmery zem má a tak všetko zostáva v oblasti viery a predstáv. Boh nám ukazuje našu malosť a nemohúcnosť, keď nám dáva provokačnú otázku, na ktorú tiež nemáme odpoveď:

Jb 38:18: “Či môžeš pochopiť rozlohu zeme? Povedz, ak ju celú poznáš!”

Máme len matnú predstavu o klenbe, ktorá podľa písma oddeľuje vrchné vody od vôd spodných. Mnohí matematici vychádzajú z kruhu zeme, okolo ktorého je klenba priamoúmernej veľkosti tohto kruhu a tak vypočítali, že výška klenby môže mať okolo 11 až 12 tisíc kilometrov. Ale opäť sme len v predstavách, pretože my nepoznáme presný kruh zeme. Taktiež nie je zaručené, že klenba je priamoúmerná veľkosti obvodu pevniny, oceánov, alebo ľadovcov na okraji. Niektorí ľudia sa držia predstavy, že zem je síce kruhom, ale zasadeným do štvorca, pretože zem má štyri hrany podľa písiem. Dokladujú to aj tým, že písmo hovorí o stane nad zemou, ktorý má štvorcový tvar, čo je zase len oblasť dohadov a ľudskej neistoty. Boh nám hovorí:

Jr 31:37: “Takto vraví Hospodin: Ak možno hore zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal – znie výrok Hospodinov.”

Boh tu hovorí, že zavrhne celý svoj ľud, ak je možné zmerať výšku nebies a hĺbku zeme. Boh ale Izrael nezavrhol, pretože toto meranie je pre človeka nedostupné.

Veľkosť našej zeme je oblasť, ktorá nie je preskúmaná a NIKDY preskúmaná človekom  nebude. Je nad ľudské sily zmerať svet v ktorom žijeme. Nebavíme sa tu o teóriách, veľkom vesmíre, heliocentrizme, ktorý je iba jednou veľkou fantasy. Bavíme sa tu o reálnej zemi.

Keby dnes veda pripustila, že zem je plochá, má klenbu – nebesia, a chcela by ju reálne merať – aj tak sa jej to nepodarí! Musíme sa zmieriť s tým, že toto nebudeme nikdy poznať! Príslovia nás totiž vedú k pokore pred Bohom keď hovoria:

Pr 25:3: “Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné.”

Žijeme v dobe, kedy sa človek naučil odpovedať na každú otázku. Veda nás naučila, že neexistuje nezodpovedaná otázka. Ale toto všetko sú len zvody temných síl. Týmto nám totiž vzrástlo ego, myslíme si, že človek dnešného veku je chytrý, že je ďaleko dokonalejší ako bol kedysi, že spoznal zákony prírody a odhalil fungovanie sveta. Všetko sú to len a len ilúzie. Človek nedokáže pochopiť, ako zo semienka ktoré zasadí do zeme, sa stane ruža. Nedokáže odpovedať na otázku, ako vzniká život.

Človek dnešného veku zavrhol Boha a nechal sa oklamať ilúziami o svojej veľkosti a múdrosti. Ale keď odhalíme masku diabla, ktorý sa skrýva za vedu, múdrosť človeka, za teórie ktoré človek vynašiel, tak zistíme, že sme hlúpejšími ľuďmi ako naši predkovia, ktorí Boha poznali, verili Jeho slovu a mali presnejšie predstavy o zemi, ako terajšie rozprávky.

Môžeme len padnúť pred živým Bohom na tvár a povedať spolu s Pavlom:

R 11:33-36: “Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.”

Reklamy