Obavy a strach 2. (biblické témy)

Iz 41:10: “Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.”

Strach človeka sa obzerá do všetkých strán života. Budúcnosť, minulosť, prítomnosť, zdravie, strata blízkych, vojna, nehoda, práca, bolesť, strata bývania, postavenia až po starobu a napokon smrť. Nikto nie je dosť silný nato, aby týmto strachom nepodľahol. Potom je tu strach o večnosť – kde človek skončí? Dalo by sa povedať, že človek je v neustálom strehu zo strachu, čaká odkiaľ na neho spadne niečo zlého, čo bude musieť riešiť. A tu Boh k veriacemu volá – Neboj sa, lebo ja som s tebou!

Toto slovné spojenie – neboj sa – často vyslovoval aj Pán Ježiš. My ľudia si myslíme že náš život je v našich rukách, ale náš život je celý v rukách Boha. On nás stvoril, On nás vyviedol na tento svet skrze lono matky, On sa o nás celý život stará až do konca. Keď zistíme na večnosti, koľkokrát zasiahol, aby sa veci nediali v náš neprospech, budeme prekvapení. Napokon sami sa môžeme pozrieť do svojho života, ako sa nám menili cesty, ktoré nás viedli k lepšiemu cieľu, aký sme chceli a k nemu mierili. Boh riadi život ľudí a preto hovorí – neboj ja, lebo ja som s tebou.

My sa obzeráme na všetky svetové strany ako sme spomenuli, odkiaľ príde na nás nebezpečenstvo, ale Pán nám hovorí – neobzeraj sa v strachu. Náš život je ako temnota, kde máme v ruke jednu slabú pochodeň a nevieme, kam nás další krok privedie. Ale Pán hovorí, aby sme sa nebáli a smelo kráčali, neobzerali sa okolo seba, lebo to náš darmo čo len spomalí.

Ak upadneme a stane sa nám nešťastie, krivda, zlá vec, Boh nad tým má plnú kontrolu. Malo sa to tak stať, bolo to nutné, lebo Pánove cesty sú vysoko nad tými našimi.

Iz 55:8: “Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin.”

Napriek tomu že Boh dopúšťa na človeka nepredvídané veci, v nešťastí či v prekvapení – čo ďalej – má aj východisko, ktoré my nevidíme, ale Boh áno. Preto hovorí Písmo ďalej – Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.

Boh nás svojou spravodlivou rukou postaví na nohy, ako píše Jeho slovo. Nie našou spravodlivosťou prejdeme životom, nie našou spravodlivosťou vstaneme do nového života, lež Božou spravodlivosťou v Jeho synovi. Tým sa vyriešil strach zo smrti a strach z večnosti. Božia ruka nás zdvíha z prachu, v ktorom ležíme ako duchovne mŕtvi a privádza nás pod kríž, aby sme prišli ku spáse, vo viere v Ježiša Krista.

Iz 41:10: “Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.”

Reklamy