Oslobodenie od konania hriechu (Spurgeon)

Teraz by som chcel povedať niekoľko slov tým, ktorí síce skrze vieru v Pána Ježiša Krista prijali ospravedlnenie, ale trápia sa, pretože nemôžu prestať hrešiť. Nemôžeme byť nikdy šťastní, pokojní a duchovne zdraví, kým nie sme svätí. Musíme byť oslobodení od hriechov. Ako je to však možné? To je pre mnohých životnou otázkou. Naša stará prirodzenosť je veľmi silná a už mnohí sa pokúšali skrotiť a spútať ju. Ona sa však nechce nechať premôcť. Ľudia, ktorí sa úzkostlivo usilujú polepšiť, nakoniec zistia, že sa stali len horšími.

Srdce je také tvrdé, vôľa taká spurná, vášne také prudké, myšlienky také nestále, obrazotvornosť taká bezuzdná a žiadosti také divé, že človek má dojem, že vo svojom vnútri prechováva húf divej zveri, ktorá ho skôr zhltne, ako by sa nechala ním ovládnuť. O svojej padlej prirodzenosti môžeme povedať to, čo povedal Pán Jóbovi o Leviatanovi: „Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, uviažeš ho pre svoje dievčatá?” (Jób 40, 29).

Práve tak by sa mohol človek zbytočne pokúšať držať severný vietor vo svojej dlani, ako aj ovládať vlastnými silami búrlivé moci, ktoré prebývajú v našej padlej prirodzenosti. Kto to dokáže, vykonal by viac, ako povestný Herkules. K tomu je potrebný Boh!

Niekto povedal: „Už by som mohol uveriť, že Ježiš odpúšťa hriechy, ale mojou biedou je, že stále znova hreším a cítim v sebe hrozné sklony k zlému. Ako kameň, ktorý keď vyhodíme do vzduchu, čoskoro spadne na zem, tak padám stále znova späť do stavu ľahostajnosti, aj keď ma nadchla a vyzdvihla k nebu nejaká vážna kázeň. Bystré oko hriechu ma ľahko oklame a spúta, že nemôžem ujsť svojmu bláznovstvu.”

Milý priateľ, spasenie by bolo smutnou a nedokonalou vecou, keby sa nevzťahovalo aj na túto oblasť. Chceme dosiahnuť nielen odpustenie, ale byť aj očistení. Ospravedlnenie bez posvätenia by nebolo žiadnym spasením. Prehlásilo by napríklad malomocného za čistého, a predsa by ho nechalo zahynúť na jeho chorobu. Odpustilo by vzburu, a predsa by dovolilo vzbúrencovi zostať kráľovým nepriateľom. Odstránilo by následky, ale prehliadlo by príčiny. Tak by sme stáli pred nikdy sa nekončiacou, beznádejnou úlohou. Prúd zla by bol na chvíľku zastavený, ale zdroj nečistoty by zostal otvorený a vyrazil by skôr alebo neskôr a o to intenzívnejšie. Pán Ježiš prišiel, aby odňal hriech v trojakom ohľade.

Oslobodil nás od:

1. trestu,
2. moci hriechu a
3. prítomnosti hriechu.

Druhý stupeň môžeš dosiahnuť hneď, moc hriechu môže byť okamžite zlomená a nájdeš sa na ceste k tretiemu stupňu: že bude odstránená prítomnosť hriechu. „Viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v Ňom nieto hriechu” (Ján 3, 5).

Anjel povedal o našom Pánovi: „Dáš Mu meno Ježiš: lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov” (Mt 1,21). Náš Pán prišiel, aby maril diablove skutky. To, čo bolo zvestované pri narodení nášho Pána, bolo potvrdené pri Jeho smrti. Keď vojak prebodol Jeho bok, vytiekla krv a voda, aby sme boli oslobodení od nášho dvojitého utrpenia: od viny a od znečistenia skrze hriech.

Keď ťa znepokojuje moc hriechu a tvoje prirodzené sklony, potom je tu pre teba zasľúbenie. Toto zasľúbenie súvisí so zmluvou milosti, „ktorá všetko upravila a zaistila”, preto mu ver (2 Sam 23, 5). Boh, ktorý nemôže klamať, povedal: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité” (Ezech 36, 26). V nemčine to znie: „Ja chcem”, ,ja chcem”, ,ja chcem”, ,ja chcem dať,” ,ja chcem odstrániť”. Tak hovorí Kráľ všetkých kráľov. On vie stáť za svojím slovom a žiadne z Jeho slov nepadne nikdy na zem prázdne.

Pán dobre vie, že ty nemôžeš zmeniť svoje srdce a polepšiť si svoju prirodzenosť. Tiež vie, že On to oboje môže. On môže zmeniť kožu černocha a škvrny leoparda. Počuj a žasni! On ťa môže druhýkrát stvoriť tým, že ti môže pomôcť sa znovunarodiť. To je div milosti. Svätý Duch to uskutoční, ak budeš chcieť. Bol by to div, keby niekto jediným slovom obrátil tok Niagarského vodopádu naspäť cez mohutný svah, ktorým sa teraz rúti dolu s dunivým hrmotom. Tento div by mohla dokázať len Božia moc. To je priliehavý obraz na úplné obrátenie tvojej prirodzenosti. Bohu je možné všetko! On môže obrátiť smer tvojich želaní a zmeniť priebeh tvojho života tak, že budeš celkom zameraný na Pána Boha namiesto toho, aby si sa od Neho vzďaľoval.

Toto, Pán Boh zasľúbil všetkým, ktorí v Neho veria a z Písma svätého vieme, že do tejto zmluvy sú zahrnutí všetci veriaci. Čítaj ešte raz Ez 36, 26: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.” Aké nádherné zasľúbenie! Ono je Áno a Amen v Kristu Ježišovi na oslávenie Boha skrze nás. Uchop ho, prijmi ho ako pravdivé a privlastni si ho! Potom sa pri tebe naplní a budeš môcť po dňoch a rokoch bezútešného života spievať o podivuhodnej zmene, ktorú v tebe spôsobil Hospodin Boh svojou milosťou.

Keď Pán odníme kamenné srdce, je tento čin ukončený. Toto dokonalé dielo nemôže zmeniť žiadna moc sveta. Nemôže odňať nové srdce a nového ducha, ktorého nám Boh dal. „Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie” (Rim 11, 29). On neberie zase naspäť to, čo raz dal. Nechaj sa Ním obnoviť a budeš novým človekom. Ľudské obnovujúce a očisťujúce pokusy nemajú trvanie. Keď nám Boh dá nové srdce, je to nové srdce navždy; už sa nestane kameňom. On, ktorý ho urobil mäsitým, má moc ho takým udržať. Smieme sa tešiť a radovať z toho, čo Boh koná v bohatstve svojej milosti.

Počul si už niekedy príklad o mačke a svini? Chcem ti na príklade týchto dvoch zvierat vysvetliť a zdôrazniť slovo nášho Spasiteľa: „Musíme sa narodiť znova” (Ján 3, 1.2 Roháček). Poznáš mačku? Je to čistotné zviera! Dôkladne sa čistí jazykom a labkami! Vyzerá milo. Videl si už niekedy niečo také robiť sviňu? Samozrejme, že nie! To je proti jej prirodzenosti. Radšej sa váľa v blate. Pokús sa priviesť sviňu k tomu, aby sa umyla, a čoskoro uvidíš, že je to zbytočné. Bol by to veľký sanitárny pokrok, keby boli svine čisté. Skús ich učiť, aby sa umývali a čistili, ako to robí mačka. Úžasný nápad, že? Môžeš sviňu očistiť násilím, ale hneď nato beží späť do blata a je taká špinavá ako predtým. Je len jedna možnosť ako naučiť sviňu, aby sa sama umývala: Museli by sme ju premeniť na mačku. Potom sa bude umývať a udržiavať, v čistote, ale len potom! Potom by bolo celkom jednoduché to, čo bolo predtým také ťažké. Sviňa by pristala do tvojej najlepšej izby a na tvoj koberec.

Tak je to s bezbožným človekom. Nemôžeš ho prinútiť k tomu, čo koná obnovený človek dobrovoľne. Môžeš ho poučovať a byť mu dobrým príkladom. On sa však nemôže naučiť umeniu svätosti, lebo nevidí v tom žiadny zmysel. Jeho prirodzenosť ho ťahá iným smerom. Keď však z neho Pán Boh urobí nového človeka, potom všetko vyzerá ináč. Raz som počul povedať jedného novoobráteného: „Buď sa zmenil celý svet, alebo som sa zmenil ja.” Nový človek sa riadi už prirodzene podľa toho, čo je správne, starý podľa toho, čo je nesprávne. Aké je to požehnanie byť obdarovaný novou prirodzenosťou! Môže ju dať len Svätý Duch.

Už ti je jasné, aký je to div, keď Pán Boh dá človeku nové srdce a nového ducha? Možno si už niekedy videl morského raka, ktorý stratil v boji jedno klepeto a na jeho mieste vyrástlo nové. To je div. Oveľa úžasnejšie však je, keď je človeku darované nové srdce. Taký div presahuje silu prírody.

Pozri sa na strom! Ak odrežeš jednu z jeho vetiev, vyrastie namiesto nej druhá. Môžeš však zmeniť prirodzenosť stromu? Môžeš urobiť kyslú šťavu sladkou? Môžeš tŕňový ker naučiť, aby prinášal figy? Nie, ale môžeš naštepiť lepší druh! To je podobenstvo pre dielo milosti, ktoré nám dáva príroda. Ak by sme však chceli úplne zmeniť miazgu stromu, na to by bol potrebný skutočný zázrak. Taký mocný a tajomný zázrak pôsobí Boh vo všetkých, ktorí uveria v Pána Ježiša.

Keď sa Mu odovzdáš, zmení Pán Boh tvoju prirodzenosť. Premôže starú prirodzenosť a vdýchne ti nový život. Zlož svoju dôveru v Pána Ježiša Krista a On ti odníme kamenné srdce a dá ti srdce mäsité! Tam, kde bolo všetko zatvrdnuté, všetko sa zjemní; kde bolo všetko hriešne, bude všetko cnostné; kde všetko išlo smerom dolu, bude sa snažiť ísť hore. Zlostný lev ustúpi nežnému baránkovi; špinavý havran odletí pred čistou holubicou; ľstivý had bude rozmliaždený pätou pravdivosti (1M 3, 15).

Videl som na vlastné oči také zázračné zmeny v mravnej a duchovnej oblasti, že nepovažujem nič za nemožné. Mohol by som, keby to bolo vhodné, menovať ženy, ktoré boli kedysi nečestné a teraz sú čisté ako čerstvý sneh; mužov, ktorí sa kedysi rúhali a zlorečili a teraz potešujú okolie svojou vnútornou radosťou zo spasenia. Zlodeji sa stali poctivými, opilci triezvymi, luhári hovoria pravdu a posmievači sa vzdávajú márneho tárania. Vždy, keď sa človeku zjaví Božia milosť, privedie ho k tomu, aby sa zriekol bezbožnej prirodzenosti a svetských rozkoší a žil na tomto svete ukáznene, spravodlivo a zbožne. K tomu môže Pán Boh priviesť aj teba, milý čitateľ.

Namietaš: „Ja nemôžem vykonať túto zmenu”! To nikto netvrdí! Biblický verš, ktorý hore citujeme, nehovorí o tom, čo má robiť človek, ale o tom, čo chce konať Boh. Je to Božie zasľúbenie a je Božou vecou naplniť svoj záväzok. Dôveruj Mu, že On svoje slovo voči tebe dodrží a stane sa skutočnosťou!

„Ako sa to stane?” Netráp sa dopredu! Pán Boh ti nemusí objasniť svoje prostriedky a cesty skôr, ako chceš veriť! Ako postupuje, to je Jeho veľké tajomstvo! Uskutoční to Svätý Duch. On, ktorý dal zasľúbenie, je aj zodpovedný za jeho naplnenie. A On je to schopný urobiť. Pán Boh, ktorý dáva túto úžasnú zmenu, ju aj naplní vo všetkých, ktorí prijmú Pána Ježiša. Lebo takým dáva moc stať sa Božími deťmi (Rim 8, 14; Ján 1, 12).

Kiežby si tomu mohol uveriť! Dovoľ milostiplnému Pánovi, aby ťa ospravedlnil a ver, že On to pre teba môže a aj chce vykonať. Je to síce veľký div, ale je to možné! Ver, že Boh nemôže luhať! Dôveruj Mu, že On ti daruje nové srdce a nového ducha! On to môže urobiť. Nech ti Pán Boh dá vieru v Jeho zasľúbenie, vieru v Jeho Syna, Pána Ježiša Krista a vieru v Neho samého.

Reklamy