Obavy a strach I. (biblické témy)

Fp 4:6: “O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.”

Pavol nás volá k tomu, aby sme sa o nič nestarali, ale všetko dávali Bohu. Koľko kresťanov dnes toto odporúčanie zachováva? Internetom sa šíria proroctvá od výmyslu sveta, mnohé sekty už vyše 200 rokov šíria konce sveta, ktoré samozrejme neprišli. Kresťania v čase Hitlera si na 100% mysleli, že on je Antikrist a čakali koniec. Všetko to bol zvod a márne viery.

Pavol nám hovorí, aby sme sa nestarali o nič, čo neznamená, že by sme mali zanedbať vieru, domácich viery, cirkev – ale nemáme byť ustarostení o svet a o zabezpečenie. Nemáme sa starať o svet, sledovať jeho novinky, jeho návnady, strachy ktoré neustále vytvára, pretože tak si udržíme čistú nezaťaženú myseľ.

Ak budeme sledovať správy, tak nebudeme mať čas na Boha. Správy sú diablov vynález, kde sa človek zahlcuje katastrofami, nešťastiami, desivými príbehmi, scenármi o zlej budúcnosti, o beznádeji, bezradnosti. Pavol nám k tomu dáva radu – nestarajte sa o svet, nestarajte sa o tieto tárania. Keď príde zdražovanie, tak príde, s tým nič nenarobíte, načo by ste sa mali v strachu nato pripravovať, keď to aj tak nezmeníte?!

Ale ak má kresťan pochybnosti, má strach, má nejaké duchovné bôle, reálne, ktoré sa mu v živote  dejú, ktoré na neho v náhlosti prišli – s modlitbou, prosbou a vďakou nech ich dáva Bohu.

O tomto je modlitba. Modlitba nie je naučením rapotaním, vyslovovaním slov, pričom je myseľ kdesi úplne inde – modlitba je odovzdávanie svojho života Bohu. Zdôverenie sa Bohu so svojimi starosťami, rozhodnutiami, plánmi, nápadmi – jednoducho so všetkým.

Ak máte dobrého priateľa tak viete, že si s ním zájdete niekam pohovoriť, odhalíte mu svoje zámery, problémy, pretože mu dôverujete a spadne z vás kúsok kameňa. Boh očakáva od vás to isté, pretože On je oveľa lepším priateľom ako človek, kde človek sa môže raz na vás nahnevať a priateľstvo je preč. Potom môže dokonca proti vám použiť slabosti, s ktorými ste sa mu zdôverovali. Ale Boh tak nekoná, On vás nielen vypočúva, ale aj problémy rieši. Okrem toho je Boh Bohom žiarlivým, on žiarli na svoj ľud a keď človek, ktorý si nahovára, že je dieťaťom Božím, ale Bohu nehovorí o svojich obavách, starostiach, radostiach, vďakách za všetko dobré, čo mu Boh dáva – darmo sa modlí svoje obohrané modlitby.

Boh je zvrchovaným Pánom sveta, v Jeho rukách je celý váš život – komu inému by sme mali zverovať svoje obavy ak nie Jemu, ktorý pozná našu budúcnosť a náš koniec života?

Fp 4:6: “O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.”

Amen…

Reklamy