Martin Luther na nový rok – zopakovanie si viery

Odkaz na článok: http://www.biblickeverse.com/268laacutenky/martin-luther-na-novy-rok-zopakovanie-si-viery

Reklamy